Udgifter til begravelsen eller bisættelsen

Der findes mange forskellige udgifter i forbindelse med en begravelse eller bisættelse, og de består af omkostninger til flere forskellige ydelser og leverandører. Her kan du læse om de forskellige udgifter.

Ved alle begravelser/bisættelser vil der typisk være tre former for udgifter

1) Hvis du kontakter en bedemand (der er ikke noget krav om, at man skal benytte en bedemand), vil der være udgifter i forbindelse med bedemandens service og arbejde. Du kan se en oversigt over de typiske udgifter til bedemanden nedenfor.

2) Langt de fleste vælger at købe et gravsted af den ene eller anden art. I den forbindelse vil der være udgifter til kirkegården for køb af selve gravstedet samt vedligeholdelse af dette i mindst 10 år. Flere steder skal man også betale for at være i et kapel, hvis man vælger at afholde en højtidelighed for den afdøde her, ligesom der skal afsættes penge til eventuel kor og organist med mere.

3) Størstedelen af alle danskere bliver i dag kremeret (kisten og afdøde bliver brændt), og derfor kommer der i disse tilfælde desuden en udgift til selve kremeringen.

Ovennævnte udgifter vil være de mest almindelige typer af udgifter ved en begravelse eller bisættelse. Ofte har de pårørende dog en række ekstra ønsker til højtideligheden.

Ekstra ønsker til en begravelse/bisættelse

Der er mange pårørende, som i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen vælger at få leveret blomster og kranse til højtideligheden. I den forbindelse kan bedemanden arrangeres til at stå for videre transport af disse blomster og kranse frem til gravstedet.

Bedemanden kan stå for at transportere urnen fra krematoriet til kirken/kapellet og videre frem til gravstedet på kirkegården.

Man kan som en del af begravelsen eller bisættelsen desuden få indtrykket en dødsannonce eller takkeannonce i avisen eller på nettet.

Der kan arrangeres et mindesamvær efter højtideligheden, ligesom man kan vælge at få sat en sten på gravstedet til minde om den afdøde.

Hvad koster en almindelig begravelse/bisættelse i gennemsnit?

Samlet set koster en almindelig begravelse eller bisættelse i gennemsnit 20.000 kr., men kan også blive væsentligt dyrere afhængig af hvad, man ønsker, skal ske.

Prislejet kommer ofte bag på folk, og flere spørger sig selv, hvorfor det skal være så dyrt at komme herfra, når man er død. Personer, der er medlem af folkekirken, og som har betalt kirkeskat hele livet, kan også undre sig over, hvorfor det overhovedet skal koste noget som helst.

Samtidig er flere af den opfattelse, at det er på grund af bedemandens priser og avancer, at omkostningerne er så voldsomme. I de senere år har der derfor været en tendens til større åbenhed omkring bedemandens ydelser og priser. Bedemandsbranchen har blandt andet iværksat forskellige tiltag for at gøre det tydeligere, dels hvordan en bedemand er en forretning på lige vilkår med andre serviceudbydere og dels, hvordan økonomien i forbindelse med et dødsfald er skruet sammen.

I kommunikationen er der blevet lagt vægt på, at det kun er omkring halvdelen af ovennævnte beløb, der går til at betale bedemandens service og arbejde, mens resten af beløbet går til andre leverandører, fx i form af kirkegårdsydelser fra det offentlige eller til at betale for blomster, gravsted, dødsannonce med videre.

Bestilling af begravelsen/bisættelsen via nettet

Hvis du ønsker at begrænse udgifterne til en begravelse/bisættelse, er det i de senere år blevet muligt, at de pårørende via internettet selv kan udføre en del af det arbejde, som bedemanden traditionelt har stået for. Der er således en række begravelsesforretninger, der tilbyder lavere priser, hvis man bestiller via nettet.

Her skal man være opmærksom på, om det er en begravelsesforretning, som blot reklamerer via nettet, eller det er en forretning, der tilbyder, at man kan ordne og få styr på de forskellige dele af begravelsen/bisættelsen ved at benytte de online værktøjer, som hjemmesiden tilbyder. Selvom bestillingen foregår online, er det typisk muligt at få et overslag (tilbud) på begravelsen/bisættelsen, inden man bestiller noget.

