Viden & Råd

Vi har samlet en masse viden og råd til dig om død og begravelse, tab og sorg. Klik på et emne og find en artikel om netop det, du søger efter.

Begravelse og bisættelse

En begravelse eller bisættelse kan afholdes på flere forskellige måder. Her finder du nogle af de informationer, der kan være relevante i forbindelse med planlægningen af en begravelse eller bisættelse.

Gravsteder

Det er muligt at vælge mellem flere forskellige typer af gravsteder. Her kan du få et overblik over, hvilke muligheder der er, hvad angår gravsteder.

Minder og minderitualer

Hvordan kan vi mindes dem, vi mister? Læs om rammer og ritualer for at mindes de døde - og mindernes betydning.

 • Afdødes opsparing til begravelse eller bisættelse
  Her kan du læse om, hvordan afdøde kan have forudbetalt eller sparet op til sin begravelse eller bisættelse.
 • Anmodning om begravelse eller ligbrænding
  Her kan du læse om, hvordan anmodning om begravelse eller ligbrænding foregår.
 • Bedemanden
  Her kan du læse om bedemanden, og hvilke opgaver bedemanden tager hånd om i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.
 • Begravelseshjælp
  Her kan du læse om begravelseshjælp, og hvordan man ansøger det offentlige om begravelseshjælp hos 'Udbetaling Danmark'.
 • Borgerlig begravelse eller bisættelse
  Her kan du læse om, hvordan en borgerlig begravelse eller bisættelse foregår.
 • Dødsannonce
  Her kan du læse om, hvad en dødsannoncen er, og hvor man typisk kan indrykke en dødsannonce.
 • Folkekirkelig begravelse eller bisættelse
  Her kan du læse om, hvordan man som medlem af folkekirken tager afsked og afholder en begravelse eller bisættelse.
 • Forskellige religiøse begravelser
  Her kan du læse mere om, hvordan seks af de største religioner forholder sig til døden og tager afsked. 
 • Kister
  Her kan du læse om kister, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Kommunal begravelse eller bisættelse
  Her kan du læse om, hvordan en begravelse eller bisættelse foregår, hvis afdøde ikke har pårørende eller nærtstående, der kan dække for udgifterne.
 • Ligtoget
  Her kan du læse om ligtoget og de færdselsregler, der eksisterer i forbindelse med det.
 • Mindesammenkomst og minderitualer
  Her kan du læse om mindesammenkomster og minderitualer, hvordan de kan afholdes, og hvilke former der findes.
 • Min Sidste Vilje
  Her kan du læse om Min Sidste Vilje, og hvordan Min Sidste Vilje kan hjælpe pårørende med nogle af de mange svære valg i forbindelse med planlægning af en begravelse eller bisættelse.
 • Salmer og sange
  Her kan du læse om de mest almindelige salmer, der kan synges, samt alternative muligheder for valget af sange.
 • Udgifter til begravelsen eller bisættelsen
  Her kan du få et overblik over, hvilke udgifter og omkostninger der er i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.
 • Urner
  Her kan du læse om urner, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Askespredning
  Her kan du læse om, hvordan aske kan spredes over åbent hav, hvis ønsket om det er blevet skriftligt tilkendegivet.
 • Gravfred
  Her kan du læse om gravfred og reglerne for gravfred i Danmark.
 • Gravpladser
  Her kan du læse om de kommunale og de folkekirkelige danske kirkegårde, og hvilke forskellige mulige gravsteder, der eksisterer her.
 • Gravsten
  Her kan du læse om gravsten, hvilke forskellige typer, der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Kister
  Her kan du læse om kister, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Urnehal og urnevæg
  Her kan du læse om urnehaller og urnevægge, også kaldet kolumbarier, som er en begravelsesform, hvor urner placeres synligt i nicher i en hal eller væg.
 • Frysetørring af afdøde
  Her kan du læse om frysetørring af afdøde, også kaldet promession, og hvordan det foregår.
 • Skovbegravelse
  Her kan du læse om skovbegravelse, hvordan en skovbegravelse foregår, og hvilke skovbegravelsespladser der findes i Danmark.
 • Urner
  Her kan du læse om urner, hvilke forskellige typer der findes, og hvilke muligheder man selv har i forhold til valget af den.
 • Urnenedsættelse på privat grund
  Her kan du læse om, hvordan der gives tilladelse til, at en urne kan nedsættes på en privat grund.
 • Mindesammenkomst og minderitualer
  Her kan du læse om mindesammenkomster og minderitualer, hvordan de kan afholdes, og hvilke former der findes.
 • Minder og minderitualers betydning - interview
  Her kan du læse et interview med klinisk psykolog og sorgforsker Mai-Britt Guldin der, med udgangspunkt i vores udstilling om sorg og minder, forholder sig til, hvilken betydning minder og minderitualer har.
 • Livshistorie
  Her kan du læse om livshistorien, hvilke forskellige former der er, og hvorfor det kan give mening at nedskrive sin egen.
Personlige fortællinger

Her finder du personlige historier om at miste nærtstående og at leve med døden – og interviews om livet og døden.

