13. juni 2012

Prismodtager skal turde tale om tabu

PRESSEMEDDELELSE: Landsforeningen Liv&Død uddeler hvert år en pris på kr. 10.000 til personer eller organisationer, der har taget hul på en diskussion om døden i det offentlige rum.

Er vi gode nok til at tale om døden? Nej, siger Landsforeningen Liv&Død, der derfor hvert år uddeler en pris på kr. 10.000 som tak til personer eller organisationer, der har taget hul på en diskussion om døden i det offentlige rum, og som på den måde er med til at dele viden og bryde tabuet omkring døden. Det kan for eksempel være ved at fortælle om egne oplevelser tæt på døden eller ved at sætte generelt fokus på emnet døden med henblik på debat og eftertanke.

Døden på TV

Man skulle ellers tro, at danskernes forhold til døden er ganske afslappet: En amerikansk undersøgelse af 40 populære tv-serier viste for nyligt, at 15 personer i gennemsnit må lade livet i hvert afsnit. Adskillige af tv-serierne vises også på danske tv-skærme, og sidder man foran tv’et en helt almindelig aften, vil man som dansker derfor med stor sandsynlighed møde døden i adskillige variationer. På tv har vi altså ingen problemer med, at der er død på programmet.

Døden i dagligdagen

Anderledes ser det ud, når vi skal forholde os til døden i dagligdagen, fx i kantinen eller ved middagsbordet om aftenen. Her er holdningen endnu både angstpræget og forskrækket med en vis distance og ulyst til at tale om emnet.

Døden på arbejdet

Også blandt dem, der arbejder professionelt med døden, er det ikke altid lige nemt at tage fat i temaet omkring afslutningen på livet. En dansk undersøgelse viste for få år siden, at der på godt 50 procent af en række adspurgte plejehjem slet ikke er taget stilling til, om det er ok at tale om døden. Det er på trods af, at omkring en fjerdedel af de årlige danske dødsfald rent faktisk sker på et plejehjem.

Der er altså generelt et behov for, at flere tør sætte døden på dagsordenen. Med Liv&Død Prisen håber Landsforeningen Liv&Død at hjælpe til at afmystificere døden og inspirere flere til at turde tage fat på emnet, også i det offentlige rum.

Indstil din kandidat til Liv&Død Prisen 2012

Kender du en person eller organisation, som du vil indstille til at modtage Liv&Død Prisen 2012, skal du gøre din stemme gældende inden 1. juli i år. På Liv&Døds hjemmeside, www.livogdoed.dk, kan du læse om journalist Anders Agger, der modtog prisen i 2011, ligesom du kan finde det skema, som du bruger til at indstille din kandidat.