Bedemandens rolle

Trille Skjelborg

Bedemanden er først og fremmest de pårørendes praktiske hjælp og støtte, som så vidt muligt sørger for, at de pårørendes ønsker om begravelsen opfyldes.

Bedemanden ved, hvad der kan lade sig gøre i henhold til loven og kan svare på de pårørendes forespørgsler. Man skal som pårørende ikke være tilbageholdende med ønsker. Mere kan lade sig gøre, end de fleste tror.

Ilægning i kisten

Det er bedemanden, der lægger afdøde i kisten og sørger for, at afdøde ser pæn ud. De efterladte har forinden besluttet, om afdøde skal have eget tøj på eller skal iføres ligklæder. Det er mest almindeligt, at afdøde benytter eget tøj. De pårørende må meget gerne være med til at lægge i kiste.

Personlig afsked

Blomsterdekorationen på kisten kan for eksempel gøres meget personlig. Det samme er tilfældet med dødsannoncen og salmebladene. De pårørende kan efter aftale med bedemanden se afdøde lige så ofte, de ønsker, før begravelsen. Afdøde kan, indtil begravelsen finder sted, enten forblive i eget hjem, eller kisten kan stå i et kapel eller på et krematorium.

Intet krav om bedemand

Den sidste rejse
Foto: Trille Skjelborg

Der stilles intet krav om, at de pårørende skal benytte en bedemand. De pårørende må gerne selv tage sig af alt, men det kan ofte være vanskeligt at overskue det hele for de efterladte midt i sorgen over at have mistet en, de holdt af.

Hvad sørger bedemanden for?

Bedemanden sørger for at:

 • udarbejde et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen
 • anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som herefter underretter skifteretten, folkeregistret/kommunen, kirkegården og evt. krematorium
 • klæde afdøde på, eventuelt i samarbejde med nærmeste pårørende
 • lægge afdøde i kiste/afhente afdøde
 • træffe aftaler med blomsterhandler, bogtrykker, dagblade, stenhugger, organist, kor, eventuel solist m.m.
 • henvise til præst for aftale om højtideligheden
 • afgive bestilling til kirkegård og krematorium
 • køre kiste med afdøde til højtideligheden, kirkegård eller krematorium
 • assistere ved begravelseshøjtideligheden og samle kranse- og blomsterkort til de pårørende
 • planlægge og assistere ved en borgerlig bisættelse/begravelse, inklusive at holde tale
 • aftale urnens anbringelse med de pårørende og kirkegården
 • transportere urnen
 • i visse tilfælde foretage udlæg for rekvirerede ydelser fra leverandører og offentlige institutioner
 • sørge for at diverse former for berettiget begravelseshjælp bliver udbetalt til boet
 • sikre at de pårørende (bestiller af begravelse/bisættelse) modtager en korrekt faktura for bedemandens egne ydelser, samt sikre, at faktura fra fx stenhugger, krematorium, kirkegård med mere i visse tilfælde sendes direkte til de pårørende.