Statistik om døden i Danmark

I 2016 døde der i alt 52.824 personer i Danmark.

Hvor gamle blev vi i 2015-2016?

Middellevetiden for mænd var i denne periode 78,8 år.

For kvinder var middellevetiden i samme periode 82,8 år.

Døden 2015

Nedenfor finder du en række tal for de foregående år. 

Mere om dødsfald i Danmark

Se mere om statistikker og information om dødsfald i Danmark på Danmarks Statistiks hjemmeside, Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eller  Sundhedsstyrelsens hjemmeside.