Når en medarbejder dør

Det er en svær situation, når en medarbejder dør, både for kollegaer og ledere. Find hjælp og råd til, hvordan man som arbejdsplads kan vise sin medfølelse over for de pårørende, og hvordan man løser de praktiske gøremål på en etisk og anstændig måde i forbindelse med en medarbejders død.

Hvad enten medarbejderen er død pludseligt eller efter lang tids sygdom, kan arbejdspladsen reagere med både sorg og chok, og der opstår nemt forvirring i tiden efter dødsfaldet. Hvem skal deltage i begravelsen? Hvem skal overtage afdødes opgaver? Spørgsmålene kan være mange, men jo bedre forberedt arbejdspladsen er på situationen, jo lettere vil det være at komme igennem den svære tid.

Det er en god ide at lave en politik for, hvordan arbejdspladsen håndterer en medarbejders død, så der er taget stilling til nogle af de mange spørgsmål på forhånd. En politik kan dog ikke stå alene. Det skal altid vurderes i hver enkelt situation, hvad der er behov for, og hvad der er passende.

Information om dødsfaldet

Hvis dødsfaldet sker uden for arbejdspladsen 

Sker dødsfaldet uden for arbejdspladsen, vil det som regel være de pårørende, der underretter arbejdspladsen. Herefter bør alle medarbejdere hurtigst muligt informeres om dødsfaldet.

De medarbejdere, som arbejdede tæt sammen med afdøde, samles, så de kan få beskeden mundtligt og også får mulighed for at stille spørgsmål og tale sammen om dødsfaldet. De medarbejdere, som ikke var tætte med afdøde, kan informeres via mail.

Hvis dødsfaldet sker på arbejdspladsen

Sker dødsfaldet på arbejdspladsen, aftaler lederen sammen med læge og politi, hvordan de pårørende underrettes. Det vil sjældent være arbejdspladsens opgave at informere om selve dødsfaldet, men lægen eller politiet, der kontakter de pårørende. 

Ofte vil en medarbejder følge med på hospitalet og være til stede og kunne fortælle om forløbet, når de pårørende møder op.

Når de pårørende er blevet underrettet, informeres alle medarbejdere.

Hvem skal ellers have besked?

Alt afhængigt af, hvilken type arbejdsplads afdøde har været på, vil det kunne være relevant at informere eksterne parter om dødsfaldet. Var vedkommende fx skoleleder, bør elever, forældre osv. informeres, da afdøde vil have haft jævnlig kontakt med dem.

Kontakten til de pårørende

I kontakten med de pårørende bør ledelsen dels udtrykke medfølelse, dels tilbyde at informere om dødsfaldet inden for alle  arbejdsmæssige relationer, som afdøde havde berøring med.

Det kan være en god idé at udpege en kontaktperson på arbejdspladsen, som er bindeled mellem de pårørende og kollegerne, og som informerer arbejdspladsen om det videre forløb i forbindelse med dødsfaldet. 

De pårørende vil som oftest se det som tegn på deltagelse og medfølelse, hvis afdødes kolleger og ledelse straks sender de pårørende et kondolencekort med medarbejdernes underskrifter sammen med en buket blomster eller laver en collage eller scrapbog . Arbejdspladsen kan også skrive en nekrolog eller en dødsannonce til avisen, fagbladet, personalebladet eller intranettet. Husk at spørge de pårørende, inden det bliver offentliggjort.

Flagning

Har arbejdspladsen en flagstang, kan man over for de pårørende også vise sin medfølelse ved at flage på halv stang. Det kan man gøre på dagen for dødsfaldet og igen på dagen for begravelsen. Flaget skal i top samme dag, når begravelsen er ovre.

Skal arbejdspladsen deltage i begravelsen?

Det er de pårørendes valg, om og hvordan arbejdspladsen skal deltage i begravelsen. Nogle vil helst holde begravelsen privat, og det skal man respektere. Der kan også være forskellige kulturelle og religiøse skikke og traditioner, som der skal tages hensyn til.

I løbet af et par dage efter dødsfaldet kan arbejdspladsen kontakte de pårørende og aftale, hvordan arbejdspladsen skal deltage i begravelsen.  Man kan spørge til bl.a.:

 • Tid og sted
 • Om kollegerne til afdøde må deltage. Også til den eventuelle efterfølgende sammenkomst
 • Om en repræsentant fra arbejdspladsen må holde en tale ved den efterfølgende sammenkomst
 • Om rustvognen skal køre forbi arbejdspladsen
 • Om der fra arbejdspladsens side skal sættes dødsannonce eller nekrolog i avisen.

