Ligtoget – den afdødes sidste rejse

Trille Skjelborg

I Færdselsloven står der, at trafikanter skal give fri passage for ligtog

Alligevel har medierne gennem de senere år gentagne gange fortalt om danskernes manglende respekt for denne type af optog.  

Et ligtog foregår ofte ved, at en rustvogn kører forrest med den afdøde bagi, og bagefter følger så de pårørende i en lang kolonne af ganske almindelige biler ligesom i den øvrige trafik.

Aggressiv kørsel

Der har blandt andet været rapporter om, at ligtogene chikaneres i trafikken. Her er det blevet en kedelig tendens, at bilister, der ikke deltager i toget, er holdt op med automatisk at holde tilbage og i stedet reagerer med aggressiv kørsel og/eller ubehagelige tilråb. Andre nægter ganske enkelt at flytte sig for ligtogene.

Tendensen behøver dog ikke at grunde i ond vilje fra de andre bilisters side. Det kan også skyldes, at nogle mennesker ganske enkelt ikke ved, hvad et ligtog er, eller ved hvordan man skal forholde sig, når man møder et på sin vej. Også de pårørende, der deltager i et ligtog, kan være i tvivl. Er det for eksempel OK at køre over for rødt, når man er en del af ligtoget?

Hvad siger Færdselsloven om ligtog?

Færdselsloven giver en del af svaret. I § 7 stk. 6 kan man for eksempel læse, at et ligtog – i form af en kolonne af køretøjer – kan betragtes som et meget langt køretøj. Er den forreste del af en sådan kolonne kommet over for grønt i et lyskryds, må den resterende del gerne følge efter, også selv om lyset i mellemtiden er skiftet til rødt. Disse regler gælder i øvrigt også i forhold til almindelig vigepligt.

Fri passage for begravelsesoptog

Her er det så op til de øvrige trafikanter at være opmærksomme og give ’fri passage’, som det hedder, til hele kolonnen af biler er nået helt og sikkert igennem. Men Færdselsloven siger samtidig, at pligten til at lade ligtoget passere færdigt forudsætter, at kolonnen eller optoget er samlet så meget, at der ikke er store åbninger mellem de enkelte grupper.

Er der en sådan stor åbning, må de øvrige trafikanter nemlig gerne passere igennem ligtoget – blot skal åbningen være så stor, at passage kan ske ’uden fare og ulempe kan finde sted’, som loven formulerer det.

Med dagens trafik kan det være ret svært for et ligtog at undgå disse større åbninger eller for de forskellige parter at bedømme størrelsen på dem. Der er derfor ikke noget at sige til, at der kan opstå forvirring omkring, hvem der har ret til at køre først.

Vent til det bliver grønt

Ligtog
(© Pete Ashton)

Som Færdselsloven er udformet, er det i høj grad op til såvel deltagerne i ligtoget som de øvrige trafikanter at vurdere, hvordan de skal agere i trafikken i den forbindelse. Sker der alligevel et uheld, er loven ikke sort eller hvid, og et eventuelt skyldsspørgsmål vil derfor i hvert enkelt tilfælde komme an på en konkret vurdering.

Som trafikken er i dag, vil det altid være forbundet med en vis fare, hvis man ikke overholder Færdselslovens almindelige bestemmelser, altså dem der gælder for den dagligdags trafik. Det er derfor som udgangspunkt ikke en god idé for følget til et ligtog at køre over for rødt. Vent hellere på det grønne lys – så er der størst mulig chance for, at den afdøde får en både smuk og behagelig sidste rejse.