Skovbegravelse

Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord. Læs mere om de forskellige skovbegravelsespladser, der findes i Danmark, og hvilke muligheder der er i forhold til disse.

Som et alternativ til de traditionelle gravpladser – enten den kultiverede kirkegård, det åbne hav, urnehal (kolumbarium) eller urnemur – er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen.

Det er kommunen, som formelt anlægger gravpladsen, hvorefter driften af kan udliciteres.

Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er dermed heller ikke indviet, som den er på en kirkegård (ved indvielse af en ny kirkegården finder en såkaldt kristen proklamation sted, hvorefter kirkegården bliver erklæret for offentlig begravelsesplads til Guds ære).

Lovændring om skovbegravelse

Folketinget vedtog den 22. maj 2008 en ændring i loven ‘Lov om begravelse og ligbrænding‘. Ændringen indeholder blandt andet muligheden for at anlægge skovbegravelsespladser uden kapel.

Hvad angår skovbegravelsespladser, lyder det i loven:


Kirkeministeren kan tillade anlæg af kommunale begravelsespladser. På sådanne begravelsespladser skal der af kommunen opføres mindst ét begravelseskapel, medmindre der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. Folkekirkens præster og præster i trossamfund uden for folkekirken kan foretage begravelse på pladsen.Kilde: Lov om begravelse og ligbrænding

Siden lovændringen har der flere steder i landet været interesse for at tilbyde denne begravelsesform

Skovbegravelsespladser

Nedenfor kan du læse om de skovbegravelsespladser, som indtil videre er blevet oprettet, og som er på vej.

 • Kohaveskov skovbegravelsesplads - Odense

  Skovbegravelsespladsen i Kohaveskov ligger med adresse på Landkildevej 60 lidt uden for Odense.

  Det er Danmarks første kommunale skovbegravelsesplads, og den åbnede i marts 2014.

  Begravelsesområdet for skovbegravelsespladsen i Odense er et areal på 1 hektar – med mulighed for på sigt at udvide til 3 hektar. Skovstykket, hvor pladsen ligger, blev tilplantet i 1945 med blandt andet ask, ahorn og eg, og den indeholder flere egetræer, som er mere end 100 år gamle.

  Det er Odense Kommunes Kirkegårdskontor, der administrerer begravelsespladsen, hvor alle har mulighed for at købe en plads. Alle pladser udlægges som anonyme gravsteder på 1 m2, og der må kun nedsættes én urne i hvert gravsted. Fredningsperioden er 10 år, og gravstederne kan ikke fornys.

  Herudover gælder en række andre regler for skovbegravelsespladsen:

  • Gravstederne kan ikke reserveres.
  • Der kan ikke foretages urneflytning eller urneopgravning fra gravpladsen.
  • Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af gravstedet.
  • Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende.
  • Odense Kommunes Kirkegårdskontor afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.
  • Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.
  • Der må ikke nedsættes aske uden urne.
  • Urnenedsættelser kan ikke overværes.
  • Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

  Prisen for at erhverve et urnegravsted svarer til prisen for en plads på anonym urnefællesplæne på Odense Kommunale Kirkegårde.

  Læs mere her

  ×
 • Stensballegaard Skovbegravelsesplads - Horsens

  Skovbegravelsespladsen i Stensballegaard Skov ligger i en bøgeskov nord for Horsens Fjord med udsigt til fjorden og blev åbnet i januar 2018. Begravelsespladsen er på ca. 1,25 hektar.

  Alle kan erhverve et gravsted på 1 m2 uanset bopæl og trosretning.

  Regler for skovbegravelsespladsen:

  • Skovbegravelsespladsen anvendes kun til urnebegravelser.
  • Urnerne placeres rundt omkring de store træer på arealet.
  • Urnerne skal være i et nedbrydeligt materiale.
  • Der kan lægges en flad og neutral mindeplade i skovbunden.
  • Der er også en afdeling, som svarer til de ”ukendtes” uden markeringer af urnegravstederne.
  • Man kan erhverve et træ som familiegravsted.
  • Det er muligt at forhåndsreservere urnegravsteder og dermed sikre, at man som ægtepar eller livspartnere kommer til at ligge ved siden af hinanden.
  • Familie og pårørende kan deltage i en urnenedsættelse.
  • Der må ikke lægges blomster eller anden form for pynt på gravstederne.
  • Gravstederne er fredet i 10 år fra sidste urnenedsættelse og kan forlænges mod et gebyr til dækning af administrationsomkostninger.

  Prisen for en urneplads er kr. 5.900 inkl. gravning og administration.

  Stensballegaard Skov hører under Stensballegaard, der ejes af Henrik og Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som har taget initiativ til skovbegravelsespladsen. Det er den første skovbegravelsesplads i en privat skov.

  Horsens Kommune har ansvaret for, at begravelsespladsen drives og administreres i henhold til gældende love og bestemmelser for kirkegårde.

  Stensballegård står for vedligeholdelse af begravelsespladsen og kontakten til brugerne, fx anvisning af gravplads og urnenedsættelse.

  Skovbegravelse ApS – ejet af Jannik Ahlefeldt-Laurvig – står for administrationen af begravelsespladsen.