Når du bestiller begravelsen/bisættelsen online, står du selv for at bestille fx kiste, tilbehør og blomster. Detaljerne omkring højtideligheden aftales her ikke ved et personligt møde men i stedet pr. telefon og email. Derved er det muligt at opnå en besparelse på op til 65 procent af de typiske omkostninger til bedemanden.

Bestilling af begravelsen/bisættelsen via en bedemandsforretning

Hvis du ønsker at overlade arbejdet med at arrangere begravelsen/bisættelsen til en bedemand, har du som regel mulighed for at aftale de nærmere detaljer på et personligt møde med den pågældende bedemand. Også her er det en god idé at få et overslag fra bedemanden over de forventede udgifter.

Hvis det er muligt, så bed om at overslaget bliver udarbejdet direkte i forbindelse med det personlige møde, så overslaget så vidt muligt afspejler den samtale, I netop har haft. Du er ikke forpligtet til at benytte den pågældende bedemand, selvom I har afholdt et personligt møde, og du har modtaget et overslag.

Overslaget fra bedemanden bør indeholde både et fast tilbud på omkostningerne for de ydelser, der leveres direkte af bedemanden (se nedenfor) samt et overslag – det vil sige et skønnet bud – på de omkostninger, der forventes at være i forbindelse med ydelser leveret af det offentlige samt andre leverandører (men ofte formidlet via bedemanden).

For at få et godt overblik over omkostningerne kan overslaget med fordel deles op i tre kategorier:

 1. Omkostninger til bedemanden
 2. Omkostninger for leverancer fra andre leverandører
 3. Omkostninger for leverancer fra det offentlige

Nedenfor kan du se en oversigt over de typiske omkostninger inden for hver kategori:

Omkostninger til bedemanden

De typiske omkostninger til bedemandens service og arbejde omfatter fx:

 • Kiste
 • Urne
 • Ilægning i kiste
 • Selve ordningen af begravelsen/bisættelsen
 • Rustvognskørsel

Som en del af ordningshonoraret hjælper bedemanden ofte med bestilling af blomster, eventuel indrykning af dødsannonce, kontakt til stenhugger m.v. Bedemanden modtager som regel en beskeden provision for dette arbejde. Alt i alt beløber de samlede omkostninger til bedemandens ydelser sig typisk til et sted mellem 12.000 og 15.000 kr.

Omkostninger for leverancer fra andre leverandører

Udover omkostninger til bedemanden vil der på en begravelsesregning ofte optræde en række udgifter til leverancer, som bedemanden formidler, men som kommer fra andre leverandører. Det kan fx dreje sig om følgende:

 • Blomster, kranse
 • Pyntning af kirke/kapel
 • Stenhugger/gravsten
 • Trykte salmer/sange
 • Dødsannonce/takkeannonce

Disse udgifter kan svinge meget i størrelse alt afhængig af dine eller de pårørendes ønsker.

Omkostninger for leverancer fra det offentlige

Bedemanden formidler også leverancer fra det offentlige, fx

 • Kremation
 • Gravsted, gravning og istandsættelse
 • Opbevaring i kapel
 • Kapelsal med betjening
 • Orgelspil og/eller korsang

Du skal være opmærksom på, at der på nogle kirkegårde opkræves en højere takst – fx + 50 procent – hvis man ønsker, at begravelsen/bisættelsen skal afvikles på en lørdag.

Omkostningerne til leverancer fra det offentlige kan ligeledes variere meget, alt efter hvilke specifikke ønsker du eller dine pårørende har til begravelsen/bisættelsen. Der kan også være betydelig forskel på priserne på de enkelte kirkegårde eller krematorier rundt omkring i landet.

Prisniveauet afhænger ofte af, hvorvidt den afdøde var medlem af folkekirken eller ej, hvorvidt han/hun var bosat inden eller uden for den kommune, hvor begravelsen/bisættelsen foregår, om kirkegården er ejet af kommunen eller menighedsrådet, samt hvor længe man ønsker, at graven skal være fredet, det vil sige ikke må flyttes eller fjernes.

