Hvordan får du adgang til dokumenter i fx e-Boks?

Hvordan får du adgang til dokumenter i e-Boks

En i din familie er død, og du vil gerne have adgang til afdødes e-Boks og andre data fra det offentlige. Læs om dine muligheder her.

Udsnit af oversigten over dit digitale liv med fokus på data fra det offentlige, bl.a. e-Boks.

Hvad har du fokus på?

Du står i en svær situation: Du har mistet en af dine nærmeste og skal samtidig forsøge at få overblik over, hvad du skal gøre i forhold til de offentlige myndigheder. Mange spørgsmål melder sig:

Hvilke myndigheder kender til dødsfaldet? Hvordan får du fat i vigtige dokumenter som fx kontoudskrifter, pensionsopgørelser og forsikringspapirer gemt i e-Boks? Kan du få online adgang til journaler fra lægen eller sygehuset?

Vidste du, at offentlige myndigheder automatisk får besked om et dødsfald?

Når en person dør, sørger begravelsesmyndigheden (kirkekontoret i afdødes sogn) for, at de offentlige myndigheder får besked om dødsfaldet, blandt andet folkeregistret og skifteretten. Når folkeregistret har modtaget besked om dødsfaldet, bliver afdødes bankkonti normalt spærret.

Det samme sker for afdødes e-Boks, som er den digitale postkasse på nettet. Adgangen til afdødes postkasse slettes – det gælder afdødes egen adgang og personer med læseadgang. Myndigheder kan heller ikke længere sende digital post til borgeren.

E-Boks

lille eboksSådan får du adgang til e-Boks

Den digitale postkasse e-Boks kan indeholde mange vigtige dokumenter både fra det offentlige, banker, forsikringsselskaber o.l., men også private fotos, skøder m.m.

Du kan søge om at få adgang til e-Boks ved at udfylde en formular på e-Boks’ hjemmeside og indsende en kopi af skifteretsattesten.

Din adgang til afdødes e-Boks bliver etableret gennem din egen e-Boks.

Du skal også indsende en skiftefuldmagt, hvis du ønsker adgang til e-Boks som fuldmagtshaver, eller hvis der er mere end en arving på skifteretsattesten.

Du kan også afmelde e-Boks

Ved at afmelde e-Boks på e-Boks’ hjemmeside,  leveres der ikke længere dokumenter i afdødes e-Boks. Husk at vedlægge en dødsattest.

Hvad er e-Boks?

  • e-Boks er en digital postkasse, der samler post og dokumenter fra det offentlige, forsikringsselskaber, banker o.l. ét sted. Det er også muligt at gemme alt fra skøder og fødselsattest til fotos i e-Boks.
  • Postkassen opbevares i 5 år efter vedkommendes død, hvorefter e-Boks forbeholder sig retten til at slette postkassen.

Borger.dk

LILLE BORGER.DKDu kan ikke få adgang til data via borger.dk

Selvom borger.dk er en genvej til offentlige myndigheder, er det ikke muligt for dig via borger.dk at få adgang til myndighedernes data om afdøde. Derfor bliver du nødt til at kontakte de enkelte myndigheder, fx lægen eller SKAT, for at få de oplysninger, du efterspørger.

Om borger.dk

Portalen borger.dk huser myndighedssider og deres selvbetjeningsløsninger og er borgernes samlede, digitale indgang til den offentlige sektor.

Sundhed.dk

LILLE SUNDHED.DKSøg information hos behandlingsstedet

Du kan se dine egne journaler fra fx sygehuset via sundhed.dk, men du kan dog normalt ikke få adgang til en afdøds journaler via sundhed.dk.

Hvis du gerne vil have oplysninger om fx et sygdomsforløb eller behandlingsforløb, er du derfor nødt til at kontakte det pågældende behandlingssted, fx et sygehus eller plejehjem, for at få de informationer, du efterspørger. Du kan også henvende dig til en patienvejleder i din region.

Om sundhed.dk

Sundhed.dk. er det offentlige sundhedsvæsen på nettet, hvor du kan få adgang til sundhedsdata som fx din journal fra et sygehus.