  Læs mere om Stensballegaard Skovbegravelsesplads

  ×
 • Skærbæk Skovbegravelsesplads - Fredericia

  Skovbegravelsespladsen ligger i en bøgeskov i Hagenør ved Skærbæk i Fredericia kommune med udsigt ud over Lillebælt og blev åbnet i september 2020.
  Begravelsespladsen er på ca. 1,5 hektar.

  Alle mennesker kan erhverve sig et urnebegravelsessted i ikke-indviet jord, og derfor er begravelsespladsen neutral ift. religion. 

  Priser:

  • En urnenedsættelse med 10 års fredning koster 9.900 kr. 
  • En reservation for 10 år koster 5.000 kr. Ved brug af reservation indenfor de 10 år fratrækkes 500 kr./år som der er tilbage af reservationen.
  • En reservation af et helt træ med plads til typisk 12 urner koster 45.000 kr. inklusiv nedsættelse af 4 urner med 20 års fredning.
  • En reservation af et halvt træ med plads til typisk 6 urner koster 30.000 kr. inklusiv nedsættelse af 2 urner med 20 års fredning.
  • En reservation kan altid forlænges ved udløb. 

  Begravelsespladsen er ejet af selskabet Dansk Skovbegravelse hvilket er stiftet af skovejer Sven Schou. 

  Læs mere om skovbegravelsespladsen her.

  ×
 • Ibsker Husmandsplantage i Paradisbakkerne - Bornholm

  Skovbegravelsespladsen ligger i Ibsker Husmandsplantage i Bornholms Kommune, og den åbnede i oktober 2020. Plantagen blev oprettet tilbage i 1866.

  Selve skoven er 270 hektar, hvor ca. en fjerdedel er fredet. Skoven er meget varieret og på grund af dens kuperede landskab, består den af mange sprækkedale. Skovens rige fauna og flora har også resulteret i, at der findes sjældne krybdyr og padder.

  Skovbegravelsespladsen er 0,9 hektar og består af egetræer. Hvis man er interesseret i området kan man få en guidet fremvisning. 

  Læs mere og kontakt skovbegravelsespladsen her

  ×
 • Lille Knapsø Bakke Skoven under Ledreborg Gods - Lejre

  Skovbegravelsespladsen ligger i Lille Knapsø Bakke Skoven ved Herthadalen under Ledreborg Gods. Ledreborg ligger tæt ved Lejre og Roskilde og kun ca. 35 minutters kørsel fra København. 

  Begravelsespladsen, hvor man kan få nedsat en urne, ligger i en bøgeskov og er på ca. 4,3 hektar, hvor der er udsigt til en idyllisk skovsø med åkander og ænder. 

  Skoven er fredet, og der er adgang til at man må færdes på stier og veje fra kl. 6.00 til solnedgang. Man må færdes frit på begravelsespladsen men med respekt for, at det er et gravsted.

  Urnegravpladserne skal ikke vedligeholdes af de efterladte og må ikke udsmykkes med mere end en mindeplade. 

  Hvis man er interesseret i området og begravelsespladsen, er man velkommen til en guidet fremvisning.

  Læs mere om, hvornår næste fremvisning er, her.

  ×
 • Havnø Lund under Havnø Gods - Hadsund

  Billedskønt ved Mariager Fjord ligger Havnø Gods, der er et traditionelt land- og skovbrug. I forbindelse med forvalternes ønske om at flere mennesker får tilknytning til godset, har de etableret en skovbegravelsesplads i Havnø Lund. 

  Havnø Lund er kendt for sin ramsløgsdækkede skovbund, og det udpegede skovstykke, hvor begravelsespladsen ligger, er fredskov og består af bøgeskov på ca. 2 hektar. 

  Skovbegravelsespladsen går i et med sine omgivelser, og man har mulighed for at lægge en flad mindeplade i skovbunden. 

  Uanset bopæl eller trosretning kan alle erhverve sig et gravsted, og urnerne bliver placeret rundt om de store træet på arealet. Begravelsespladsen er ikke-indviet jord. 

  Ved interesse for erhvervelse eller reservation af et gravsted, kontakt da Havnø Skovbegravelse på havnoe@skovbegravelse.nu eller på tlf. 24429609 eller 51901575.

  Læs mere om begravelsespladsen her.

  ×
 • Skovbegravelsespladser på vej

Skovbegravelse.nu kan du læse mere om denne begravelsesform og se en oversigt over nogle af de mulige, fremtidige skovbegravelsespladser i Danmark.
 

Foreningen Løvfald står bag ideen og initiativet
Det er Foreningen Løvfald, der har taget initiativ til, at vi også i Danmark har mulighed for at blive begravet i skoven. Foreningen er blevet inspireret af og har indhentet erfaringer fra Tyskland, Schweiz og Holland. I Løvfalds oprindelige initiativ til skovbegravelsespladser lægges der op til, at urnen nedsættes ved et træ (evt. et familietræ), hvorpå der fastgøres et lille messingskilt med en bogstavkode, der viser, hvor afdøde ligger.