Digital arv – undersøgelse

Her kan du få tal fra Landsforeningen Liv&Døds undersøgelse om digital arv, der belyser danskernes forhold og kendskab til digital arv.

Undersøgelsen er en kvantitativ undersøgelse foretaget blandt danskere over 25 år. Undersøgelsen er udarbejdet i 2015 i samarbejde med Epinion og Christian Alsted Kvalitativ Markedsindsigt Aps, og den tager udgangspunkt i en pilotundersøgelse udarbejdet af Liv&Død i samarbejde med ekspert i digital arv, Astrid Waagstein.

  • Undersøgelsens svar er med udgangspunkt i to profiler ”De erfarne” og ”de uerfarne”
  • Profilerne er udformet på baggrund af danskernes erfaringer med eller kendskab til udfordringer med digitale spor i forbindelse med dødsfald
  • De erfarne dækker over danskere, der har erfaring med eller har hørt om udfordringer med digitale fodspor i forbindelse med dødsfald. Gruppen af erfarne udgør 29 % af de adspurgte danskere og består i højere grad af danskere i aldersgruppen 25-34 år og 35-44 år
  • De uerfarne dækker over danskere, der ikke har erfaring eller ikke har hørt om udfordringer med digitale fodspor i forbindelse med dødsfald. Gruppen af uerfarne udgør 64 % af de adspurgte danskere og består i højere grad af danskere på 55 år eller derover.

Tal fra undersøgelsen

Nedenstående tal tager udgangspunkt i den samlede gruppe (både erfarne og uerfarne adspurgte).

  • Omkring halvdelen (48 %) ønsker ikke at eksistere på nettet efter deres død
  • Omkring halvdelen (47 %) gør ikke noget for at undgå problemer med digitale spor
  • Størstedelen (71 %) har ingen strategier for at sikre deres digitale arv
  • Størstedelen (69 %) anser problematikken omkring digital arv for vigtig
  • Størstedelen (73 %) oplever, at digitale spor udgør et problem i forhold til dem selv og deres nærmeste
  • Omkring halvdelen (49 %) angiver, at det er den manglende kontrol med, hvad der sker med private spor på de sociale medier, som bekymrer dem

Undersøgelsen peger desuden på en sammenhæng mellem danskernes kendskab og holdning til emnet. Således viser undersøgelsen, at særligt de danskere, som har erfaringer med og/eller kendskab til emnet, i højere grad finder problematikken omkring digital arv vigtig.

Men når det kommer til adfærd i forhold til sikring af digital arv, er der mindre forskel på dem, som har erfaringer med og/eller kendskab til emnet, og dem, som ikke har.

Ønske om mere oplysning

Undersøgelsen viser også, at en stor andel af danskerne mener, at mere oplysning om, hvordan man kan undgå, at digital arv bliver et problem for de efterladte, ville få dem til at tage stilling til deres digitale arv.

På baggrund af danskernes behov for at få rådgivning omkring digital arv, har vi samlet en lang række gode råd på vores hjemmeside.

Læs hele rapporten