Hvordan foregår en askespredning?

Afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis vedkommende skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Læs her om, hvordan det foregår, og hvilke regler der er forbundet med askespredningen.

Askespredningen skal foregå over åbent vand – det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø eller at sænke urner med aske i havet. 

Efter asken er spredt, skal man selv skille sig af med urnen.

Hvem sørger for askespredningen?

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.
Da spredningen af aske altid sker i overensstemmelse med afdødes ønske, giver de pårørende ofte udtryk for, at de oplever askespredningen som en både højtidelig, smuk og værdig handling.

Hvor mange askespredninger i 2022?

I 2022 var andelen af askespredninger på 10 pct.
(Kilde: Danske Krematoriers Landsforening)

Skriftligt ønske om askespredning

www.borger.dk kan man hente en blanket, hvor man kan tilkendegive sit ønske om at få sin aske spredt over havet. Det kan også ske ved at udfylde Min Sidste Vilje.

Kravet om skriftlighed kan der ses bort fra, når man er helt sikker på, det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Det kræver dog godkendelse fra begravelsesmyndigheden.

Deling af asken

Det er muligt at søge om at få asken delt. Enten fordi man ønsker halvdelen af asken nedsat i et gravsted og den anden halvdel spredt over havet – eller den ene del af asken spredt over havet/begravet i Danmark og den anden halvdel i udlandet.

Det er stiftsøvrigheden under Kirkeministeriet, der giver tilladelser til dette. Afdøde skal selv have udtrykt et ønske om at få delt sin aske.