Dødsattest

Dødsattesten er et dokument, der er et bevis på, at en person er afgået ved døden. Ved et dødsfald skal lægen derfor udfylde en dødsattest på afdøde. Læs mere om dødsattesten her.

Dødsattesten er et dokument, der er retsligt bevis på, at en person er død. Afdøde må ikke lægges i kiste, begraves, kremeres eller føres ud af landet, før attesten er udstedt.

Lægen udsteder dødsattest 

Når en person er død, skal liget synes af enten afdødes egen læge, en hospitalslæge eller ved et såkaldt retslægeligt ligsyn. Det er den læge, som har foretaget ligsynet, der udsteder dødsattesten, og det foregår som udgangspunkt elektronisk.

Beskrivelse af de sikre dødstegn

Dødsattesten består af to sider, hvor første side indeholder oplysninger om afdødes navn, adresse samt datoen for dødsfaldet mv. Det er også her, at lægen beskriver de forskellige sikre dødstegn (fx dødsstivhed, ligpletter eller forrådnelse), som er blevet konstateret ved ligsynet.

Er der foretaget retslægeligt ligsyn, bliver dødsattesten underskrevet af såvel politi som embedslæge.

Herefter bliver dødsattestens første side afleveret til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten/kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde sin bopæl.

Sundhedsoplysninger til statistik

Dødsattestens anden side benytter lægen til at anføre dødsårsagen og eventuelle andre sygdomme hos den afdøde samt den måde, hvorpå lægen vurderer, at døden er indtruffet. Dødsfaldet indberettes i den elektroniske kirkebog/CPR. De oplysninger, der bliver angivet på anden side af dødsattesten, bliver benyttet til statistiske formål.

Betydning for arv og forsikringer

Både i straffesager og i civile sager kan dødsattesten få afgørende betydning. I arvesager kan dødstidspunktet have relevans, og i nogle forsikringssager kan dødsårsagen være vigtig.

Læs mere om dødsattester hos Sundhedsdatastyrelsen.