Statistik om døden i Danmark

Hvor mange dør årligt, hvor gamle bliver vi - og hvad dør vi af? Her kan du få nøgletal på døden i Danmark fra de seneste år.

Infografik

Nedenfor i infografikken kan du finde en række udvalgte tal i forhold til døden i Danmark.

Flere tal

For at finde tal inden for specifikke emner kan du klikke på de relevante overskrifter herunder og finde de informationer om døden, du søger. 

Vi opdaterer løbende tallene. 

 • Fødte og døde 2020
  • Antal fødte: 60.937
  • Antal døde: 54.645

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Middellevetid 2019/2020
  • Kvinder: 83,6 år
  • Mænd: 79,5 år

  60-årige kvinder bliver 85 år i gennemsnit

  Middellevetiden ovenfor gælder for nyfødte, men beregnes også for alle øvrige alderstrin, som forventede restlevetider. Fx giver de nyeste beregninger en middelrestlevetid på 22,3 år for 60-årige mænd og 25,4 år for 60-årige kvinder.

  En mand, som er 60 år gammel, kan altså forvente at leve, til han er 82,3 år, mens en 60-årig kvinde i gennemsnit bliver 85,4 år.

  De 60-årige har i sagens natur overlevet de første 60 år, mens nyfødte fortsat vil have en sandsynlighed for at dø, inden de bliver 60. Derfor er den forventede levetid for personer, som er 60 år samlet set også højere end middellevetiden for 0-årige.

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Dødssted 2015 og 2019

  Her kan du finde tal på, hvor danskerne dør henne og udviklingen henover de seneste år:

  2015:

  • Andet: 3.882
  • Eget hjem: 12.637
  • Plejehjem: 11.206
  • Sygehus/Hospice: 22.889

  2019:

  • Andet: 4.904
  • Eget hjem: 13.566
  • Plejehjem: 11.947
  • Sygehus: 19.233
  • Hospice: 2.627

  Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse.

  (Note: Dødstedtal for 2019 er påvirket af overgangen til nye indberetningssystemer.)

  (Kilde: Dødsårsagsregisterets årsrapporter)

  ×
 • Hyppigste dødsårsager 2019

  Her ser du en oversigt over nogle af de hyppigste dødsårsager i 2019. Af de 53.958, som Danmarks Statistik har oplyst døde i perioden, døde følgende af disse sygdomme:

  • Kræftsygdomme: 15.777 døde
  • Hjertesygdomme: 6.153 døde
  • Bronkitis og astma: 3.551 døde
  • Mentale lidelser: 3.515 døde
  • Karsygdomme i hjernen: 2.948 døde
  • Lungebetændelse og influenza: 1.737 døde

  Flere tal for dødsårsager hos Danmarks Statistik

  Se også tal i dødsårsagsregistrets rapporter. 

  ×
 • Døde med corona

  Find tal på, hvor mange der er døde med corona, her.

   

  ×
 • Tal på selvmord 2019
  • 629 mennesker begik selvmord i Danmark i 2019. 
  • Af dem var 470 mænd og 158 kvinder.
  • 60 % af dem, der begår selvmord, er over 50 år.

  Om selvmord:

  • Selvmordsraten stiger med alderen for både mænd og kvinder.
  • Dog stiger selvmordsraten særligt for mænd, hvor aldersgruppen 80+ har en selvmordsrate, der er 6 gange højere end unge mænd på 15-24 år.
  • For hvert selvmord er der minimum 10 selvmordsforsøg.

  (Kilde: Livslinien)

  ×
 • Trafikdrab 2018, 2019 og 2020
  • 171 mistede livet i trafikken i 2018. 
  • 205 mistede livet i trafikken i 2019.
  • 155 mistede livet i trafikken, viser de føreløbige tal.

  (Kilde: Vejdirektoratet)

  ×
 • Flere tal på døden i Danmark

  Du finder forskellige statistikker og information om dødsfald i Danmark på:

   

  ×