Praktiske forhold ved dødsfald

Her kan du finde informationer om en lang række praktiske forhold, der kan være relevante i forbindelse med et dødsfald.

Sorg

Her kan du læse om sorg og sorgreaktioner - og hvor efterladte kan få hjælp. Du finder også en lang række personlige fortællinger om at miste og viden om sorg fra fagfolk.

 • Aktiv og passiv dødshjælp
  Her kan du få et overblik over, hvad aktiv og passiv dødshjælp er, hvad loven tillader, og hvilke forskellige holdninger der findes i debatten.
 • Behandlingstestamente
  Her kan du læse om, hvad behandlingstestamentet er - og hvordan man kan tage stilling til sit behandlingstestamente.
 • Digitalt liv og digital arv
  Her kan du læse om digitalt liv og digital arv - og hvordan man kan løse problemer vedrørende emails, facebook og billeder i forhold til digitalt liv og digital arv.
 • Donation af krop til lægevidenskaben
  Her kan du læse om, hvordan man kan donere sin afdøde krop til brug for lægevidenskaben.
 • Dødsannoncer
  Her kan du læse om, hvad en dødsannoncen er, og hvor man typisk kan indrykke en dødsannonce.
 • Dødsattest
  Her kan du læse om dødsattesten, hvordan den udfyldes, og hvilken betydning den har.
 • Dødsfald i udlandet
  Her kan du finde information omkring, hvad der sker, og hvilke instanser, der kan hjælpe, i tilfælde af et dødsfald i udlandet.
 • Hospice
  Her kan du læse om, hvad et hospice er, om hospicefilosofien og antallet af hospicer i Danmark.
 • Min Sidste Vilje
  Her kan du læse om Min Sidste Vilje, og hvordan Min Sidste Vilje kan hjælpe pårørende med nogle af de mange svære valg i forbindelse med planlægning af en begravelse eller bisættelse.
 • Folder: Når Livet Slutter
  Her kan du læse om vores folder 'Når Livet Slutter', der tilbyder viden og råd om en lang række forhold, man kan tage stilling til og hånd om før, ved og efter et dødsfald.
 • Obduktion
  Her kan du læse om obduktionen, hvilke former der findes, og hvordan man tilkendegiver sin holdning til den.
 • Organdonation
  Her kan du læse om organdonation, og hvordan man har mulighed for at give tilladelse til transplantation af sine organer.
 • Ritualer ved et dødsfald
  Her kan du læse om ritualer omkring et dødsfald, hvad de kan indebære, og hvordan de kan hjælpe med at mindes.
 • Skifteretten
  Her kan du læse om skifteretten, og hvordan den altid vil blive inddraget, når en person dør.
 • Testamente
  Her kan du læse om testamentet, og hvordan dels arveloven og dels testamtet bestemmer, hvem der skal og kan arve efter et dødsfald.
Tag stilling i tide

Du kan tage stilling til en lang række forhold omkring din sidste tid og død - som både kan give dig ro i sindet og hjælpe dine pårørende. Læs mere om, hvad du kan tage stilling til.

Historiske forhold om død og begravelse

Forholdet til døden og reglerne for, hvordan en begravelse kan afholdes, har ændret sig gennem tiden. Få et indblik i historiske aspekter af død og begravelse.

Tal og statistik

Find tal og statistik inden for død og begravelse, tab og sorg samt digital arv.

 • Digitalt liv og digital arv
  Her kan du læse om, hvilke muligheder du har, hvad angår dit digitale liv og digitale arv.
 • Din livshistorie
  Her kan du læse om, hvorfor det kan være godt at nedskrive sin livshistorie, og hvordan du kan nedskrive din.
 • Dit behandlingstestamente
  Læs her om, hvad behandlingstestamentet er - og hvordan du kan tage stilling til det.
 • Doner dine organer
  Her kan du læse om forskellige former for organdonation, og hvordan du selv kan bestemme, om du vil give tilladelse til organtransplantation i tilfælde af hjernedød.
 • Doner din krop til lægevidenskaben
  Her kan du læse om dine muligheder for at donere din krop til brug for lægevidenskaben, når du dør.
 • Min Sidste Vilje
  Her kan læse om, hvordan du udfylder Min Sidste Vilje, og hvorfor det kan være en hjælp for dine pårørende og nærmeste, når du en dag skal herfra.
 • Din obduktion
  Her kan du læse om, hvad formålet med obduktion er, og hvordan du selv kan tage stilling i forhold til din egen obduktion.
 • Spar op til begravelse eller bisættelse
  Her kan du læse om, hvordan du kan spare op til din egen begravelse eller bisættelse.
 • Dit testamente
  Her kan du læse om arveloven, og hvordan du opretter et testamente.