Statistik om døden i Danmark

Hvor mange dør årligt, hvor gamle bliver vi - og hvad dør vi af? Her kan du få nøgletal på døden i Danmark fra de seneste år.

For at finde tal inden for specifikke emner kan du klikke på de relevante overskrifter herunder og finde de informationer om døden, du søger. 

Vi opdaterer løbende tallene. 

 • Fødte og døde 2021
  • Antal fødte: 63.473
  • Antal døde: 57.152

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Middellevetid 2020/2021
  • Kvinder: 83,4 år
  • Mænd: 79,6 år

  Dødeligheden er faldet markant siden starten af 1990’erne

  Den markante stigning i middellevetiden siden starten af 1990’erne skyldes, at de aldersspecifikke dødshyppigheder er faldet i løbet af de seneste 30 år.

  Det er særligt dødeligheden på de ældre alderstrin, som er faldet. I dag er dødeligheden blandt 75-årige mænd fx på niveau med dødeligheden blandt 68-årige mænd for 30 år siden.

  Den faldende dødelighed kan sandsynligvis tilskrives flere forskelle faktorer, som fx en generelt forbedret folkesundhed samt bedre behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet.

   

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Dødssted 2015 og 2019

  Her kan du finde tal på, hvor danskerne dør henne og udviklingen henover de seneste år:

  2015:

  • Andet: 3.882
  • Eget hjem: 12.637
  • Plejehjem: 11.206
  • Sygehus/Hospice: 22.889

  2019:

  • Andet: 4.904
  • Eget hjem: 13.566
  • Plejehjem: 11.947
  • Sygehus: 19.233
  • Hospice: 2.627

  Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse.

  (Note: Dødstedtal for 2019 er påvirket af overgangen til nye indberetningssystemer.)

  (Kilde: Dødsårsagsregisterets årsrapporter)

  ×
 • Hyppigste dødsårsager 2019

  Her ser du en oversigt over nogle af de hyppigste dødsårsager i 2019. Af de 53.958, som Danmarks Statistik har oplyst døde i perioden, døde følgende af disse sygdomme:

  • Kræftsygdomme: 15.777 døde
  • Hjertesygdomme: 6.153 døde
  • Bronkitis og astma: 3.551 døde
  • Mentale lidelser: 3.515 døde
  • Karsygdomme i hjernen: 2.948 døde
  • Lungebetændelse og influenza: 1.737 døde

  Flere tal for dødsårsager hos Danmarks Statistik

  Se også tal i dødsårsagsregistrets rapporter. 

  ×
 • Døde med corona

  Find tal på, hvor mange der er døde med corona, her.

   

  ×
 • Tal på selvmord 2019
  • 629 mennesker begik selvmord i Danmark i 2019. 
  • Af dem var 470 mænd og 158 kvinder.
  • 60 % af dem, der begår selvmord, er over 50 år.

  Om selvmord:

  • Selvmordsraten stiger med alderen for både mænd og kvinder.
  • Dog stiger selvmordsraten særligt for mænd, hvor aldersgruppen 80+ har en selvmordsrate, der er 6 gange højere end unge mænd på 15-24 år.
  • For hvert selvmord er der minimum 10 selvmordsforsøg.

  (Kilde: Livslinien)

  ×
 • Trafikdrab 2018, 2019 og 2021
  • 171 mistede livet i trafikken i 2018. 
  • 205 mistede livet i trafikken i 2019.
  • 135 mistede livet i trafikken i 2021.

  (Kilde: Vejdirektoratet)

  ×
 • Flere tal på døden i Danmark

  Du finder forskellige statistikker og information om dødsfald i Danmark på:

   

  ×