Plejeorlov

Hvis en nær slægtning eller ven er døende og ønsker at dø i sit eget hjem, kan man som nærtstående søge om at få orlov til at passe eller pleje vedkommende i den sidste tid og få økonomisk støtte. Læs mere her.

Den nærtstående, der får bevilget orlov (Servicelovens §119 kaldet plejeorlov), får udbetalt et plejevederlag afhængig af sin indkomst. I nogle overenskomster er indføjet ret til løn under orlov.

Man søger om plejevederlag i den kommune, hvor plejeforholdet skal etableres.

Vederlaget modtages i forbindelse med pasningen af den døende og kan modtages 14 dage efter, at den syge er afgået ved døden. Vederlaget afbrydes ikke ved kortere indlæggelser. Orloven stopper, hvis den syge kommer på hospice eller plejebolig.

Selvom man mister en arbejdsindtægt, står uden for arbejdsmarkedet eller fx er pensionist, studerende eller lignende, kan plejevederlaget stadig udbetales. Man skal dog være opmærksom på, at man ikke kan modtage sociale ydelser såsom folkepension i den periode, man får plejevederlag, og passer man sin pårørende i dennes hjem, modtager man ikke en eventuel boligydelse i perioden.

Begge orlovstyper kan opdeles i mindre perioder, og der kan ydes hjælp fra kommunen sideløbende.

Find yderligere oplysninger på borger.dk eller på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.