Når vi mister: Sorg og sorgreaktioner

Sorg er den reaktion, vi oplever, når vi mister noget, der er betydningsfuldt for os. Det kan være en elsket person, som dør, men det kan også være en lang række andre tab. Sorg er en helt grundlæggende følelse, og de fleste mennesker vil opleve sorg mange gange i livet. Læs mere om sorg her.

Hvad er sorg?

Sorg er en normal reaktion på at miste. Når én, vi elsker, dør, eller vi mister noget betydningsfuldt, starter en sorgproces som reaktion på tabet. Vores krop og psyke er i gang med at vænne sig til, at vi har mistet noget, vi holdt af.

Sorgprocessen handler derfor om at tilpasse sig tabet. Vi er blevet rystede og måske sønderlemmende ulykkelige, og vi går derfor i gang med at arbejde med at forstå, hvordan livet har forandret sig efter tabet.

Det betyder også, at vi ikke kun arbejder med de følelsesmæssige reaktioner på tabet, men også de helt konkrete forandringer i hverdagen, der er sat i gang af tabet.

Definition på sorg

Sorg er den fysiske og psykiske reaktion på tab. Reaktionen er kompleks med en lang række følelsesmæssige, tankemæssige, sociale og fysiologiske symptomer.

Sorgen opleves lidt forskelligt afhængig af, hvad det er man har mistet, hvor man befinder sig i livet, og hvilke erfaringer man har med at miste. Men de basale reaktioner er forholdsvis ens på tværs af tab og omstændigheder.

Jeg følte mig som sådan et lille insekt, der lå på ryggen, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme på benene igen. Jeg tror, det beskriver meget godt, hvordan jeg havde det, da jeg havde det allerværst. Altså også lidt som en lille edderkop, der kravler op af væggen og falder ned i igen, hvor man bare ikke kommer nogen vegne.
‐ Efterladt

Symptomer på sorg

Sorg er kendetegnet ved en lang række typiske symptomer. Det er individuelt, hvor mange af disse symptomer, der kommer til udtryk hos den enkelte sørgende. Nogle mennesker oplever mange symptomer, når de er i sorg, mens andre næsten ingen symptomer gennemlever.

Det udtryk, sorgen får, skal ses i sammenhæng med, hvem man har mistet, og de udfordringer tabet fremkalder, samt den sørgendes livssituation og personlige ressourcer.

For nogle sørgende bliver sorgen meget intens og fører til en betydelig funktionsnedsættelse umiddelbart efter tabet. For andre er varigheden og intensiteten af sorgen mere begrænset.

Alle tab kan sætte gang i intense bølger af chok, sorg, fortvivlelse og afmagt, men særligt svære sorgreaktioner ses især ved pludselige og voldsomme tab, tab ved selvmord, tab af børn samt mennesker, der tidligere har været ramt af psykisk lidelse.

Figur over sorgsymptomer. Man kan klikke på billedet for at se figuren i stor udgave.

Figur: Sorgsymptomer: Klik på billedet for at se figuren i stor udgave.

Det viser forskningen

I undersøgelser af danskernes sorg ses det, at langt de fleste mennesker oplever sorgen som en meget stressende og smertefuld tid. Det er individuelt, hvor lang tid sorgen varer, men de fleste sørgende melder, at den aldrig helt går væk, men med tiden træder i baggrunden og kun dukker op på bestemte dage eller tidspunkter.

½-1 år efter et tab melder de fleste sørgende, at sorgreaktionen er ved at aftage, og hverdagen er ved at normaliseres, selvom de fortsat savner den person, de har mistet.

Behov for hjælp

Hjælp fra netværk:

Langt de fleste sørgende oplever, at den bedste hjælp, de kan modtage, er den støtte de får fra deres eget netværk. Det trøster og lindrer sorgens smertefulde følelser. Det kan være en udfordring at få talt med netværket om, hvad man har brug for, når man er i sorg, især fordi man muligvis føler sig sårbar og presset. Men selvom det kan føles kunstigt, kan det hjælpe at få talt med de nærmeste om behov, og hvordan de kan støtte.

Professionel hjælp:

Nogle sørgende har dog også gavn af professionel støtte og rådgivning om sorgen og at modtage information om sorgens forventelige reaktioner, og hvordan de kan håndteres. Få sørgende har behov for egentlig psykologhjælp eller psykoterapi, når de er i sorg, men hvis der er tale om kompleks sorg eller risiko for at få kompleks sorg, så viser forskningen, at psykoterapi er en virksom behandling.

I samarbejde med egen læge kan det vurderes, om der er behov for psykologhjælp. Ved tab og sorg kan egen læge henvise til psykolog under psykologordningen, hvis der er behov for det.

Tal på sorg
  • Ca. 200.000 mennesker mister en nærtstående i Danmark hvert år.
  • Ca. 8 % får kompleks sorg. Det betyder, at ca. 15.000 mennesker hvert år lider af kompleks sorg.

(Udarbejdet i samarbejde med Mai-Britt Guldin, sorgforsker og medlem af Landsforeningen Liv&Døds repræsentantskab. )

Fortællinger om at miste

Læs personlige historier om at miste en nærtstående.

Læs mere her
Podcast om at miste

Hør fortællinger om at miste og savne, om sorg og minderitualer.

Læs mere
Sorggrupper og hjælpemuligheder

Find sorggrupper og hjælpemuligheder for mennesker i sorg.

Læs mere
Børn, død og sorg

Læs om, hvordan børn forholder sig til døden og deres sorgreaktioner ved dødsfald.

Læs mere
Bøger om død, tab og sorg

Der findes meget forskellig litteratur om emnerne død, tab og sorg. Måske er der nogle bøger på vores bogoversigt, som kunne være relevante for dig.

Læs mere
Fagfolk om sorg

Få viden og teorier om sorg fra forskellige aktører inden for sorg.

Læs mere