Alle på arbejdspladsen informeres om arrangementet omkring begravelsen.

Arbejdspladsen beslutter:

 • Hvem der repræsenterer ledelsen til begravelsen
 • Hvad der skal sendes af blomsterhilsen
 • Hvem der skal holde en eventuel tale. Det mest almindelige er at holde talen under den efterfølgende sammenkomst. 

Uanset om arbejdspladsen deltager i begravelsen eller ej, sendes en krans eller en bårebuket.

Hvilken påklædning?

Tidligere var sort eller mørkt tøj korrekt påklædning ved begravelser. I dag er det almindeligt at komme i pænt hverdagstøj. Det afhænger meget af ens forhold til afdøde, hvordan man klæder sig til begravelsen.

Tjek-liste for arbejdspladsen

Her finder du nedenfor en tjek-liste, som kan være god at gennemgå for at sikre sig, at man som arbejdsplads får gjort alt det nødvendige i forbindelse med en medarbejders død.

 1. Saml personlige ejendele

  Afdødes personlige ejendele på arbejdspladsen bliver pakket pænt sammen og overdraget til familien fx af den person, der er udpeget som arbejdspladsens kontaktperson med de pårørende. Der kan også være tale om at hjælpe med at fjerne en eventuel hjemmearbejdsplads. 

  Der kan være flere opgaver af administrativ karakter, som arbejdspladsen skal udføre. Fx at afdødes navneskilte eller navn på telefonlisten fjernes. 

 2. Videregiv arbejdsopgaver 

  Ledelsen skal sørge for, at andre medarbejdere overtager de opgaver, som afdøde var i gang med. Hvis der er eksterne samarbejdspartnere, skal de have besked om dødsfaldet, så de forstår, hvorfor der kan være lidt forvirring, særligt hvis dødsfaldet er sket pludseligt.

 3. Få håndteret al it

  It-afdelingen skal informeres om dødsfaldet,  særligt hvis arbejdspladsen har en it-sikkerhedspolitik, der skal overholdes. Der skal lukkes ned for afdødes adgang til it-systemer og e-mail-konto. Det kan være en god idé at opsætte et autosvar for afdøde i de første måneder med kontaktoplysninger på den/de, der har overtaget vedkommendes opgaver.

 4. Informer de pårørende om økonomiske forhold

  Arbejdspladsen bør sende et brev til de efterladte med oplysninger om, hvordan de økonomiske forhold vil være i den nærmeste fremtid. For tjenestemandsansatte er det et krav, men selvom det ikke forholder sig på samme måde på afdødes arbejdsplads, vil det være en stor hjælp for de efterladte.

  I brevet kan de efterladte bl.a. få oplyst efterløn, løntilgodehavende, gruppelivsforsikringer og kontakt til pensionsselskab. Løn- og personalekontoret ved besked om de specifikke regler i afdødes tilfælde. Skifteretten kan oplyse, hvem der råder over boet, og hvem der har krav på fx pensioner og efterløn, hvis arbejdspladsen er i tvivl.

 5. Giv lønkontoret besked om dødsfaldet

  Lønkontoret skal have besked om medarbejderens dødstidspunkt, så de kan medregne det i lønudbetalingen. Hvis de efterladte har ret til udbetaling af afdødes efterløn eller lignende, skal der sørges for, at lønkontoret får deres fulde navn og cpr-nummer.

 6. Anmeld dødsfaldet til gruppelivsforsikringen

  Hvis arbejdspladsen har en gruppelivsforsikring, skal dødsfaldet også anmeldes til dem.

Krisehjælp

Hvordan en medarbejder reagerer på en kollegas dødsfald kan være forskelligt fra person til person. Hvis en eller flere medarbejdere er følelsesmæssigt belastede af dødsfaldet, bør arbejdspladsen tilbyde psykologhjælp. Det gavner medarbejdernes håndtering af de følelser, der opstår, hvis arbejdspladsen giver så mange informationer som muligt om dødsfaldet og ligeledes giver medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og tale om afdøde.