Hospice

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker tilbydes lindrende pleje og omsorg. Det er gratis at komme på hospice, men der er et begrænset antal pladser.

Hospiceplejen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, og der tages hensyn til fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle behov.

Det er kvaliteten af det resterende liv, der prioriteres højst.

På et hospice inddrager og støtter man også de pårørende både før og efter tabet.

Hospice er gratis

Alle hospicer er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg og er gratis. Man skal visiteres af lægen, og opholdet betales af den region, man tilhører.

Der er flere kriterier, man skal opfylde for at opnå en plads på hospice. Blandt andet skal den alvorligt syge eller døende selv ønske at komme på hospice, og al helbredende behandling skal være afsluttet.

Veluddannet og erfarent personale

På et hospice arbejdes der tværfagligt med den lindrende indsats af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, præster, psykologer og nogle gange musikterapeuter, diætister, socialrådgivere eller ergoterapeuter.

Derudover er der ofte tilknyttet frivillige, som udfører forskellige former for praktiske opgaver, eller som fungerer som samtalepartnere/besøgsvenner for både patienter og pårørende.

Hospicefilosofi – idégrundlag

 • At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet, selvværd og en værdig død.
 • At yde en palliativ indsats som fx omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ, dvs. helbredende behandling er opgivet.
 • At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.
 • At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet.
 • At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, idet alle opgaver bliver løst i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende.

Læs mere på www.hospiceforum.dk eller www.hospicefrivillige.dk

Fakta om hospicer i Danmark

 • Der er 19 hospicer og 2 børnehospicer i landet.

(Kilde: Hospiceforum)

Der er hospicer i alle regioner – du kan finde en liste over de forskellige på Hospiceforum.

 • Dokumentarfilm om den sidste tid på hospice

  Estephan WagnerI 2013 optog instruktøren Estephan Wagner dokumentarfilmen ‘En god død’ på Hospice Søndergård i Ballerup.

  Filmen følger tre kvinders sidste tid på hospice, hvor de hver især kæmper en personlig kamp i håbet om at kunne nå at realisere nogle af deres sidste drømme og tage afsked med livet på en god måde. Samtidig skildrer filmen hospicepersonalets nænsomme, respektfulde og ihærdige arbejde for at støtte beboerne og give dem omsorg i den sidste svære tid.

  Filmen henvender sig til en bred målgruppe. Den er relevant for både pårørende, patienter og professionelle samt alle andre, der vil forholde sig til de svære og stærke følelser, der trænger sig på, når livet nærmer sig sin afslutning.

  Du kan se en trailer for filmen her.

   

   

  ×