Salmer og sange til begravelsen

Niels Linneberg

Ved en begravelse synger man typisk tre eller fire salmer. De pårørende vælger salmerne sammen med præsten

Selvom danskerne stadig holder sig mest til de traditionelle salmer ved begravelser, er det blevet mere almindeligt at vælge alternative sange. Som eksempel kan nævnes Kim Larsens ”Om lidt bli’r her stille”, som er en, mange ønsker.

Ved en kirkelig begravelse/bisættelse

Afholdes der en kirkelig højtidelighed/ceremoni, hvor en præst medvirker, aftales de pårørendes og eventuelt afdødes egne ønsker til salmer/sange med præsten.

Ved en borgerlig begravelse/bisættelse

Vælger man derimod at afholde begravelsen/bisættelsen uden for kirken, altså en borgerlig begravelse/bisættelse, kan man i højere grad selv bestemme hvilke sange, man vil synge.

Hvilke salmer skal man vælge?

Det kan være svært for de pårørende at vælge salmer og sange, da disse i høj grad er med til at præge den sidste afsked. Det er derfor til stor hjælp for de pårørende, hvis afdøde i forvejen har skrevet sine ønsker vedrørende sange og salmer ned i fx dokumentet Min Sidste Vilje, hvor man udover sange og salmer kan nedfælde andre ønsker omkring sin egen begravelse.

Hvis man ønsker en kirkelig begravelse/bisættelse, kan man eventuelt tale med sin sognepræst eller en anden præst om fx ønsker til salmer, sange, tekster og musik.

Typiske begravelsessalmer

 • Altid frejdig når du går
 • Aleneste Gud i Himmerig
 • Alt står i Guds Faderhånd
 • At sige verden ret farvel
 • Befal du dine veje
 • Blomstre som en rosengård
 • Den signede dag med fryd vi ser
 • Dejlig er jorden
 • Den store hvide flok vi se
 • Den yndigste rose er funden
 • Der venter bag langfredags nat
 • Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
 • Du, Herre Krist
 • Dybt hælder året i sin gang
 • En rose så jeg skyde
 • Et trofast hjerte, Herre min
 • Gud skal alting mage
 • Han, som har hjulpet hidindtil
 • Her vil ties, her vil bies
 • Hil dig, Frelser og Forsoner
 • Vor Gud han er så fast en borg
 • Hvo ikkun lader Herren råde
 • I Østen stiger solen op
 • Ingen er så tryg i fare
 • I dødens bånd, vor frelser lå
 • Jeg ved et evigt Himmerig
 • Jeg er træt og går til ro
 • Julebuddet til dem, der bygge
 • Kirkeklokke! mellem ædle malme
 • Krist stod op af døde
 • Lille Guds barn, hvad skader dig
 • Lovsynger Herren, min mund og mit indre
 • Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred
 • Nu falmer skoven trindt om land
 • Nu bede vi den Helligånd
 • Om alle mine lemmer
 • Op, al den ting, som Gud har gjort
 • På alle dine veje
 • Se, nu stiger solen af havets skød
 • Som dug på slagne enge
 • Som forårssolen morgenrød
 • Sorrig og glæde de vandre til hobe
 • Tag det sorte kors fra graven
 • Til himlene rækker din miskundhed, Gud
 • Tunge mørke natteskyer
 • Udrust dig helt fra Golgata
 • Uforsagt, hvordan min lykke
 • Under dine vingers skygge
 • Vi pløjed, og vi så’de

Briterne vælger popsange til begravelsen

I Storbritannien vælger flere og flere at spille og synge popsange i forbindelse med begravelser. Det britiske begravelsesfirma The Co-operative Funeralcare har på baggrund af 30.000 begravelser lavet en liste over de mest brugte. Her er et udpluk af de mest populære sange:

 1.

2.

 

3.

Time to Say Goodbye - Andrea Bocelli & Sarah Brightman

 4.

Wind Beneath My Wings - Bette Midler

5.

6.

Angels - Robbie Williams

7.

8.

You Raise Me Up – Westlife

9.

Time After Time - Cyndi Lauper

10.

My Heart Will Go On - Celine Dion