Ritualer ved et dødsfald

Når vi rammes af livstruende sygdom og død, kan ritualer hjælpe os i den vanskelige livssituation, vi befinder os i. Læs mere om forskellige former for ritualer og deres betydning i forbindelse med et dødsfald.

Hvad er ritualer?

Ritualer er fastlagte handlinger, der knytter sig til højdepunkter og overgange i livet. Ritualer kan hjælpe os med at håndtere store livsbegivenheder, fordi de tilbyder en ramme, som alle kender og kan handle efter midt i en ny livssituation.

Ritualer kan være meget forskellige afhængig af traditioner, vaner, kultur og religion, og dækker alt fra dåb, konfirmation, bryllup og begravelse til gudstjenester, nationalsang ved fodboldkampen og den enkeltes små hverdagsritualer.

Hvilken rolle spiller ritualer ved sygdom og død?

Når vi står over for uhelbredelig sygdom og død, kan ritualer anvendes som redskab til at dæmpe angst og uro og øge oplevelsen af mening og fællesskab hos den døende og de pårørende midt i de svære livsforandringer. Det kan også være med til at hjælpe de nærmeste gennem sorgen og savnet, når de mister den nærtstående.

Nedenfor finder du eksempler på ritualer før og efter et dødsfald.

Før dødsfaldet

Nogle af de ritualer, der anvendes op til, at døden indtræder, kan fx være at:

  • tænde et lys ved den døende
  • spille stille musik
  • meditere
  • bede en bøn eller modtage velsignelsen eller nadveren.

Det kan også være en slags ritual, at den pårørende holder den døendes hånd eller aer den døende.

Hvis den døende tilhører en bestemt religion, kan det have stor betydning med et besøg af en præst, imam, rabbiner etc.

Efter dødsfaldet

Det kan være forskelligt, hvilke ritualer de pårørende gør brug af, når vedkommende er død. Nogle ønsker at våge hos den døde eller at gøre den døde i stand, mens andre ikke vil se den døde.

Et gammelt, men stadig anvendt ritual er at åbne vinduet for på den måde at hjælpe sjælen på vej.

Udsyngning, hvor den døde lægges i kiste og bæres ud af hjemmet, er et andet gammelt ritual, som stadig bruges.

De pårørende kan synge en sang eller salme, læse et digt eller spille stille musik, mens de er samlet omkring den døde. Nogle kommer måske med blomster, fotos, tegninger, breve eller ting. Andre mødes og drikker en øl eller et glas champagne til ære for vedkommende.

Begravelse eller bisættelse

Herefter følger enten begravelsen eller bisættelsen. Måske har vedkommende før sin død delt sine ønsker til begravelsen eller bisættelsen med sine nærmeste eller skrevet ønskerne ned fx i Min Sidste Vilje.

I dag bliver stadigt flere begravelser eller bisættelser gjort personlige, hvilket kan føre til nye former for ritualer, fx at skrive en sidste hilsen eller udsmykke urnen og kisten, så den afspejler, hvem vedkommende var. 

Var den døde medlem af folkekirken, foregår begravelsen eller bisættelsen normalt i en kirke med en præst til stede. Du kan læse mere om den folkekirkelige begravelse her.

Var den døde ikke medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, bliver der holdt en borgelig begravelse eller bisættelse. Den foregår ofte i et kapel, men kan afhængig af den dødes og pårørendes ønsker også foregå hjemme, i haven eller i et forsamlingshus. Du kan læse mere om borgerlige begravelser her.

Mindesammenkomst

Efterfølgende mødes familie og venner ofte til en mindesammenkomst, også kaldet gravøl. Du kan læse mere om mindesammenkomsten her.

Ritualer for at mindes

Når de pårørende vil mindes den døde, er det et ofte anvendt ritual at besøge gravstedet og lægge blomster. Men der er også mange, der tænder et lys derhjemme eller på nettet, fx på den dødes Facebook-side. Det kan fx ske på vedkommende fødselsdag, dødsdag eller andre mærkedage.

Måske går de nærmeste på allehelgensdag i kirken og mindes. Her bliver navnene på dem, der døde i løbet af året, læst op af præsten under allehelgensgudstjenesten. Flere steder sættes der lys på gravene.

Andre ritualer

Der kan være andre ritualer omkring død og begravelse alt afhængig af kultur, land og religion. 

Læs om forskellige religioners afsked med de døde her.

 

(Kilde: Aandeligomsorg.dk)