Testamente

Hvem der skal arve, når man dør, bestemmes dels af arveloven og dels af et eventuelt testamente. Her kan du læse mere om det.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med vedkommendes ejendele og eventuel formue, når vedkommende dør.

Hvad er en testator?

En testator er den person, der opretter testamentet. For at oprette et testamente skal man være myndig og ved sine fulde fem.

Hvorfor skrive testamente?

Hvis man som person ønsker at sikre sig, hvad der skal ske med ens ejendele og eventuel formue, efter man dør, er det en god idé at oprette et testamente.

Hvad sker der efter ens død, hvis man ikke har skrevet testamente?

Hvis ikke man har skrevet et testamente, vil ens ejendele og eventuel formue efter ens død blive fordelt efter arvelovens regler, hvilket betyder, at den nærmeste familie arver. Har man ved sin død ikke nogen nærmeste familie, vil arven tilfalde staten.

Hvordan opretter man et testamente?

Ønsker man at oprette et testamente, anbefales det at kontakte en advokat. Ved at bruge en advokat sikrer man sig, at de juridiske betingelser er opfyldt. Man kan også bestille et testamente over nettet, fx på hjemmesiden Mit Testamente.

Hvor eller hvem opbevarer testamentet?

Et testamente bliver typisk opbevaret hos den advokat, som det er udarbejdet hos, og bliver fremsendt direkte til skifteretten i forbindelse med, at der skal udarbejdes en skifteretsattest, dvs. et dokument der viser, at man har rådighed over afdødes bo.

Et historisk blik på testamenter

Med kirkens indtog i Danmark blev det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne. Tidligere havde arvereglerne udelukkende været fastlagt gennem slægten.

Reglerne for testamenter blev fastlagt i Danske Lov af 1683 (Kilde: Rigsarkivet. Testamenter. Folder nr. 27).