Viden & Råd

Vi har samlet en masse viden og råd til dig om død og begravelse, tab og sorg. Klik på et emne og find en artikel om netop det, du søger efter.

Begravelse eller bisættelse og gravsted

En begravelse eller bisættelse kan afholdes på flere forskellige måder. Her finder du nogle af de informationer, der kan være relevante i forbindelse med planlægningen af en begravelse og bisættelse. Du kan også læse om gravsteder.

Måder at mindes

Hvordan kan du mindes en kær? Læs om rammer og ritualer for at mindes de døde - og mindernes betydning.

Personlige fortællinger

Her finder du personlige historier om at miste en nærtstående og at leve med døden – og interviews om livet og døden.

 • Begravelse og bisættelse - muligheder og udgifter
  Her kan du læse om forskellige former for begravelse og bisættelse samt udgifter.
 • Død og begravelse i forskellige religioner
  Her kan du læse mere om, hvordan seks af de største religioner forholder sig til døden og tager afsked. 
 • Gravsteder
  Her kan du få et overblik over forskellige typer af gravsteder.
 • Kister
  Her kan du læse om kister, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Urner
  Her kan du læse om urner, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Nedskriv dine ønsker til begravelsen
  Her kan du læse om at tage stilling til begravelsen.
 • Bedemanden
  Her kan du læse om bedemanden, og hvilke opgaver bedemanden tager hånd om i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.
 • Dødsannonce
  Her kan du læse om, hvad en dødsannoncen er, og hvor man typisk kan indrykke en dødsannonce.
 • Salmer og sange
  Her kan du læse om de mest almindelige salmer, der kan synges, samt alternative muligheder for valget af sange.
 • Minderitualer
  Her kan du læse om mindesammenkomster og minderitualer, hvordan de kan afholdes, og hvilke former der findes.
 • Livshistorie
  Her kan du læse om livshistorien, hvilke forskellige former der er, og hvorfor det kan give mening at nedskrive sin egen.
Vigtigt at vide omkring et dødsfald

Her kan du finde informationer om forskellige forhold, der kan være relevante i forbindelse med et dødsfald.

Sorgreaktioner og hjælp

Her kan du læse om sorg og sorgreaktioner - og hvor efterladte kan få hjælp. Du finder også en lang række personlige fortællinger om at miste og viden om sorg fra fagfolk.

Historien om død og begravelse

Forholdet til døden og reglerne for, hvordan en begravelse kan afholdes, har ændret sig gennem tiden. Få et indblik i historiske aspekter af død og begravelse.

 • Aktiv og passiv dødshjælp
  Her kan du få et overblik over, hvad aktiv og passiv dødshjælp er, hvad loven tillader, og hvilke forskellige holdninger der findes i debatten.
 • Behandlingstestamente
  Her kan du læse om, hvad behandlingstestamentet er - og hvordan man kan tage stilling til sit behandlingstestamente.
 • Digitalt liv og digital arv
  Her kan du læse om digitalt liv og digital arv - og hvordan man kan løse problemer vedrørende fx e-mails, Facebook og billeder i forhold til digitalt liv og digital arv.
 • Donation af krop og organer
  Her kan du læse mere om, hvad kroppen kan bruges til, efter man er død, og hvordan man selv kan tage stilling.
 • Dødsattest
  Her kan du læse om dødsattesten, hvordan den udfyldes, og hvilken betydning den har.
 • Dødsfald i udlandet
  Her kan du finde information omkring, hvad der sker, og hvilke instanser, der kan hjælpe, i tilfælde af et dødsfald i udlandet.
 • Hospice
  Her kan du læse om, hvad et hospice er, om hospicefilosofien og antallet af hospicer i Danmark.
 • Når en medarbejder dør
  Her kan du læse om, hvordan man som arbejdsplads kan vise sin medfølelse over for de pårørende, og hvordan man løser de praktiske gøremål på en etisk og anstændig måde i forbindelse med en medarbejders død.
 • Plejeorlov
  Her kan du læse om orlov og økonomisk støtte i forbindelse med pasning og og pleje af en døende.
 • Ritualer ved et dødsfald
  Her kan du læse om ritualer omkring et dødsfald, hvad de kan indebære, og hvordan de kan hjælpe med at mindes.
 • Skifteretten
  Her kan du læse om skifteretten, og hvordan den altid vil blive inddraget, når en person dør.
 • Testamente
  Her kan du læse om testamentet, og hvordan dels arveloven og dels testamtet bestemmer, hvem der skal og kan arve efter et dødsfald.
 • Sorg og sorgreaktioner ved dødsfald
  Her kan du læse om sorg og sorgreaktioner, når man mister en nærtstående ved dødsfald.
 • Sorggrupper og hjælpemuligheder
  Har du mistet til dødsfald - eller kender du en, der har? Her kan du finde information omkring sorggrupper og hjælpemuligheder for dem, som har mistet.
 • Børn, død og sorg
  Her kan du læse om børns sorgreaktioner, og hvordan man kan tale med børn om død og sorg. Du kan også finde information om hjælp til børn i sorg.
Tal, fagstof og bøger

Find tal og fagstof inden for død og begravelse, tab og sorg samt digital arv.

Til skoleelever og studerende

Vi har samlet forskellige former for viden og materiale til skoleelever og studerende, som skriver opgave om emnerne død og begravelse, sorg og minder.