Ritualer omkring døden

Når vi rammes af livstruende sygdom og død, kan ritualer hjælpe os i den vanskelige livssituation, vi befinder os i. Læs mere om forskellige former for ritualer og deres betydning i forbindelse med døden.

Hvad er ritualer?

Ritualer kan ses som fastlagte handlinger, der knytter sig til højdepunkter og overgange i livet. Ritualer kan hjælpe os med at håndtere store livsbegivenheder, fordi de tilbyder en ramme, som alle kender og kan handle efter midt i en ny livssituation.
Ritualer kan være meget forskellige afhængig af traditioner, vaner, kultur og religion, og de kan dække alt fra dåb, konfirmation, bryllup og begravelse til gudstjenester, nationalsang ved fodboldkampen og den enkeltes små hverdagsritualer.

Ritualer i forbindelse med døden

Når vi står over for uhelbredelig sygdom og død, kan ritualer anvendes som redskab til at dæmpe angst og uro og øge oplevelsen af mening og fællesskab hos den døende og de pårørende midt i de svære livsforandringer. Det kan også være med til at hjælpe de nærmeste gennem sorgen og savnet, når de mister en nærtstående.

Nedenfor finder du eksempler på ritualer før og efter døden.

Før døden

Nogle af de ritualer, der anvendes op til, at døden indtræder, kan fx være at:

  • tænde et lys ved den døende
  • spille stille musik
  • meditere
  • bede en bøn eller modtage velsignelsen eller nadveren.

Det kan også være en slags ritual, at den pårørende holder den døendes hånd eller aer den døende.

Hvis den døende tilhører en bestemt religion, kan det have stor betydning med et besøg af en præst, imam, rabbiner etc.

Efter døden

Efter dødsfaldet kan det være meget forskelligt, hvilke ritualer de pårørende gør brug af. Nogle ønsker at våge hos den døde eller at gøre den døde i stand, mens andre ikke vil se den døde.

Et gammelt, men stadig anvendt ritual er at åbne vinduet for på den måde at hjælpe sjælen på vej.

Udsyngning, hvor afdøde lægges i kiste og bæres ud af hjemmet, er et andet gammelt ritual, som stadig bruges.

De nærmeste kan synge en sang eller salme, læse et digt eller spille stille musik, mens de er samlet omkring den døde. Nogle kommer måske med blomster, fotos, tegninger, breve eller ting.

Andre samles om afdøde og drikker en øl eller et glas champagne til ære for vedkommende.

Begravelse eller bisættelse

Herefter følger begravelse eller bisættelse, som kan være meget forskellig. Måske har afdøde før sin død delt sine ønsker til begravelse eller bisættelse med sine nærmeste eller skrevet ønskerne ned fx i Min Sidste Vilje.

I dag bliver stadigt flere begravelser eller bisættelser gjort personlige, hvilket kan afføde nye former for ritualer, fx at skrive en sidste hilsen eller udsmykke urne og kiste, så den afspejler afdøde.

Var afdøde medlem af folkekirken, foregår begravelsen eller bisættelsen normalt i en kirke med en præst til stede. Du kan læse mere om folkekirkelig begravelse her.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, bliver der afholdt en borgelig begravelse eller bisættelse. Den foregår ofte i et kapel, men kan afhængig af afdødes og pårørendes ønsker også foregå hjemme, i haven eller et forsamlingshus. Du kan læse mere om borgerlig begravelse her.

Mindesammenkomst

Efterfølgende mødes familie og venner ofte til en mindesammenkomst, også kaldet gravøl. Du kan læse mere om mindesammenkomst her.

Gravsteder kan se meget forskellige ud – og kan bruges meget forskelligt.

Ritualer for at mindes

Når de pårørende vil mindes den døde, er det et ofte anvendt ritual at besøge gravstedet. Men der er også mange, der tænder et lys for den døde derhjemme eller på nettet, fx på afdødes Facebook-side. Det kan fx ske på afdødes fødselsdag, dødsdag eller andre mærkedage.

Måske går de nærmeste på allehelgensdag – som falder den første søndag i november – i kirken og mindes den døde. Her bliver navnene på dem, der døde i løbet af året, læst op af præsten under allehelgensgudstjenesten. Flere steder sættes der lys på gravene.

Andre ritualer

Der kan være forskellige ritualer omkring død og begravelse alt afhængig af religion, kultur og land.

Læs om forskellige religioners afsked med de døde her.