Liv&Død Prisen

Landsforeningen Liv&Død uddeler hvert år en pris på 10.000 kr til en person eller organisation, der har sat fokus på emnet døden med henblik på debat og eftertanke.

Læge Thomas Gorlen modtog Liv&Død Prisen 2020

For sin mangeårige og dedikerede indsats for uhelbredeligt syge mennesker og deres familier modtog praktiserende læge Thomas Gorlen dette års Liv&Død Pris.

Læs mere

 

Hvem kan tildeles prisen?

Kender du en person eller en organisation, som har været til at nedbryde tabuet om døden ved at markere sig i det offentlige rum, og som derfor kan være et emne til Liv&Død Prisen?

Liv&Død Prisen kan tildeles personer eller organisationer, som har markeret sig i offentligheden på den ene eller anden måde i spørgsmål omkring livet og døden.

Det kan for eksempel være ved at fortælle om egne oplevelser tæt på døden, men også alt andet, hvor der er sat fokus på emnet døden med henblik på debat og eftertanke.

Prisen er på 10.000 kr. samt et diplom.

Indstil en kandidat til Liv&Død Prisen 2021

Du skal udfylde vores digitale indstillingsskema, hvis du vil indstille din kandidat til prisen.

Vi skal senest have modtaget indstillingen den 1. juli 2021.

Udvælgelse og prisoverrækkelse

Bestyrelsen i Landsforeningen Liv&Død foretager den endelige udvælgelse.

Modtageren af Liv&Død Prisen må være indstillet på, at begrundelsen for valget bliver offentliggjort, ligesom prismodtageren forventes at modtage prisen i forbindelse med en reception.

Hvorfor uddeler vi Liv&Død Prisen?

Liv&Død Prisen uddeles hvert år til en person eller en organisation, som i det offentlige rum på en iøjnefaldende måde har været med til at nedbryde tabuet om døden. Prisen blev uddelt for første gang i forbindelse med Landsforeningen Liv&Døds 130 års jubilæum i 2011, hvor den gik til journalist Anders Agger.

Landsforeningen Liv&Død har en klar målsætning om, at vi også de næste mange år vil arbejde for en værdig afsked med livet og for at nedbryde tabuet omkring døden. For os ligger Liv&Død Prisen i naturlig forlængelse heraf, og samtidig opfatter vi det som en beskeden opmærksomhed til personer eller organisationer, som på den ene eller anden måde er med til at løfte denne opgave.

Det er derfor med stor glæde, at vi hvert år imødeser indstillinger til Liv&Død Prisen.

Prismodtagere 2011-2020

Del din historie og billeder i ny udstilling

Vi søger for tiden efter fortællinger om og billeder af spontane mindesteder og offentlige mindearrangementer fra rundt om i landet, som skal bruges i vores nye udstilling om ritualer ved død, begravelse og sorg i Danmark. Har du en historie og billeder, som vi må bruge?

Læs mere X
Del din historie i ny udstilling