Tal om døden i Danmark

Hvor mange dør årligt, hvor gamle bliver vi - og hvad dør vi af? Her kan du få nøgletal på døden i Danmark fra de seneste år.

For at finde tal inden for specifikke emner kan du klikke på de relevante overskrifter herunder og finde de informationer om døden, du søger. 

 • Hvor mange blev kremeret?

  Langt de fleste, der dør i Danmark, bliver kremeret – i 2022 var andelen på landsplan 86,8 pct. svarende til 51.435 kremeringer
  (Kilde: Danske Krematoriers Landsforening).

  ×
 • Fødte og døde 2023
  • Antal fødte: 57.469
  • Antal døde: 58.4384

  (Kilde: Danmarks Statistik)

   

  ×
 • Middellevetid 2022/2023
  • Kvinder: 83,4 år
  • Mænd: 79,6 år

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Hvor dør danskerne

  2012:

  • Andet: 3.131
  • Eget Hjem: 9.454
  • Hospice: 1.965
  • Plejehjem: 7.031
  • Sygehus 21.824
  • Uoplyst 8.607

  2022:

  • Andet: 6.628
  • Eget hjem: 15.660
  • Hospice: 2.356
  • Plejehjem: 12.759
  • Sygehus: 21.107
  • Uoplyst: 612

  Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse.

  (Kilde: Sundhedsdatastyrelsen)

  Se dødsårsagsregisterets årsrapporter

  ×
 • Hyppigste dødsårsager

  Blandt de hyppigste dødsårsager er kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer, andre kredsløbssygdomme samt psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.

  (Kilde: Sundhedsdatastyrelsen)

  Se dødsårsagsregistrets rapporter. 

  ×
 • Mere om døden i Danmark

  Du finder forskellige statistikker og information om dødsfald i Danmark på:

  ×