Hinduismens afsked med de døde

Læs om, hvordan hinduer forholder sig til døden og siger farvel.

Hvad tror hinduer på?

Hinduer tror på, at det kun er legemet, der dør. Sjælen vandrer videre til en ny inkarnation og bliver genfødt. Sjælen kan blive genfødt i alt levende, og genfødselshjulet (samsara) fortsætter, indtil befrielsen (moksha) er nået.

De hellige, vediske skrifter

Ritualer i forbindelse med en hindus død følger i alle traditioner et ret fast mønster, som baserer sig på de hellige, vediske skrifter.

Der kan dog optræde diverse forskelle afhængig af, hvilken region, sekt eller kaste, som afdøde stammer fra. Lokale familietraditioner kan også spille ind.

Hinduer vil gerne dø hjemme

Som udgangspunkt vil hinduer gerne dø i deres hjem og være omgivet af venner og familie.

Når døden nærmer sig, lægges den døende med ansigtet mod øst, og der tændes en lampe ved den døendes hoved.

De pårørende synger hymner, beder og læser op fra de hellige skrifter. Hvis det er muligt, dryppes der vand fra den hellige flod Ganges i munden på den døende.

Ceremoni for afdøde

Når døden er indtruffet, bliver afdøde gjort i stand. Hinduerne benytter sig ofte af en række renhedsritualer, da de mener, at døden er omgivet af urenhed.

Afdøde vaskes af familiemedlemmer af samme køn og iklædes hvidt tøj. For gifte kvinder kan det være rødt tøj.

Er en mand død, skal familiens ældste søn som udgangspunkt stå for en ceremoni for afdøde, og er en kvinde død, har hendes yngste søn ansvaret.

Til ceremonien tændes der lys og synges hymner, ligesom der fremsiges mantraer for, at sjælen kan komme videre til næste inkarnation. Der hældes vand over afdøde som et symbol på, at livet er slut. Afdøde får også riskorn i munden for at sikre næring til den sidste rejse.

Ceremonien holdes så vidt muligt derhjemme. Hvis personen er død på et sygehus, kan ceremonien blive afholdt i hospitalets kapel. Benyttes en kiste, vil den under ceremonien være åben.

Hinduistisk ligbrænding

Hvis afdøde skal brændes på traditionel vis, bærer mændene afdøde til det sted, hvor ligbålet er placeret. Der lægges brænde oven på afdøde og ofres røgelse og ghee (klaret smør). Den ældste søn (hvis en sådan findes) antænder ligbålet.

Kvinder er traditionelt ikke med til ligbrændingen.

I Danmark lægges afdøde i en kiste og bliver kremeret/brændt på et krematorium. For at symbolisere ligbålet kan man lægge et stykke sandeltræ samt ghee (klaret smør) i kisten.

Askespredning over hellige floder

Afdødes aske spredes traditionelt over en af hjemlandets hellige floder – helst Ganges. Hinduer i Danmark får ofte sendt urnen til deres oprindelige hjemland, så asken kan blive spredt over en af floderne. Alternativt får de placeret urnen i en særlig afdeling på en kirkegård, eller asken spredes i havet.

Vand fra start til slut

Livet starter i livmodervand og slutter i vand, hvilket skal symbolisere den evige cirkel, hvor man lever, dør og bliver genfødt.​

Mindesammenkomster og sørgeceremoni

Til efterfølgende mindesammenkomster ofrer man risboller for, at afdøde kan blive sendt korrekt ind i forfædrenes verden.

Den afsluttende sørgeceremoni bliver af mange hinduer holdt den 13. dag efter døden, hvor sjælen vil være kommet til sit næste sted.

Kilder: Religion.dk, Kristeligt Dagblad mv.