Et gravsted kan således i nogle tilfælde erhverves for cirka 1.000 kr., mens det andre steder kan koste op imod 20.000 kr. for noget tilsvarende. Der er også mulighed for at få asken spredt over havet, hvis afdøde skriftligt har ytret ønske om dette. Askespredning koster ikke noget, så længe man selv står for det.

Prisen på en kremering kan også variere, alt efter hvilket krematorium man benytter, men typisk ligger udgiften et sted mellem ca. 2.000 og 3.000 kr.

Det er pt. ikke muligt fx at gå på nettet for at få en samlet oversigt over priserne på de danske kirkegårde eller krematorier.

Fakturering af en begravelse/bisættelse

Når ceremonien eller højtideligheden for den afdøde er afsluttet, vil bestilleren af begravelsen/bisættelsen kort tid efter modtage en faktura for modtagne ydelser. Har man bestilt online, vil man oftest betale mange af udgifterne med det samme, fx med et Dankort.

I bestræbelserne på at skabe gennemsigtighed omkring udgifterne ved en begravelse/bisættelse, er der flere og flere begravelsesforretninger, som sikrer, at regningerne fra kirkegården, krematoriet, stenhuggeren og visse andre bliver sendt direkte til bestilleren af begravelsen/bisættelsen. Disse udgiftsposter vil i disse tilfælde således ikke optræde på fakturaen fra bedemanden.

Hvem hæfter for betalingen af begravelse/bisættelse?

Når nogen dør, vil vedkommendes bankkonti blive spærret, indtil skifteretten har gjort boet op. Går du til bedemanden og bestiller en begravelse eller bisættelse for vedkommende, er det dig, der hæfter for betalingen, hvis afdøde ikke har forudbetalt eller opsparet til begravelsen, eller hvis skifterettens opgørelse senere viser, at der ikke er penge nok i den afdødes bo til at betale regningerne for de bestilte services og ydelser.

Har den afdøde ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at stå for begravelsen eller bisættelsen, er det den afdødes bopælskommune, der har pligt til at tage sig af dette. Der kan være forskel på, hvor meget de enkelte kommuner gør ud af ceremonien for den afdøde – der er for eksempel ingen garanti for, at ceremonien afholdes i en kirke, heller ikke selvom afdøde var medlem af folkekirken.

Hvordan vælger jeg en bedemand?

Hvis man ikke har benyttet en bedemand før, får man typisk anbefalet én af venner og bekendte, eller man ved, hvor der ligger en bedemandsforretning i lokalområdet, som man så kontakter. Alternativt kan man søge på nettet eller kigge efter bedemandsannoncer bagerst i fx den lokale avis.

Tilskud og begravelseshjælp

Der findes forskellige muligheder for at få dækket dele af udgifterne til en begravelse eller bisættelse.

Offentlig begravelseshjælp

Hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring, har de pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp fra det offentlige. Det er Udbetaling Danmark , der udbetaler eventuel begravelseshjælp til boet.

Du kan ansøge om begravelseshjælp på hjemmesiden borger.dk. Hvis du ikke selv har mulighed for at gå på nettet, kan du få hjælp på biblioteket eller i kommunens borgerservice. Det er også noget, som bedemanden typisk hjælper med som en del af den inkluderede service.

Se takster for begravelseshjælp.

Udbetaling Danmark udbetaler som regel ikke begravelseshjælpen, før skifteretten har afsluttet behandlingen af boet.

Sygesikringen Danmark

Er den afdøde medlem af Sygesikringen “Danmark”s gruppe 1 eller 2, kan de pårørende i forbindelse med dødsfaldet (dokumenteret ved offentlig myndighed) opnå et tilskud.

Fagforeninger

Flere fagforeninger udbetaler et engangsbeløb i begravelseshjælp til medlemmernes eventuelle efterladte.

Opsparing til egen begravelse/bisættelse

Det er også muligt at lægge penge til side til sin egen begravelse/bisættelse. Man kan fx lave en begravelsesopsparing i Elysium Begravelsesopsparing m.fl.

Er du pårørende til en afdød, er det en god idé at tage kontakt til der, hvor afdøde kan have oprettet en opsparing eller undersøge, om afdøde var medlem af eller havde en opsparing hos Begravelseskassen Danmark.