Persondataloven – Landsforeningen Liv&Død

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven

Vi indsamler dine personlige data som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse via vores hjemmeside og mails til Landsforeningen Liv&Død samt i forbindelse med medlemskab af foreningen.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven. Oplysningerne gemmes i 5 år af hensyn til vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Den dataansvarlige er den administrerende direktør for Landsforeningen Liv&Død, Nikolaj Plads 27, 1067 København K. Du kan tillige kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ligesom du skal kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. eller samkører vore registre med andre registre.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til computerne og disses data.

Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt. I så fald vil der være en bemærkning på vores hjemmeside om, at vilkårene er ændret.