Skovbegravelse

Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord. Læs mere om de forskellige skovbegravelsespladser, der findes i Danmark.

Som et alternativ til de traditionelle gravpladser på særligt kirkegården, er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen.

Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er dermed heller ikke indviet, som den er på en kirkegård (ved indvielse af en ny kirkegård finder en såkaldt kristen proklamation sted, hvorefter kirkegården bliver erklæret for offentlig begravelsesplads til Guds ære).

Flere steder i landet har der været interesse for at tilbyde denne begravelsesform.

Skovbegravelse.nu kan du læse mere om denne begravelsesform og se en oversigt over skovbegravelsespladser i Danmark.