Bedemanden

Bedemanden er de pårørendes praktiske hjælp og støtte, som så vidt muligt sørger for, at de pårørendes ønsker om begravelsen eller bisættelsen opfyldes. Her kan du læse om, hvilke opgaver en bedemand tager sig af.

Bedemanden ved, hvad loven tillader og kan svare på de pårørendes spørgsmål. Som pårørende skal du ikke være tilbageholdende med ønsker, for mere kan lade sig gøre, end de fleste tror.

Bedemanden kan lægge i kisten

Det er ofte bedemanden, der lægger afdøde i kisten og sørger for, at afdøde ser pæn ud. Det kan også være de pårørende, der står for det. De efterladte har forinden besluttet, om afdøde skal have sit eget tøj eller ligklæder på. Det er mest almindeligt, at afdøde benytter sit eget tøj.

De pårørende kan aftale med bedemanden, at de kan se afdøde lige så ofte, de ønsker, før begravelsen/bisættelsen. Indtil begravelsen finder sted, kan afdøde enten være i sit eget hjem, eller kisten med afdøde kan stå i et kapel eller på et krematorium.

Intet krav om bedemand

Det er ikke et krav, at de pårørende til en begravelse/bisættelse skal benytte en bedemand. De pårørende må gerne selv tage sig af alt omkring begravelsen/bisættelsen, men det kan ofte være vanskeligt at overskue det hele for de efterladte midt i sorgen over at have mistet en, de holdt af.

Hvad kan bedemanden stå for?

 • Levere kiste og urne
 • Klæde afdøde på – eventuelt sammen med de nærmeste pårørende
 • Lægge afdøde i kiste
 • Hente afdøde
 • Hente dødsattesten og rekvirere manglende personlige attester
 • Udfylde og ordne alle papirer og anmeldelser
 • Udarbejde et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen
 • Anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som underretter skifteretten, folkeregisteret/kommunen, kirkegården og evt. krematorium og det sociale udvalg (sygesikrings- og pensionskontoret)
 • Henvise til præst for aftale om højtideligheden
 • Træffe aftaler med blomsterhandler, bogtrykker, dagblade, stenhugger, organist, kor, eventuel solist m.m.
 • Kontakte kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium
 • Afgive bestilling til kirkegård og krematorium
 • Køre kiste med afdøde til højtidelighed, kirkegård eller krematorium
 • Assistere ved begravelsen/bisættelsen og samle kranse- og blomsterkort til de pårørende
 • Planlægge og assistere ved en borgerlig bisættelse/begravelse og eventuelt holde tale
 • Aftale hvor urnen anbringes med de pårørende og kirkegården
 • Transportere urnen
 • Sørge for at begravelseshjælp bliver udbetalt til boet
 • I visse tilfælde foretage udlæg for rekvirerede ydelser fra leverandører og offentlige institutioner
 • Sikre at de pårørende (som har bestilt begravelsen/bisættelsen) modtager en korrekt faktura for bedemandens egne ydelser og sikre, at faktura fra fx stenhugger, krematorium, kirkegård mm. i visse tilfælde sendes direkte til de pårørende.

Hvordan finder man en bedemand?

Det er op til de efterladte selv at finde en bedemand, der kan hjælpe med begravelsen/bisættelsen. Hvis den afdøde selv enten har ytret eller nedskrevet ønske om en bestemt bedemand, vil dette være et oplagt valg. Ellers kan anbefalinger fra andre også være en hjælp. Der er også ofte flere bedemænd i landets forskellige lokalområder, og de fleste har hjemmesider, man kan besøge for herigennem at danne sig et overblik over deres services og priser. Men i sidste ende er det op til den enkelte at finde frem til, hvilken bedemand der at den rigtige at vælge.