Borgerlig begravelse/bisættelse

En borgerlig begravelse/bisættelse er en ceremoni/højtidelighed, der holdes uden for folkekirken og uden medvirken af en præst

Der er ingen lovkrav til, hvordan eller hvor en borgerlig ceremoni/højtidelighed skal foregå, ud over at man ikke må forstyrre den offentlige orden, og at det skal foregå sømmeligt.

Borgerlig højtidelighed i kapel

Den borgerlige ceremoni/højtidelighed kan afholdes i et kapel, som oftest ligger i tilknytning til et krematorium, en kirkegård, et hospital eller et plejehjem. Ceremonien/højtideligheden kan også afholdes i afdødes eget hjem, have eller eksempelvis i et forsamlingshus.

Planlægning af den borgerlige ceremoni/højtidelighed

Du eller dine pårørende kan selv sammensætte hele forløbet. Der bliver ofte afholdt taler, valgt musik og sange med tanke på den afsked, der skal tages. Nogle læser digte op og viser billeder af afdøde. Andre vælger at holde en højtidelighed med kisten stående åben. Alt sammen eventuelt ud fra afdødes egne ønsker, eller ud fra hvad de pårørende finder i overensstemmelse med afdødes liv.

Bedemanden som tovholder

De fleste bedemænd tilbyder at forestå ceremonien/højtideligheden og kan komme med råd og vejledning til, hvordan det kan gennemføres. Afskeden kan ikke gøres om, så det er vigtigt man overvejer, hvordan familie og venner bedst muligt får taget afsked.