Liv&Død Prisen

Landsforeningen Liv&Død uddeler hvert år en pris på 10.000 kr til en person eller organisation, der har sat fokus på emnet døden med henblik på debat og eftertanke

Liv&Død Prisen 2019

Liv&Død Prisen 2019 gik til Pernille Øster og Julie Schelhart.

Prisen gik til dem for deres idé til podcasten ‘Jeg plejede at tro på for evigt’ og deres unikke evne til at skabe nærværende samtaler om død og sorg.
Læs mere

Hvem kan tildeles prisen?

Kender du en person eller en organisation, som har været til at nedbryde tabuet om døden ved at markere sig i det offentlige rum, og som derfor kan være et emne til Liv&Død Prisen?

Liv&Død Prisen kan tildeles personer eller organisationer, som har markeret sig i offentligheden på den ene eller anden måde i spørgsmål omkring livet og døden.

Det kan for eksempel være ved at fortælle om egne oplevelser tæt på døden, men også alt andet, hvor der er sat fokus på emnet døden med henblik på debat og eftertanke.

Prisen er på 10.000 kr. samt et diplom.

Indstillingsskema for Liv&Død Prisen 2020 som PDF eller Word.

Sådan indstiller du en kandidat til Liv&Død Prisen 2020

  • Indstillingen til Liv&Død Prisen skal være skriftlig, og du skal begrunde, hvorfor du indstiller kandidaten.
  • Dokumentet skal indeholde navn, adresse og gerne e-mail eller telefonnummer på den, som indstilles.
  • Indstillingen må højst fylde en A4 side og skal være maskinskrevet. Husk at skrive dit navn og dine kontaktoplysninger.
  • Du kan enten sende indstillingen som e-mail eller med posten.
  • Hvis du sender indstillingen med posten, skal du mærke kuverten med ‘Liv&Død Prisen 2020’. Adressen er: Landsforeningen Liv&Død, Nikolaj Plads 27, 1067 København K.
  • Hvis du sender en e-mail, skal du skrive ‘Liv&Død Prisen 2020’ i emnefeltet og sende dokumentet som en vedhæftet fil. E-mail-adressen er info@livogdoed.dk
  • Vi skal senest have modtaget indstillingen den 1. juli 2020.

NB: Personer i Landsforeningen Liv & Døds bestyrelse kan ikke komme i betragtning til at modtage prisen. Se bestyrelsen her.

Udvælgelse og prisoverrækkelse

Bestyrelsen i Landsforeningen Liv&Død foretager den endelige udvælgelse.

Modtageren af Liv&Død Prisen må være indstillet på, at begrundelsen for valget bliver offentliggjort, ligesom prismodtageren forventes at modtage prisen i forbindelse med en reception.

Hvorfor uddeler vi Liv&Død Prisen?

Liv&Død Prisen uddeles hvert år til en person eller en organisation, som i det offentlige rum på en iøjnefaldende måde har været med til at nedbryde tabuet om døden. Prisen blev uddelt for første gang i forbindelse med Landsforeningen Liv&Døds 130 års jubilæum i 2011, hvor den gik til journalist Anders Agger.

Landsforeningen Liv&Død har en klar målsætning om, at vi også de næste mange år vil arbejde for en værdig afsked med livet og for at nedbryde tabuet omkring døden. For os ligger Liv&Død Prisen i naturlig forlængelse heraf, og samtidig opfatter vi det som en beskeden opmærksomhed til personer eller organisationer, som på den ene eller anden måde er med til at løfte denne opgave.

Det er derfor med stor glæde, at vi hvert år imødeser indstillinger til Liv&Død Prisen.

Prismodtagere 2011-2019