Viden & Råd

Vi har samlet en masse viden og råd til dig om død og begravelse, tab og sorg. Klik på et emne og find en artikel om netop det, du søger efter.

Begravelse og bisættelse

En begravelse eller bisættelse kan afholdes på flere forskellige måder. Her finder du nogle af de informationer, der kan være relevante i forbindelse med planlægningen af en begravelse eller bisættelse.

Gravsteder

Det er muligt at vælge mellem flere forskellige typer af gravsteder. Her kan du få et overblik over, hvilke muligheder der er, hvad angår gravsteder.

Minder og minderitualer

Hvordan kan vi mindes dem, vi mister? Læs om rammer og ritualer for at mindes de døde - og mindernes betydning.

 • Askespredning
  Her kan du læse om, hvordan aske kan spredes over åbent hav, hvis ønsket om det er blevet skriftligt tilkendegivet.
 • Gravfred
  Her kan du læse om gravfred og reglerne for gravfred i Danmark.
 • Gravpladser
  Her kan du læse om de kommunale og de folkekirkelige danske kirkegårde, og hvilke forskellige mulige gravsteder, der eksisterer her.
 • Gravsten
  Her kan du læse om gravsten, hvilke forskellige typer, der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Kister
  Her kan du læse om kister, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Urnehal og urnevæg
  Her kan du læse om urnehaller og urnevægge, også kaldet kolumbarier, som er en begravelsesform, hvor urner placeres synligt i nicher i en hal eller væg.
 • Frysetørring af afdøde
  Her kan du læse om frysetørring af afdøde, også kaldet promession, og hvordan det foregår.
 • Skovbegravelse
  Her kan du læse om skovbegravelse, hvordan en skovbegravelse foregår, og hvilke skovbegravelsespladser der findes i Danmark.
 • Urner
  Her kan du læse om urner, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Urnenedsættelse på privat grund
  Her kan du læse om, hvordan der gives tilladelse til, at en urne kan nedsættes på en privat grund.
 • Mindesammenkomst og minderitualer
  Her kan du læse om mindesammenkomster og minderitualer, hvordan de kan afholdes, og hvilke former der findes.
 • Minder og minderitualers betydning - interview
  Her kan du læse et interview med sorgforsker Mai-Britt Guldin der, med udgangspunkt i vores daværende udstilling om sorg og minder, forholder sig til, hvilken betydning minder og minderitualer har.
 • Livshistorie
  Her kan du læse om livshistorien, hvilke forskellige former der er, og hvorfor det kan give mening at nedskrive sin egen.
Personlige fortællinger

Her finder du personlige historier om at miste en nærtstående og at leve med døden – og interviews om livet og døden.

Praktiske forhold ved dødsfald

Her kan du finde informationer om en lang række praktiske forhold, der kan være relevante i forbindelse med et dødsfald.

Sorg

Her kan du læse om sorg og sorgreaktioner - og hvor efterladte kan få hjælp. Du finder også en lang række personlige fortællinger om at miste og viden om sorg fra fagfolk.

 • Aktiv og passiv dødshjælp
  Her kan du få et overblik over, hvad aktiv og passiv dødshjælp er, hvad loven tillader, og hvilke forskellige holdninger der findes i debatten.
 • Behandlingstestamente
  Her kan du læse om, hvad behandlingstestamentet er - og hvordan man kan tage stilling til sit behandlingstestamente.
 • Digitalt liv og digital arv
  Her kan du læse om digitalt liv og digital arv - og hvordan man kan løse problemer vedrørende fx e-mails, Facebook og billeder i forhold til digitalt liv og digital arv.
 • Donation af krop og organer og obduktion
  Her kan du læse mere om, hvad kroppen kan bruges til, efter man er død, og hvordan man selv kan tage stilling.
 • Dødsannoncer
  Her kan du læse om, hvad en dødsannoncen er, og hvor man typisk kan indrykke en dødsannonce.
 • Dødsattest
  Her kan du læse om dødsattesten, hvordan den udfyldes, og hvilken betydning den har.
 • Dødsfald i udlandet
  Her kan du finde information omkring, hvad der sker, og hvilke instanser, der kan hjælpe, i tilfælde af et dødsfald i udlandet.
 • Hospice
  Her kan du læse om, hvad et hospice er, om hospicefilosofien og antallet af hospicer i Danmark.
 • Hæfter: Tag stilling til døden
  Her kan du finde de forskellige hæfter, vi har udgivet, med henblik på at tage stilling til døden.
 • Når en medarbejder dør
  Her kan du læse om, hvordan man som arbejdsplads kan vise sin medfølelse over for de pårørende, og hvordan man løser de praktiske gøremål på en etisk og anstændig måde i forbindelse med en medarbejders død.
 • Når Livet Slutter: En guide
  Her kan du læse om 'Når Livet Slutter', en guide der tilbyder viden og råd om en lang række forhold, man kan tage stilling til og hånd om før, ved og efter et dødsfald.
 • Plejeorlov
  Her kan du læse om orlov og økonomisk støtte i forbindelse med pasning og og pleje af en døende.
 • Ritualer ved et dødsfald
  Her kan du læse om ritualer omkring et dødsfald, hvad de kan indebære, og hvordan de kan hjælpe med at mindes.
 • Skifteretten
  Her kan du læse om skifteretten, og hvordan den altid vil blive inddraget, når en person dør.
 • Testamente
  Her kan du læse om testamentet, og hvordan dels arveloven og dels testamtet bestemmer, hvem der skal og kan arve efter et dødsfald.
Tag stilling i tide

Du kan tage stilling til en lang række forhold omkring din sidste tid og død - som både kan give dig ro i sindet og hjælpe dine pårørende. Læs mere om, hvad du kan tage stilling til.

Historiske forhold om død og begravelse

Forholdet til døden og reglerne for, hvordan en begravelse kan afholdes, har ændret sig gennem tiden. Få et indblik i historiske aspekter af død og begravelse.

Tal, fagstof og bøger

Find tal og fagstof inden for død og begravelse, tab og sorg samt digital arv.

Til skoleelever og studerende

Vi har samlet forskellige former for viden og materiale til skoleelever og studerende, som skriver opgave om emnerne død og begravelse, sorg og minder.