Gravpladser

De danske kirkegårde, både de kommunale og de, der hører under folkekirken, er begravelsesplads for alle.

Det gælder, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.

Derudover findes der begravelsespladser, som tilhører bestemte trossamfund. Der er også en skovbegravelsesplads ved Odense og Horsens, hvor urner nedsættes i ikke-indviet jord.

Urnegravsteder
Urnegravsteder med individuel afgrænsning, plantning og gravsten.

Valg af kirkegård til gravstedet

Alle har ret til at få et gravsted på kirkegården i sit bopælssogn. Det er også muligt at få et gravsted på en kirkegård i et andet sogn, blandt andet hvis afdøde havde en særlig tilknytning til dette sogn.

Der kan være forskellige takster, afhængig af om man er medlem af folkekirken eller ej, om man er udenbys eller indenbys borger i den pågældende kommune, og om kirkegården bestyres af kommunen eller sognets menighedsråd.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside.

Fredningstid (gravfred)

Ved køb af et gravsted skal der betales for brugsretten til gravstedet i mindst 10 år ved urnegravsted og mindst 20 år ved kistegravsted.

I kirkegårdsvedtægten står der, hvor lang fredningstiden er for gravstedet.

Urnegravsteder
Urnegravsteder i kendt fællesareal med gravsten.

Sådan kan asken anbringes

Skal man kremeres (brændes), er der følgende muligheder for anbringelse af asken:

 • Et urnegravsted med individuel afgrænsning, plantning og gravsten. Det kan være et traditionelt gravsted, som har en størrelse, hvori der også kan nedsættes kister, eller det kan være et mindre gravsted kun beregnet til urner.
 • Et urnegravsted i kendt fællesareal med en mindre minde-/gravsten, også kaldet en plænesten eller liggesten.
 • Et urnegravsted i kendt fællesareal uden minde-/gravsten.
 • Et urnegravsted i anonym/ukendt fællesareal. Ved dette valg fravælges samtidigt en minde-/gravsten.
 • Urnen kan sættes i et kolumbarium eller en urnemur.
 • Asken kan spredes over åbent hav. Afdøde skal have udtrykt ønske om at få spredt sin aske.

  Kolumbarium.

Det er muligt at søge om at få asken delt. Enten fordi man ønsker halvdelen af asken nedsat i et gravsted og den anden halvdel spredt over havet – eller den ene del af asken spredt over havet/begravet i Danmark og den anden halvdel i udlandet.

Afdøde skal selv have udtrykt ønske om at få delt sin aske.

Der kan også gives tillladelse til, at urnen nedsættes på privat grund.

Ingen aske i hjemmet

I Danmark må urnen med asken ikke opbevares i hjemmet til forskel fra fx Canada og USA.

Kistegravsteder.
Kistegravsteder med individuel afgrænsning, plantning og gravsten.

Sådan kan kisten anbringes 

Skal man begraves, er der følgende muligheder for anbringelse af kisten:

 • Et kistegravsted med individuel afgrænsning, plantning og gravsten. Det kan være et traditionelt gravsted.
 • Et kistegravsted i kendt fællesareal. Der vil her skulle vælges en mindre minde-/gravsten, også kaldet en plænesten/liggesten.
 • Et kistegravsted i anonymt fællesareal. Ved dette valg fravælges samtidigt en minde-/gravsten.