Urner

Leo Reynolds

Også når en afdød person skal kremeres/brændes, er det et lovkrav, at afdøde skal lægges i en kiste

På krematoriet kremeres afdøde i kisten.

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke

I ”Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirke” står der følgende under ‘Kister og urner’:

§ 23. Ved begravelse og ligbrænding skal liget være anbragt i kiste. Stk. 2. Kister skal kunne stå tørt i almindelig gravdybde. Over en kiste skal der være mindst 1 m jord. Stk. 3. Kister til begravelse må hverken helt eller delvis være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale. Plasticindsatse og plasticposer må ikke anvendes. Stk. 4. Krematoriets bestyrelse afgør, om kister er egnede til brænding.

Efter kremeringen kommes afdødes aske i en urne.

Valg af urne

Det er muligt at vælge urner i forskellige farver, materialer og størrelser. Og en urne kan også dekoreres efter eget valg.

De mest almindelige urner, der bruges i dag, er de såkaldte ø-urner, som er fremstillet af biodynamiske materialer. De må begraves på de fleste kirkegårde grundet deres materiale.

Urner fås dog også i de fleste andre materialer. For eksempel kan man få urner lavet af fyrretræsbark eller genbrugskarton. Alt afhængig af hvilken gravstedsform og kirkegård, man ønsker at benytte, kan der dog være bestemte krav til urnen.

Urnen leveres som regel gennem en bedemand, som også ved hvilke muligheder/begrænsninger, der er med hensyn til urnen.

Urner med personligt præg

Det er muligt at gøre urner mere personlige ved at udsmykke dem med tegninger, navne eller hilsner. Især børn kan få meget ud af at lave tegninger på urnen, men også voksne udsmykker og gør urner personlige.

Inden urnen skal bruges, kan den tages med hjem, eller den kan ved bisættelsen sættes frem, og deltagerne ved bisættelsen kan hermed opfordres til at skrive en sidste hilsen direkte på urnen.

Billederne nedenfor viser tre eksempler på urner, hvor pårørende selv har stået for udsmykningen af urnen. Billederne og de dertil hørende fortællinger vises efter venlig tilladelse fra de tre familier.

Urner med personlige hilsner

Urne med personlig hilsen.
Urne med personlig hilsen.

Denne personlige urne har familie og venner til afdøde udsmykket med små hilsner. Familien valgte at have urnen med til mindehøjtideligheden efter bisættelsen og opfordrede de tilstedeværende til at skrive en sidste hilsen.

Kunstnermalede urner

Der er en stigende interesse for urner, som man selv har været med til at vælge og præge. Interessen har ført til, at kunstneren Mads Henum maler urner på bestilling.

Mads Henum har malet urnerne i samarbejde med Begravelse Danmark, og der er malet 23 forskellige urner – herunder kan du se et udvalg af urnerne.

Urner-16-20

Specialdesignede urner

Der findes forskellige virksomheder, der designer urner i forskellige former og farver helt efter individuelle ønsker, og hvor urnerne tilpasses den enkeltes personlighed, levemåde, arbejde eller andet. Urnerne kan for eksempel være lavet som en fodbold, en båd, et hjerte, en hat og så videre. I Danmark findes for eksempel firmaet 4feetunder.