En værdig afsked med livet

Alle besøgende i Funebariet har mulighed for at komme med deres personlige bud på en værdig afsked med livet

Cylinder_web
Som besøgende i Funebariet kan man lægge sit bud på en værdig afsked med livet i den gennemsigtige cylinder.

Landsforeningen Liv&Døds hovedformål er at arbejde for en værdig afsked med livet.

Ens opfattelse af, hvad der kendetegner en værdig afsked med livet, er naturligvis individuel. Der er derfor forskel på, hvad forskellige mennesker definerer som en værdig afsked  – ikke blot i forhold til hvordan og under hvilke omstændigheder man ønsker at dø, men også hvordan man gerne vil sige det sidste farvel. Desuden kan ens opfattelse af en værdig afsked ændre sig igennem livet, fx i forhold til ens livsforløb, alder, helbredstilstand m.v.

Som en del af Landsforeningens arbejde tilbyder vi blandt andet, at man kan udfylde formularen Min Sidste Vilje. Her kan man på forhånd træffe  – og nedskrive – nogle af de mange valg, der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse eller bisættelse.

I Liv&Døds videncenter om død og begravelse, Funebariet, kan man som besøgende komme med sit helt eget bud på, hvad man mener er en værdig afsked med livet. I vores lounge finder man således en stor gennemsigtig cylinder, et glas med kuglepenne samt en bunke med farvestrålende sedler. På sedlerne kan man skrive sit personlige bud på en værdig afsked med livet og herefter lægge sedlen i cylinderen.

Funebariet har årligt godt 3.000 besøgende, og mange af disse har gennem årene udfyldt én af de farvede sedler. I præsentationen nedenunder har vi udvalgt nogle af de mange bud.

Du afspiller præsentationen ved at klikke på knappen Start Prezi. Herefter kommer en grå bjælke med en række funktionsknapper til syne nederst på præsentationen:

  1. Vil du afspille præsentationen automatisk, klikker du på Autoplay-knappen med det lille ur i højre side af bjælken. Her kan du vælge, om præsentationen skal afspilles med enten 4, 10 eller 20 sekunder mellem hvert enkelt bud på en værdig afsked.
  2. Midt på bjælken har du to piletaster. Her kan du selv klikke dig enten frem eller tilbage mellem de forskellige bud. Klikker du her, stopper den automatiske afspilning af præsentationen.
  3. Yderst til højre på bjælken kan du via Fullscreen-knappen vælge, om præsentationen skal vises i fuld skærm.
  4. Yderst til venstre på bjælken kan du via knappen med højtaler-ikonet evt. slukke helt for musikken (den spiller automatisk, hvis din højtaler er slået til).