19. oktober 2020

Ny udstilling skal rykke ved tabuerne omkring selvmord

Pressemeddelelse: De døde, de overlevende og de efterladte til selvmord. Det er de mennesker, som er centrum for en ny udstilling om selvmord, som skal være med til at nedbryde tabuerne omkring det svære emne. Landsforeningen Liv&Død står bag udstillingen med navnet ’Ramt – en udstilling om de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord’, som er skabt i samarbejde med Livslinien.

Udstillingen har fokus på både de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord og balancerer mellem personlige fortællinger samt konkret viden og fakta om emnet.

Hver dag begår 1-2 personer i Danmark selvmord, og over 200.000 nulevende danskere har et selvmordsforsøg bag sig. Selvmord og selvmordsforsøg berører i gennemsnit fem mennesker, hvilket betyder, at over én million nulevende danskere har været berørt af en selvmordsproblematik (kilde: Livslinien). På trods af de markante tal er det fortsat et af de mest tabubelagte områder i vores samfund.

Kirsten Søndergaard, direktør i Landsforeningen Liv&Død, siger:


De tabuer, der er omkring selvmord, fører til myter og misforståelser om selvmord - og ikke mindst stigmatisering både af dem, der har begået selvmord, dem, der har forsøgt, og dem, der har mistet til selvmord. Det forværrer blot den sårbare situation, som mennesker med selvmord tæt inde på livet befinder sig i, at omverdenen møder dem med berøringsangst, fejlagtige antagelser og tavshed.

Med vores nye udstilling, der har fokus på dem, der rammes af selvmord – fra de døde til de overlevende og efterladte - håber vi at kunne være med til at rykke ved disse tabuer og derved at kunne hjælpe dem, som på den ene eller anden måde er berørt af selvmord.

Landsforeningen Liv&Død har i udarbejdelsen af udstillingen arbejdet tæt sammen med Livslinien, der er et rådgivningstilbud til selvmordtruede og pårørende. Og ifølge Livslinien kan udstillingen gøre en forskel:

”For os skaber udstillingen en unik form for formidling omkring et svært emne og inddrager mange vigtige perspektiver omkring selvmord – både de dødes, de overlevendes og de pårørendes.

Udstillingen kan potentielt være med til at skabe større viden om selvmord og dermed skabe grobund for mere åbenhed, forståelse og viden om, hvor og hvordan man kan hjælpe dem, som har selvmord tæt inde på livet.

Det siger Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien.

Janne har mistet sin mand til selvmord og bidrager til den nye udstilling – og hun glæder sig over, at der nu kommer en udstilling, som omhandler selvmord:

Det er så vigtigt for mig, at vi får nedbrudt tabuet omkring selvmord, så det er fantastisk at få sat fokus på via denne udstilling. Forhåbentlig kan vi derved være med til at tage bare et lille skridt i den rette retning. Et skridt mod ikke at være så berøringsangste. Så vi tør at tale med hinanden - også om de svære emner, også om døden, også om psykisk sygdom og også om selvmord.

’Ramt – en udstilling om de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord’ åbner den 26. oktober 2020.

Udstillingen kan ses i Funebariet, Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om død og begravelse, på Nikolaj Plads 27, 1067 København K.

Der afholdes fernisering for inviterede den 23. oktober 2020 kl. 14-16. Pressen kan deltage, men skal tilmelde sig på info@livogdoed.dk

Plakat for udstillingen. Illustration: Pernille Strøm Øster.

Fakta om selvmord:

  • Hver dag begår 1-2 personer i Danmark selvmord.
  • Over 200.000 nulevende danskere har et selvmordsforsøg bag sig.
  • Selvmord og selvmordsforsøg berører i gennemsnit fem mennesker, hvilket betyder, at over én million nulevende danskere har været berørt af en selvmordsproblematik.
    (Kilde: Livslinien)

Kort om udstillingen:

  • Udstillingen har titlen ’Ramt – en udstilling om de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord’.
  • Udstillingen åbner den 26. oktober 2020 og kan ses frem til og med februar 2021.
  • Udstillingen kan ses alle hverdage kl. 9-15 i Funebariet, Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om død og begravelse, Nikolaj Plads 27, 1067 København K
  • Entré: 30 kr. pr. person

Om Landsforeningen Liv&Død:

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, der arbejder for en værdig afsked med livet og for at nedbryde tabuet om døden.

Læs mere

Funebariet er Landsforeningen Liv&Døds udstillingssted om død og begravelse.

Læs mere

Om Livslinien

Livslinien er et rådgivningstilbud til selvmordtruede og pårørende.

Læs mere

For yderligere information – kontakt:

Direktør i Landsforeningen Liv&Død, Kirsten Søndergaard: