12. august 2011

Begravelser rykker ud af folkekirken

Begravelser rykker ud af folkekirken. Hver fjerde siger nej tak til en traditionel folkekirkelig begravelse.

– Vi ser et enormt skred i udviklingen. Alene inden for de sidste 10 år er antallet af borgerlige begravelser og bisættelser steget med knap 20 procent, og den voldsomme stigning ser vi især inden for de sidste fire år, siger Mogens Balling, administrerende direktør i Begravelse Danmark, som er landets største bedemandsforretning.

Han oplever samtidig en tendens til, at flere og flere henvender sig, fordi de er begyndt at tænke over, hvordan de ønsker deres sidste rejse.

– Måske vil de have familiens hilsner på urnen. Måske vil de begraves i den lille sorte kjole, eller måske vil de gerne have en højtidelighed helt i deres egen ånd. At få sin aske spredt over havet er også en af de veje, som ikke længere er forbeholdt sømænd og sejlere, siger Mogens Balling.

Blandt dem, der vil brændes, ønsker mere end hver tiende dansker at få deres aske spredt over havet – blandt ikke-medlemmer af folkekirken er det hver fjerde. Og ser man på dem, der vil have en borgerlig begravelse, er det traditionelle kapel langt fra det foretrukne sted. Folk er i stigende grad parate til at flytte højtideligheden til et sted, som betyder noget helt særligt for dem selv og deres nærmeste, om det så er havet, stranden, skoven, hjemmet eller haven.

Flere vil tage stilling

Alene i 2010 rekvirerede 8.000 dokumentet Min Sidste Vilje hos Begravelse Danmark. Michael Hviid Jacobsen, professor i død ved Aalborg Universitet og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Liv&Død ser det som et udtryk for, at vi lever i en tid, hvor vi gerne i almindelighed vil sætte vores unikke præg – ikke bare på livet, men også døden.

– Jeg tror, vi i fremtiden kan forvente at opleve et ønske om stadig større selvbestemmelse og diversitet i forbindelse med den sidste tid. Det tyder også på, at bedemandens rolle i dag er mere nuanceret end tidligere, og at bedemanden i dag anses som en, man indgående kan diskutere ens egne personlige ønsker med, og som kan rådgive i nogle vigtige valg, siger Michael Hviid Jacobsen, som mener, det er en positiv udvikling i det omfang, mennesker oplever, at deres ønsker for den sidste tid bliver hørt og anerkendt, og at det giver mening i deres og deres nærmestes liv.

Fem gode råd til din personlige begravelse

  1. Tænk over, hvor og hvordan, du ønsker højtideligheden skal foregå – i haven, hjemmet, skoven, stranden eller et andet sted, der betyder noget for dig.
  2. Overvej, om du har særlige ønsker til eksempelvis kiste, urne, tøj, musik eller blomster.
  3. Hvor vil du gerne ligge? Kendt eller ukendt fællesgrav, eget gravsted, familiegravsted, i havet eller måske på egen grund (kun urner, efter ansøgning og mere end 5.000 kvm.)?
  4. Tænk over, hvor mange penge, du vil bruge på din begravelse. Dit valg har stor betydning for den samlede pris på begravelsen.
  5. Tag en snak med en eller flere bedemænd om dine ønsker. Bedemanden giver gratis og uforpligtende rådgivning om de forskellige muligheder i forhold til begravelsesloven og priser. Bedemanden er religiøst neutral og ikke tilknyttet folkekirken.

 


 

Download et resumé af undersøgelsen