Gravsten

assar

Der findes mange forskellige typer gravsten/mindesten. Har du ønsket et urne- eller kistegravsted med en individuel afgrænsning, plantning og gravsten, er der stort set frie rammer for valg af sten, både hvad angår størrelse og form

Hvad fortæller en gravsten?

Gravstene kan udtrykke vidt forskellige ting. Nogle er udtryk for en bestemt historisk periode, nogle er udformet symbolske, mens andre kan være meget kunstneriske. På gravstenen står der oftest navnet, fødsels- og dødsdato på afdøde samt eventuelt et symbol og/eller et mindeord.

Plænesten

Har du valgt et gravsted i kendt fællesgrav, kan der vælges en plænesten/liggesten.

Symboler på gravsten

Symboler er en måde at sende et budskab på en enkel måde, og som samtidig udtrykker et fællessprog, der rækker udover geografiske og kulturelle forskelle. På danske kirkegårde bliver der både brugt traditionelle symboler og nye verdslige symboler, der refererer direkte til det liv, som den afdøde person har levet. Det kan være en hobby, et arbejdsliv eller en fritidsbeskæftigelse, som symbolet refererer til. Nogle gravsten er udformet symbolske i sig selv.

Mindeord på gravsten

Mindeord er ofte ord, som de pårørende finder det meningsfuldt at få med på gravstenen. Det kan være en linie fra en sang/salme, en sidste hilsen, et digt eller et citat. Det er ligesom et symbol en måde at sende et både personligt og almenmenneskeligt budskab.

Foto på gravsten

Et foto af afdøde på gravstenen er også en mulighed i dag. Det kaldes et porcelænsfoto, som stenhuggeren forsænker  i gravstenens overflade. 

Mange gravsten er bevaringsværdige

Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn har opstillet syv bevaringskriterier for gravsten/mindesten på danske kirkegårde:

  • Alle gravminder, der er mere end 100 år gamle, bør i almindelighed anses for bevaringsværdige.
  • Af de gravminder, der i tidens løb har været typiske for kirkegården, bør i al fald et eksemplar af hver type bevares for eftertiden.
  • Gravminder, hvis udsmykning er af særlig interesse.
  • Gravminder med lokalhistoriske navne.
  • Gravminder med særligt fyldige og interessante inskriptioner.
  • Gravminder udført af anerkendte kunstnere, eller som har særlig kunsthistorisk interesse.
  • Gravminder der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder.