Hvordan får du adgang til dokumenter i fx e-Boks, hvis en i familien dør?

En i din familie er død, og du vil gerne have adgang til afdødes e-Boks og andre data fra det offentlige. Læs om dine muligheder, hvad angår denne type digitale arv, her.

Udsnit af oversigten over et digitalt liv med fokus på data fra det offentlige, bl.a. e-Boks.

Hvad har du fokus på?

Du står i en svær situation: Du har mistet en af dine nærmeste og skal samtidig forsøge at få overblik over, hvad du skal gøre i forhold til de offentlige myndigheder. Mange spørgsmål melder sig:

Hvilke myndigheder kender til dødsfaldet? Hvordan får du fat i vigtige dokumenter som fx kontoudskrifter, pensionsopgørelser og forsikringspapirer gemt i e-Boks? Kan du få online adgang til journaler fra lægen eller sygehuset?

Vidste du, at offentlige myndigheder automatisk får besked om et dødsfald?

Når en person dør, sørger begravelsesmyndigheden (kirkekontoret i afdødes sogn) for, at de offentlige myndigheder får besked om dødsfaldet, blandt andet folkeregistret og skifteretten. Når folkeregistret har modtaget besked om dødsfaldet, bliver afdødes bankkonti normalt spærret.

Det samme sker for afdødes e-Boks, som er den digitale postkasse på nettet. Adgangen til afdødes postkasse slettes – det gælder afdødes egen adgang og personer med læseadgang. Myndigheder kan heller ikke længere sende digital post til borgeren.

 • E-Boks

  lille eboksSådan får du adgang til e-Boks

  Den digitale postkasse e-Boks kan indeholde mange vigtige dokumenter både fra det offentlige, banker, forsikringsselskaber o.l., men også private fotos, skøder m.m.

  Du kan som efterladt søge om at få adgang til afdødes e-Boks ved at udfylde en formular på e-Boks’ hjemmeside og alt afhængig af din situation bl.a. indsende en kopi af skifteretsattesten om uskiftet bo.

  Din adgang til afdødes e-Boks bliver etableret gennem din egen e-Boks.

  Du kan også afmelde e-Boks

  Hvis du som efterladt skal afmelde afdødes e-Boks på e-Boks’ hjemmeside, skal du udfylde formularen på e-Boks’ hjemmeside og indsende en kopi af skifteretsattesten.
   

  Hvad er e-Boks?

  • e-Boks er en digital postkasse, der samler post og dokumenter fra det offentlige, forsikringsselskaber, banker o.l. ét sted. Det er også muligt at gemme alt fra skøder og fødselsattest til fotos i e-Boks.
  • Postkassen opbevares i 5 år efter vedkommendes død, hvorefter e-Boks forbeholder sig retten til at slette postkassen.
  ×
 • Borger.dk

  LILLE BORGER.DKDu kan ikke få adgang til data via borger.dk

  Selvom borger.dk er en genvej til offentlige myndigheder, er det ikke muligt for dig via borger.dk at få adgang til myndighedernes data om afdøde. Derfor bliver du nødt til at kontakte de enkelte myndigheder, fx lægen eller SKAT, for at få de oplysninger, du efterspørger.

  Om borger.dk

  Portalen borger.dk huser myndighedssider og deres selvbetjeningsløsninger og er borgernes samlede, digitale indgang til den offentlige sektor.

  ×
 • Sundhed.dk

  LILLE SUNDHED.DKSøg information hos behandlingsstedet

  Du kan se dine egne journaler fra fx sygehuset via sundhed.dk, men du kan dog normalt ikke få adgang til en afdøds journaler via sundhed.dk.

  Hvis du gerne vil have oplysninger om fx et sygdomsforløb eller behandlingsforløb, er du derfor nødt til at kontakte det pågældende behandlingssted, fx et sygehus eller plejehjem, for at få de informationer, du efterspørger. Du kan også henvende dig til en patienvejleder i din region.

  Om sundhed.dk

  Sundhed.dk. er det offentlige sundhedsvæsen på nettet, hvor du kan få adgang til sundhedsdata som fx din journal fra et sygehus.

  ×

Hvad er digital arv

Digital arv er betegnelsen for personlige, digitale ejendele – som tæller alt fra digitale fotos, videoer, elektronisk lagrede dokumenter, sociale profiler, konti, hjemmesider m.m., som man efterlader sig ved død på computere eller nettet.

Fælles for de digitale ejendele er, at de som oftest er beskyttet af personlige koder og derfor svære for de efterladte at få adgang til.

Læs mere