Gravsten

Der findes mange forskellige typer gravsten og mindesten til et gravsted, og har man ønsket et urne- eller kistegravsted med en individuel afgrænsning, plantning og gravsten, er der stort set frie rammer for valg af stenens størrelse og form. Læs mere om det her.

Hvad fortæller en gravsten?

Gravsten kan udtrykke vidt forskellige ting. Nogle gravsten kan ses som udtryk for en bestemt historisk periode, mens andre er udformet symbolsk eller kunstnerisk. På en gravsten står der oftest navnet og fødsels- og dødsdatoen på den afdøde, og der er eventuelt et symbol og/eller et mindeord.

Typer af sten på et gravsted

Ønsker man et urne- eller kistegravsted med en individuel afgrænsning, plantning og gravsten, er der stort set frie rammer for valg af sten, både hvad angår størrelse og form.

Gravstenen placeres typisk centreret for enden af gravstedet, stående på skrå mod en bagstøtte.

Ønsker man et gravsted i en kendt fællesgrav, vælges der ofte en plænesten/liggesten. Plænestenen bliver oftest placeret på græsplæner, hvor den flugter med overkanten af græsset.

Symboler på gravsten

Symboler er en måde at sende et budskab på en enkel måde, som samtidig udtrykker et fællessprog, der rækker ud over geografiske og kulturelle forskelle. På danske kirkegårde bliver der både brugt traditionelle symboler og nye verdslige symboler, der refererer til det liv, som den afdøde person har levet. Det kan fx være en hobby, et arbejdsliv eller en fritidsbeskæftigelse, som symbolet refererer til.

Mindeord på gravsten

Mindeord er ofte ord, som de pårørende finder det meningsfuldt at få med på gravstenen. Det kan være en linje fra en sang eller salme, en sidste hilsen, et digt eller et citat. Ligesom med symbolet er det en måde at sende et både personligt og almenmenneskeligt budskab.

Foto på gravsten

Et foto af afdøde på gravstenen er også en mulighed i dag. Det kaldes et porcelænsfoto, som stenhuggeren forsænker i gravstenens overflade.

Genbrugsgravsten 

Når et gravsted sløjfes, bliver den gamle sten normalt knust. Men hos en stenhugger i Horsens er man begyndt at genbruge de gamle sten, både for miljøet og for økonomiens skyld. Læs mere om genbrugsgravsten og dens fordele, og om hvordan man kan købe en sten her.

Mange gravsten er bevaringsværdige

Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn har opstillet syv bevaringskriterier for gravsten/mindesten på danske kirkegårde:

  • Alle gravminder, der er mere end 100 år gamle, bør i almindelighed anses for bevaringsværdige.
  • Af de gravminder, der i tidens løb har været typiske for kirkegården, bør i al fald et eksemplar af hver type bevares for eftertiden.
  • Gravminder, hvis udsmykning er af særlig interesse.
  • Gravminder med lokalhistoriske navne.
  • Gravminder med særligt fyldige og interessante inskriptioner.
  • Gravminder udført af anerkendte kunstnere eller som har særlig kunsthistorisk interesse.
  • Gravminder der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder.