Om os

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, der er neutral i forhold til religion, politik, race, køn, socialgrupper og økonomiske særinteresser. 

Vi arbejder for at nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet.

 

 

Landsforeningen Liv&Død

Landsforeningen Liv&Død arbejder for:

 • at nedbryde tabuet omkring døden
 • at sikre alle mennesker en værdig afsked med livet
 • at hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt
 • at informere om forhold i forbindelse med død og begravelse.

Vi driver FUNEBARIET – et udstillingssted om døden, som er åbent for enkeltbesøgende og rundvisninger.

Åbningstider: Hverdage kl. 9-15

Læs om udvalgte indsatser, vi står bag.

Hvorfor er vores logo et timeglas?

Den grafiske del af vores bomærke er et timeglas, som er et symbol på, at livet på et tidspunkt rinder ud, og at man i tide bør forberede sig på dette.

Timeglasset har igennem historien været anvendt i mange sammenhænge som et symbol på livet og døden.

I det gamle England lagde man fx et timeglas i kisten for at symbolisere, at livet var slut. En salme fra dengang lyder: “The sands of time are sinking, the dawn of heaven breaks.”

Ordet “liv” står i logoet med kursiv. På den måde er der mere liv i ordet “liv” end i ordet “død”.

Hent logo her

Medarbejdere

Yderligere informationer om os

Få flere informationer om Landsforeningen Liv&Død herunder.

 • Repræsentantskab

  Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 21 personer. Det er et klart ønske, at repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af foreningen.

  • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d.
  • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat
  • Christian Juul Busch, Hospitalspræst
  • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
  • Ane Bonderup, Sygeplejerske
  • Ole J. Hartling, Læge, forfatter og foredragsholder
  • Vibeke Iversen, Cand.jur.
  • Connie Engelund, Sygeplejerske, underviser og foredragsholder
  • Karen Marie Dalgaard, Sygeplejerske og underviser
  • Gitte Lunding, Antropolog, mag.scient.
  • Rikke Høgsted, Psykolog
  • Astrid Waagstein, Digital rådgiver
  • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
  • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
  • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, forskningsleder og professor
  • Bo Snedker Boman, Psykolog
  • Hanne Krogh, Sygeplejerske
  • Anna Wilroth, Sociolog
  • Thomas Gorlén, Læge i almen medicin og praktiserende læge
  • Jacob Birkler, Filosof, ph.d. i medicinsk etik

    
  Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt, og repræsentantskabet vælger jævnfør foreningens love en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne.

  ×
 • Bestyrelse
   
  Formand
  Michael Hviid Jacobsen
  Professor i sociologi, ph.d.
  Næstformand
  Stig Lynghøj Nielsen
  Advokat
   
       
  Bestyrelsesmedlem
  Ove Gaardboe
  Bestyrelsesmedlem
  Christian Juul Busch
  Bestyrelsesmedlem
  Ane Bonderup
  Overlæge og konsulent
  inden for sundhedsvæsenet  
  Hospitalspræst

   

   

  Sygeplejerske

   

   

  ×
 • Vedtægter

  Her kan du læse vedtægterne (pdf)

  ×
 • Vores historie

  Landsforeningen Liv&Død blev stiftet i 1881 og hed dengang Dansk Ligbrændingsforening.

  Formålet var at kæmpe for at få ligbrænding lovliggjort.

  Det lykkedes i 1892, men først i 1975 blev ligbrænding ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning.

  I år 2001 skiftede Dansk Ligbrændingsforening navn til Landsforeningen Liv&Død og fik et nyt formål: At nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet.

  Læs foreningens historie

  ×
 • Gamle medlemsskaber
  Medlemskort og indbetalingshæfte for Dansk Ligbrændingsforening, udstedt i 1949.

  Medlemskort og indbetalingshæfte for Dansk Ligbrændingsforening, udstedt i 1949.

  Landsforeningen Liv&Død er det tidligere Dansk Ligbrændingsforening, som blev stiftet i 1881, og som arbejdede for at lovliggøre ligbrænding. Læs foreningens historie.

  Nogle kan have enten en begravelsesopsparing eller et gammelt medlemsskab af det tidligere Dansk Ligbrændingsforening. Opsparinger til begravelse og gamle medlemskaber er i dag hos Begravelseskassen Danmark. Er du pårørende til en afdød, så kontakt Begravelseskassen Danmark.

  ×
 • Kontakt os

  Landsforeningen Liv&Død
  Nikolaj Plads 27
  1067 København K
  Tlf. 33 36 49 70
  E-mail: info@livogdoed.dk

  Telefonens åbningstid:
  Mandag-fredag kl. 10-13

  Åbningstid i Funebariet:

  Mandag-fredag kl. 9-15

  Det koster 30 kr. for enkeltpersoner at besøge Funebariet.

  Grupper på mindst 10 personer skal bestille tid i forvejen.

  I Funebariet er der rundvisning af grupper efter aftale, også uden for åbningstid.

  En rundvisning for en gruppe koster 750 kr.
  Uden for åbningstid koster det 1125 kr.

  Ved rundvisninger skal man være mindst 10 personer og max 20 personer.

  ×