Funebariet

Funebariet er Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om døden.

Åbningtider: Hverdage kl. 9-15.

Start samtalen om døden

Vi kommer alle i kontakt med døden. I vores familier, gennem vores arbejde og blandt vores venner. Men mange har svært ved at tale om døden og vil helst undgå emnet.

Et besøg i Funebariet er et godt sted at starte en samtale om døden. Hvilke tanker og ønsker har vi hver især? Det kan være med til at gøre det mere naturligt at tale om døden.

Læs om kommende særudstilling

Nye vinkler på døden

En keramisk kat, der er gået i stykker. Et stykke musik. Et røntgenbillede af en hofte. Genstande der fortæller en personlig historie om sorg og tab.

Fotos af en kiste udformet som en fugl, begravelser med voodoo-ritualer – og døde der får nyt tøj på en gang om året. Alle fotos af ritualer omkring døden fra rundt om i verden.

Det er eksempler på, hvad har været i fokus i vores tidligere særudstillinger, der alle belyser nye og vigtige aspekter omkring døden.

Læs om tidligere særudstilinger
Sorgarkivet

Besøg Funebariet

Funebariets mål er at være undersøgende og nysgerrig, at gøre os klogere, at nedbryde tabuer og forhåbentlig starte samtaler om døden. 

 

Book en rundvisning

Hvad kan du se i Funebariet?

Vores faste udstilling skaber et godt afsæt for en reflekteret samtale om døden.

Hvad sætter udstillingen fokus på?

  • Hvad vi kan tage stilling til, inden vi dør
  • Den sidste tid og en værdig afsked
  • Begravelsen/bisættelsen
  • Sorg- og minderitualer

Du kan bl.a. se vores Livets Træ, skrive dine livsønsker på et blad og sætte det på træet – og du kan se en kiste og urne.

Vi har også skiftende særudstillinger om døden.

Se mere om vores særudstillinger gennem tiden her.

Alle er velkomne

Funebariet er åbent for alle – både børn og voksne – hvor du selv kan gå rundt og se udstillingen.

Grupper skal booke en rundvisning i udstillingen (mindst 10 og max 25 personer). Rundvisninger er af 1 – 1 ½ timers varighed, og finder sted i den faste udstilling.

En rundvisning for en gruppe koster 750 kr. En rundvisning for en gruppe uden for normal åbningstid (som er hverdage kl. 9-15) koster 1125 kr.

Vi har mange rundvisninger særligt inden for disse grupper:

  • Uddannelser inden for social- og sundhedsområdet
  • Konfirmander
  • Skoleklasser

Flere besøger Funebariet i forbindelse med deres uddannelse og oplever en rundvisning som et godt supplement til den teoretiske læring om emnet døden.

De får en grundlæggende viden om forhold i forbindelse med død og begravelse, som giver en større ballast til at håndtere deres daglige arbejde.

Rundvisninger for social- og sundhedsfaglige uddannelser

Vi sætter gang i en samtale om døden, der kan anvendes i arbejdet.

Læs mere her
Rundvisninger for børn og unge

Vi tager hul på emnet døden sammen med børn og unge.

Læs mere her
Rundvisninger for uddannelser med børnefokus

Vi sætter fokus på døden med udgangspunkt i barnet.

Læs mere her
Videns- og undervisningsmateriale

Find materiale og viden om død, begravelse og sorg, som kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb.

Læs mere
Videoer fra Funebariet

Se videoer fra fire rum i Funebariets faste udstilling med hvert sit tema om døden.

Læs mere
Hvad siger de besøgende?

“Tak for jeres arbejde - ikke blot for døden og de døde - men for de levende med døden i livet.”

Besøgende i Funebariet

“Jeg synes, det var berigende og givende, og jeg gik derfra med en viden, som jeg sætter pris på. Dejligt at tale med andre om noget, der er så normalt og samtidig tabu for mange.”

Besøgende i Funebariet

“Jeg fik virkelig meget stof til eftertanke. Både i forhold til refleksion og også helt praktisk. Vedkommende, givende og virkelig interessant sted at besøge. Kan kun anbefale andre at få oplevelsen. Ingen af os kommer alligevel udenom døden, så man kan ligeså godt forholde sig til den. ”

Besøgende i Funebariet

“Det var utrolig relevant med et besøg i Funebariet, hvor vi forud havde arbejdet med et forløb om liv og død. Formidlingen var super, og eleverne fik lov til at stille en masse spørgsmål.”

Lærer om rundvisning i Funebariet

“Det var spændende, og vi fik en masse ny viden om døden, og vi kunne lære meget af at besøge stedet.”

Skolelev om rundvisning i Funebariet