Om os

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, der er neutral i forhold til religion, politik, race, køn, socialgrupper og økonomiske særinteresser. 

Vores formål er at virke for en værdig afsked med livet. 

 

 

Landsforeningen Liv&Død

Landsforeningen Liv&Død arbejder for:

 • at sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet
 • at hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt
 • at nedbryde tabuet omkring døden
 • at informere om forhold i forbindelse med død og begravelse.

Vi driver FUNEBARIET – et udstillingssted om død og begravelse, som er åbent for enkeltbesøgende og rundvisninger.

Åbningtider: Man-tirs, tors-fre: 9-15 | Ons: 9-18.

Læs om udvalgte indsatser, vi står bag. 

Hvorfor er vores logo et timeglas?

Den grafiske del af vores bomærke er et timeglas, som er et symbol på, at livet på et tidspunkt rinder ud, og at man i tide bør forberede sig på dette.

Timeglasset har igennem historien været anvendt i mange sammenhænge som et symbol på livet og døden.

I det gamle England lagde man fx et timeglas i kisten for at symbolisere, at livet var slut. En salme fra dengang lyder: “The sands of time are sinking, the dawn of heaven breaks.”

Ordet “liv” står i logoet med kursiv. På den måde er der mere liv i ordet “liv” end i ordet “død”.

Hent logo her

Medarbejdere

Yderligere informationer om os

Få flere informationer om Landsforeningen Liv&Død herunder.

 • Repræsentantskab

  Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 21 personer. Det er et klart ønske, at repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af foreningen.

  • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
  • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
  • Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
  • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
  • Ane Bonderup, Afsnitsleder, Enhed For Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital
  • Ole J. Hartling, Tidligere ledende overlæge, Vejle Sygehus
  • Inge Nesgaard, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
  • Vibeke Iversen, Kontorchef, Københavns Kommune
  • Connie Engelund, Tidligere direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund
  • Karen Marie Dalgaard,Tidligere forsker, REHPA, København
  • Gitte Lunding, Centerleder i Kulturcentret Assistens, Videnspædagogisk Aktivitetscenter, København N
  • Jes Dige, Projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Skyggebørn
  • Rikke Høgsted, Cand. Psych. Chefkonsulent, Høgsted og Middelboe
  • Eva Fryklund, Provstisekretær i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
  • Astrid Waagstein, Digital rådgiver
  • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
  • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
  • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet
  • Bo Snedker Boman, Psykolog ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospitaler 
  • Hanne Krogh, Sygeplejerske, kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden
  • Anna Wilroth, Sociolog, seniorkonsulent, Ældre Sagen

  Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt, og repræsentantskabet vælger jævnfør foreningens love en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne.

  ×
 • Bestyrelse
   
  Formand
  Michael Hviid Jacobsen
  Professor i sociologi, ph.d,
  Aalborg Universitet
  Næstformand
  Stig Lynghøj Nielsen
  Advokat, Hørsholm
   
       
  Bestyrelsesmedlem
  Ove Gaardboe
  Overlæge og konsulent,
  sundhedsvæsenet
  Bestyrelsesmedlem
  Christian Juul Busch
  Hospitalspræst,
  Rigshospitalet, København
  Bestyrelsesmedlem
  Ane Bonderup
  Sygeplejerske, afsnitsleder,
  Enhed For Lindrende Behandling,
  Aarhus Universitetshospital
  ×
 • Vedtægter

  Her kan du læse vedtægterne (pdf)

  ×
 • Historie

  Landsforeningen Liv&Død blev stiftet i 1881 og hed dengang Dansk Ligbrændingsforening.

  Formålet var at kæmpe for at få ligbrænding lovliggjort.

  Det lykkedes i 1892, men først i 1975 blev ligbrænding ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning.

  I år 2001 skiftede Dansk Ligbrændingsforening navn til Landsforeningen Liv&Død. I dag arbejder foreningen for en værdig afsked med livet.

  Læs foreningens historie

  ×
 • Gamle medlemsskaber
  Medlemskort og indbetalingshæfte for Dansk Ligbrændingsforening, udstedt i 1949.

  Medlemskort og indbetalingshæfte for Dansk Ligbrændingsforening, udstedt i 1949.

  Landsforeningen Liv&Død er det tidligere Dansk Ligbrændingsforening, som blev stiftet i 1881, og som arbejdede for at lovliggøre ligbrænding. Læs foreningens historie.

  Nogle kan have enten en begravelsesopsparing eller et gammelt medlemsskab af det tidligere Dansk Ligbrændingsforening. Opsparinger til begravelse og gamle medlemskaber er i dag hos Begravelseskassen Danmark. Er du pårørende til en afdød, så kontakt Begravelseskassen Danmark.

  ×
 • Kontakt os

  Landsforeningen Liv&Død
  Nikolaj Plads 27
  1067 København K
  Tlf. 33 36 49 70
  E-mail: info@livogdoed.dk

  Telefonens åbningstid:
  Mandag-fredag kl. 10-13

  Åbningstid i Funebariet:

  Man-tirs, tors-fre: 9-15 | Ons: 9-18

  Det koster 30 kr. for enkeltpersoner at besøge Funebariet.

  Grupper på mindst 10 personer skal bestille tid i forvejen.

  I Funebariet er der rundvisning af grupper efter aftale, også uden for åbningstid.

  En rundvisning for en gruppe koster 750 kr.
  Uden for åbningstid koster det 1125 kr.

  Ved rundvisninger skal man være mindst 10 personer og max 20 personer.

  ×
 • Covid-19 - besøg i Funebariet og rundvisninger

  I Funebariet, vores udstillingssted om død og begravelse, følger vi de gældende retningslinjer i forhold til Covid-19, og vi har indført en række tiltag, der skal sikre, at alle besøgende kan føle sig trygge under deres besøg.

  Alle besøgende skal bære mundbind eller visir, når de går rundt i Funebariet.

  Hvad angår antallet af besøgende i udstillingen, sørger vi for, at der ikke er for mange samlet i de enkelte lokaler.

  Ved ændringer i de gældende retningslinjer vil vi kontakte dig omkring din booking af en rundvisning i Funebariet.

  ×