Dødsfald i udlandet

Her kan du finde information omkring, hvad der sker, og hvilke instanser der kan hjælpe, i tilfælde af et dødsfald i udlandet.

De lokale myndigheders rolle

Ved dødsfald i udlandet er det de lokale myndigheder, der udfylder dødsattesten.

Hjælp fra dansk ambassade eller konsulat

Den danske ambassade eller konsulatet på stedet kan herefter hjælpe med det videre forløb, herunder sørge for at det danske politi hurtigt underretter nærmeste pårørende i Danmark.

Ambassaden eller konsulatet kan også vejlede og bistå med kremering og/eller hjemtransport af urne eller kiste – eller med lokal begravelse.

Skal afdøde hjem med fly, vil liget blive balsameret, før det bliver anbragt i kiste.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifterne til hjemtransport i tilfælde af dødsfald.

Husk privat rejseforsikring

For at være sikker på at de pårørende har mulighed for at få dækket udgifterne i forbindelse med evt. dødsfald, skal dem, som rejser ud, sørge for at tegne en privat rejseforsikring inden afrejse. 

Oversigt – danske repræsentationer

Man kan finde en oversigt over de danske repræsentationer i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.