Landsforeningen Liv&Død ligger centralt placeret i det indre København ved Nikolaj Plads.
Landsforeningen Liv&Død ligger centralt placeret i det indre København ved Nikolaj Plads.

Landsforeningen Liv&Døds formål er at virke for en værdig afsked med livet.

 

Vi arbejder bl.a. for:

 • At sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet.
 • At hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt.
 • At nedbryde tabuet omkring døden.
 • At informere om forhold i forbindelse med død og begravelse.

Vi driver ligeledes FUNEBARIET – en udstilling om død og begravelse, som er åbent alle hverdage kl. 9-15 for enkeltbesøgende og rundvisninger.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, der er neutral i forhold til religion, politik, race, køn, socialgrupper og økonomiske særinteresser.

Hvorfor er vores logo et timeglas?

Logo, Landsforeningen Liv&DødDen grafiske del af vores bomærke er et timeglas, som er et symbol på, at livet på et tidspunkt rinder ud, og at man i tide bør forberede sig på dette.

Timeglasset har igennem historien været anvendt i mange sammenhænge som et symbol på livet og døden.

I det gamle England lagde man fx et timeglas i kisten for at symbolisere, at livet var slut. En salme fra dengang lyder: “The sands of time are sinking, the dawn of heaven breaks.”

Ordet “liv” står i logoet med kursiv. På den måde er der mere liv i ordet “liv” end i ordet “død”.

Vores økonomi

 • Støtte fra medlemmer og bidragsydere
 • Rundvisninger i Funebariet – et videncenter om død og begravelse
 • Foreningens egen formue

Vi modtager ingen offentlig støtte.

Sekretariatet

     
Adm. direktør
Mogens Balling
Sekretariatschef
Kirsten Søndergaard
   
       
saara2web_2    
Kommunikations- og udviklingsmedarbejder
Charlotte Sørensen
Udviklingskonsulent
Saara Castella (på barsel)
   
       
     
Udviklingskonsulent
Anya Sass
Studentermedhjælper
Eva Myrtue
   

Repræsentantskab

Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 20 personer. Det er et klart ønske, at repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af foreningen.

 • Inge Nesgaard, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
 • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
 • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
 • Jørgen Secher, Selvstændig, Kolding
 • Ole J. Hartling, Tidligere ledende overlæge, Vejle Sygehus
 • Vibeke Iversen, Kontorchef, Københavns Kommune
 • Connie Engelund, Tidligere direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund
 • Ane Bonderup, Afsnitsleder, Palliativ afdeling, Århus
 • Karen Marie Dalgaard,Tidligere forsker, REHPA, København
 • Gitte Lunding, Centerleder i Kulturcentret Assistens, Videnspædagogisk Aktivitetscenter, København N
 • Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
 • Jes Dige, Projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Skyggebørn
 • Rikke Høgsted, Cand. Psych. Chefkonsulent, Høgsted og Middelboe
 • Eva Fryklund, Provstisekretær i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
 • Astrid Waagstein, Digital rådgiver
 • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
 • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
 • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet
 • Bo Snedker Boman, Psykolog ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospitaler 

Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt, og repræsentantskabet vælger jævnfør foreningens love en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne.

Bestyrelse

 
Formand
Inge Nesgaard
Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
Næstformand
Stig Lynghøj Nielsen
Advokat, Hørsholm
 
     
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Secher
Selvstændig, Kolding
Bestyrelsesmedlem
Michael Hviid Jacobsen
Professor i sociologi, ph.d,
Aalborg Universitet
Bestyrelsesmedlem
Christian Juul Busch
Hospitalspræst, Rigshospitalet, København

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne (pdf)

Historie

Krematoriet på Nyelandsvej, 1904
Krematoriet på Nyelandsvej, 1904

Landsforeningen Liv&Død blev stiftet i 1881 og hed dengang Dansk Ligbrændingsforening. Formålet var at kæmpe for at få ligbrænding lovliggjort.

Det lykkedes i 1892, men først i 1975 blev ligbrænding ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning.

I år 2001 skiftede Dansk Ligbrændingsforening navn til Landsforeningen Liv&Død. I dag arbejder foreningen for en værdig afsked med livet.

Læs hele foreningens historie

Gamle medlemsskaber

Medlemskort og indbetalingshæfte for Dansk Ligbrændingsforening, udstedt i 1949.
Medlemskort og indbetalingshæfte for Dansk Ligbrændingsforening, udstedt i 1949.

Landsforeningen Liv&Død er det tidligere Dansk Ligbrændingsforening, som blev stiftet i 1881, og som arbejdede for at lovliggøre ligbrænding. Læs foreningens historie.

Nogle kan have enten en begravelsesopsparing eller et gammelt medlemsskab af det tidligere Dansk Ligbrændingsforening. Opsparinger til begravelse og gamle medlemskaber er i dag hos Begravelseskassen Danmark. Er du pårørende til en afdød, så kontakt Begravelseskassen Danmark.

Kontakt os

Landsforeningen Liv&Død
Nikolaj Plads 27
1067 København K
Tlf. 33 36 49 70
E-mail: info@livogdoed.dk

Telefonens åbningstid:
Man-fre kl. 9.30-14.

Åbningstid i Funebariet:
Man-fre kl. 9-15.

UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER:
I forbindelse med foredrag har vi åbent til udstillingen i Funebariet kl. 9-18 følgende torsdage: Den 28. februar, den 21. og 28. marts samt 4. april 2019.

Fri adgang for alle.

Grupper på mindst 10 personer skal bestille tid i forvejen.

Rundvisning af grupper efter aftale, også uden for åbningstid. Rundvisning koster 25 kr. pr. person. Uden for åbningstid koster det 50 kr. pr. person.
Ved rundvisninger skal man være mindst 10 personer og max 25 personer.