Tal om døden i Danmark

Hvor mange dør årligt, hvor gamle bliver vi - og hvad dør vi af? Her kan du få nøgletal på døden i Danmark fra de seneste år.

For at finde tal inden for specifikke emner kan du klikke på de relevante overskrifter herunder og finde de informationer om døden, du søger. 

 • Fødte og døde 2021
  • Antal fødte: 63.473
  • Antal døde: 57.152

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Middellevetid 2020/2021
  • Kvinder: 83,4 år
  • Mænd: 79,6 år

  Dødeligheden er faldet markant siden starten af 1990’erne

  Den markante stigning i middellevetiden siden starten af 1990’erne skyldes, at de aldersspecifikke dødshyppigheder er faldet i løbet af de seneste 30 år.

  Det er særligt dødeligheden på de ældre alderstrin, som er faldet. I dag er dødeligheden blandt 75-årige mænd fx på niveau med dødeligheden blandt 68-årige mænd for 30 år siden.

  Den faldende dødelighed kan sandsynligvis tilskrives flere forskelle faktorer, som fx en generelt forbedret folkesundhed samt bedre behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet.

  (Kilde: Danmarks Statistik)

  ×
 • Hvor dør danskerne

  Her kan du finde tal på, hvor danskerne dør – og udviklingen henover de seneste år:

  2015:

  • Andet: 3.882
  • Eget hjem: 12.637
  • Plejehjem: 11.206
  • Sygehus/Hospice: 22.889

  2019:

  • Andet: 4.904
  • Eget hjem: 13.566
  • Plejehjem: 11.947
  • Sygehus: 19.233
  • Hospice: 2.627

  Kategorien ”Andet” omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse.

  (Kilde: Dødsårsagsregisterets årsrapporter)

  ×
 • Hyppigste dødsårsager

  Blandt de fem hyppigste dødsårsager er kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer, andre kredsløbssygdomme samt psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.

  De seneste års tendens, hvor dødsraten er faldet, fortsætter.

  Mere om dødsårsager hos Danmarks Statistik

  Se også dødsårsagsregistrets rapporter. 

  ×
 • Mere om døden i Danmark

  Du finder forskellige statistikker og information om dødsfald i Danmark på:

  ×