Skovbegravelse

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord

Som et alternativ til de traditionelle gravpladser, enten den kultiverede kirkegård, det åbne hav, kolumbarium eller urnemur, er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen.

Det er kommunen, som formelt anlægger gravpladsen, hvorefter driften af denne kan udliciteres.

Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er dermed heller ikke indviet, som den er på en kirkegård.

 
 

Skovbegravelse_IV

Lovændring om skovbegravelse

Folketinget vedtog den 22. maj 2008 en ændring i loven ‘Lov om begravelse og ligbrænding‘. Ændringen indeholder blandt andet muligheden for at anlægge skovbegravelsespladser uden kapel. Hvad angår skovbegravelsespladser, lyder det i loven:

Kirkeministeren kan tillade anlæg af kommunale begravelsespladser. På sådanne begravelsespladser skal der af kommunen opføres mindst ét begravelseskapel, medmindre der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. Folkekirkens præster og præster i trossamfund uden for folkekirken kan foretage begravelse på pladsen

Lov om begravelse og ligbrænding

Skovbegravelsespladser i Danmark

Siden lovændringen har flere kommuner vist interesse for at tilbyde denne begravelsesform.

Her kan du læse mere om de skovbegravelsespladser, som indtil videre er blevet oprettet.

Kohaveskov skovbegravelsesplads - Odense

Begravelsespladsen ligger i den kommunalt ejede Kohaveskov med adresse på Landkildevej 60 lidt uden for Odense.

Det er Danmarks første kommunale skovbegravelsesplads, og den åbnede i marts 2014.

Selve begravelsesområdet for skovbegravelsespladsen i Odense er et areal på 1 hektar med mulighed for på sigt at udvide pladsen til 3 hektar. Skovstykket, hvor pladsen ligger, blev tilplantet i 1945 med blandt andet ask, ahorn og eg, men indeholder desuden en del ældre egetræer, hvoraf nogle er mere end 100 år gamle.

Det er Odense Kommunes Kirkegårdskontor, der administrerer begravelsespladsen, hvor alle har mulighed for at købe en plads. Alle pladser udlægges som anonyme gravsteder på 1,0 m2, og der må kun nedsættes én urne i hvert gravsted. Fredningsperioden er 10 år, og gravstederne kan ikke fornys. Herudover gælder en række andre regler for skovbegravelsespladsen:

 • Gravstederne kan ikke reserveres.
 • Der kan ikke foretages urneflytning / -opgravning fra gravpladsen.
 • Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af gravstedet.
 • Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende.
 • Odense Kommunes Kirkegårdskontor afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.
 • Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.
 • Der må ikke nedsættes aske uden urne.
 • Urnenedsættelser kan ikke overværes.
 • Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

Prisen for at erhverve et urnegravsted på Danmarks første skovbegravelsesplads svarer til prisen for en plads på anonym urnefællesplæne på Odense Kommunale Kirkegårde.

Se indslag om skovbegravelsespladsen hos TV2/Fyn

Stensballegaard Skovbegravelsesplads - Horsens

Skovbegravelsespladsen i Stensballegaard Skov ligger i en bøgesko nord for Horsens Fjord med udsigt til fjorden og blev indviet i januar 2018. Begravelsespladsen er på ca. 1,25 hektar. Alle kan erhverve et gravsted, uanset bopæl og trosretning.

Regler for skovbegravelsespladsen:

 • Skovbegravelsespladsen anvendes kun til urnebegravelser.
 • Urnerne placeres rundt om de store træer på arealet.
 • Urnerne skal være i et nedbrydeligt materiale.
 • Der kan lægges en flad og neutral mindeplade i skovbunden.
 • Der er også en afdeling, som svarer til de ”ukendtes” uden markeringer af urnegravstederne.
 • Man kan erhverve et træ som familiegravsted.
 • Det er muligt at forhåndsreservere urnegravsteder og dermed sikre, at man som ægtepar eller livspartnere kommer til at ligge ved siden af hinanden.
 • Familie og pårørende kan deltage i en urnenedsættelse.
 • Der må ikke lægges blomster eller anden form for pynt på gravstederne.
 • Gravstederne er fredet i 10 år fra sidste urnenedsættelse og kan forlænges mod et mindre gebyr til dækning af administrationsomkostninger.

Prisen for en urneplads er kr. 5.900 inkl. gravning og administration.

Stensballegaard Skov hører under Stensballegaard, der ejes af Henrik og Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som har taget initiativ til skovbegravelsespladsen. Det er den første skovbegravelsesplads i en privat skov.

Horsens Kommune har ansvaret for, at begravelsespladsen drives og administreres i henhold til gældende love og bestemmelser for kirkegårde.
Stensballegård står for vedligeholdelse af begravelsespladsen og kontakten til brugerne, fx anvisning af gravplads og urnenedsættelse.

Skovbegravelse ApS – ejet af Jannik Ahlefeldt-Laurvig – står for administrationen af begravelsespladsen.

Læs mere om Stensballegaard Skovbegravelsesplads

 
 

Foreningen Løvfald står bag ideen og initiativet

Det er Foreningen Løvfald, der har taget initiativet til, at vi også i Danmark får muligheden for at blive begravet i skoven. Foreningen er blevet inspireret og har indhentet erfaring fra Tyskland, Schweiz og Holland. I Løvfalds oprindelige initiativ til skovbegravelsespladser, lægges der op til, at urnen nedsættes ved et træ (evt. et familietræ), hvorpå der fastgøres et lille messingskilt med en bogstavkode, der viser, hvor afdøde ligger.