Islams afsked med de døde

Læs om, hvordan muslimer forholder sig til døden og siger farvel.

Hvad tror muslimer på?

Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør. På dommedag, når verden går under, vil de døde genopstå. Alle dømmes i forhold til deres gerninger, og det bliver afgjort, om man kommer i paradis eller helvede.

Når den døde er lagt i graven, kommer to engle og spørger om den dødes gerninger i det jordiske liv. Siden følger gravlivet, hvor den døde er i graven frem til den endelige dom ved dommedag. 

Når døden nærmer sig

Er et menneske døende, læser de nærmeste op fra Koranen, og man fremsiger trosbekendelsen (shahada) i øret på den døende, så denne kan huske bekendelsen senere i graven og ved opstandelsen.

Janazah, rituel renselse og ligklæder

Når en muslim er død, læses der op af muslimernes hellige bog Koranen, og der afsiges en særlig begravelsesbøn (janazah) over afdøde.

Afdøde vaskes svarende til de rituelle renselser, som er en del af islam, og som hovedregel er det kvinder, der vasker kvinder – og mænd, der vasker mænd. Derefter bliver afdøde iklædt hvide ligklæder (kafan).

Begravelse kort tid efter dødsfaldet

En muslimsk begravelse skal helst foregå inden for 24 timer, efter døden er indtruffet, af respekt for afdøde, og helst i indviet jord.

En imam leder begravelsen. Ceremonien foregår typisk i det trossamfund, som afdøde hørte til. Man samles i en moské, men i Danmark kan det også være fx et forsamlingshus eller kulturhus.

Til begravelsen bliver der bedt forskellige bønner.

Ved nogle ceremonier fremsiges Koranens Sura 20, vers 56, som kan minde om en kristen formulering ved jordpåkaldelse, og som lyder:

”Fra denne jord skabte Vi jer, og til den skal I vende tilbage, og Vi skal frembringe jer af den endnu en gang.”

Ved en muslimsk begravelse lægges afdøde i graven med ansigtet vendt mod Mekka.

Når jorden er hældt over graven, beder alle sammen med imamen om tilgivelse for afdøde.

Kvinder deltager traditionelt ikke i begravelsen, men det kan dog i praksis godt være anderledes.

Her er et eksempel på en vejledning i muslimsk begravelse

Ingen kremering eller kiste

Muslimerne tillader ikke kremering/ligbrænding og som udgangspunkt heller ikke begravelse i en kiste. Men det kan variere alt afhængig af, hvor man kommer fra og er bosiddende. I Danmark bliver de fleste muslimer begravet i en kiste.

Muslimske begravelsespladser

I Danmark er der på flere kirkegårde afdelinger for muslimer. I Brøndby findes en muslimsk gravplads, hvor alle danske muslimer har ret til at blive begravet. Her er det muligt at blive begravet uden en kiste, som det traditionelt er blevet gjort.

Nogle muslimer vælger at blive begravet i deres oprindelige hjemland.

Der er ikke tradition for at tage blomster med til begravelsen og lægge blomster på graven. 

Evig gravfred

Muslimer fjerner traditionelt set ikke et gravsted pga. et ønske om evig gravfred.

Sorgperiode

I de følgende tre dage efter begravelsen afholdes en sørgeperiode, hvor venner og familie kan besøge de efterladte for at vise medfølelse.

Kilder: religion.dk, Kristeligt Dagblad mv.