Livshistorie

Livshistorie

En livshistorie er en fortælling om en persons liv.

En livshistorie omhandler begivenheder, erfaringer og oplevelser i en persons liv – og vigtige relationer, steder og tider. Livshistorien kan også bestå af information om fx vaner og værdier.

Hvem kan have glæde af at lave en livshistorie?

Alle kan have glæde af at nedskrive deres livshistorie. Den enkelte får gennem sin livshistorie et livsbekræftende gensyn med store og små øjeblikke og kan selv præge fortællingen om, hvem man er.

Samtidig kan livshistorien deles med de nærmeste, og familien kommer herigennem til at kende og forstå hinanden bedre.

For nogle bestemte grupper af mennesker og deres pårørende kan det være ekstra betydningsfuldt at nedskrive livshistorien. Det kan fx være døende og demente.

Livshistorier på hospice

Flere hospices tilbyder døende hjælp til at nedskrive deres livshistorie. Nogle steder kaldes dette også for værdighedsterapi.

Livshistorien bliver fortalt fx gennem personalets interviews med den døende. Ved at nedskrive sin livshistorie får vedkommende mulighed for at tegne sit eget portræt, som vedkommende gerne vil huskes – og ikke som alvorligt syg og døende.

At nedskrive sin livshistorie og tænke tilbage på vigtige stunder kan være med til at øge oplevelsen af mening, formål og værdighed, samtidig med der efterlades værdifuld viden til de pårørende.

Livshistorie
Bl.a. fotos gemmer på mange minder.

Dementes livshistorier

Når en person får demens, forsvinder flere og flere erindringer, efterhånden som sygdommen udvikler sig.

En nedskrevet livshistorie kan hjælpe den demente med at erindre sit liv og kan samtidig danne udgangspunkt for værdifulde samtaler med de nærmeste og plejepersonalet, der får en større forståelse for personen bag demenssygdommen.

Familien kan nedskrive livshistorien sammen med vedkommende og herigennem hjælpe med at huske tidligere livsfaser og særlige øjeblikke.

Forskellige former for livshistorier

En livshistorie kan både være kronologisk og tematisk opbygget – eller kan udarbejdes, efterhånden som minderne dukker op.

Video livshistorie
En del af ens livshistorie kan også være videooptagelser af særlige øjeblikke.
  • Erindringerne kan nedskrives og optages og kan suppleres med fotos, dagbøger, breve, avisudklip mv.
  • Livshistorien kan skrives ned i et hæfte, i en scrapbog eller anden form for bog, ligesom den kan gemmes på computer, usb, dvd eller cd.

Her er det nemt at gemme sin livshistorie i tekst, billeder, lyd, smalfilm, spolebånd, lysbilleder og video ét sted. Livshistorien kan deles med familien, og de nærmeste kan oprette historier på hinandens tidslinjer.

Udover brugerne og deres pårørende med den online tjeneste kan være sammen om livsfortællingerne, kan tjenesten også bruges af personale, besøgsvenner, institutioner og ældrecentre mv. i forbindelse med arbejdet med ensomme og ældre etc.