9. december 2021

Årsmøde for repræsentantskabet i Landsforeningen Liv&Død den 24. september

Efter at have været udskudt på grund af Covid-19-situationen blev der den 24. september endelig afholdt fysisk årsmøde for repræsentantskabet.

Denne gang blev årsmødet afholdt på restaturant Maven i København i deres flotte og stemningsfulde lokaler.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, som arbejder for at nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet. Dette udgangspunkt dannede også rammen for de oplæg og drøftelser, der var på repræsentantskabets årsmøde i år.

Der har de sidste mange år været tradition for, at årsmødet har ligget samme dag som repræsentantskabsmødet, som ifølge foreningens vedtægter skal afholdes i april. Men på grund af Covid-19-situationen, der i april forhindrede os alle i at mødes fysisk, blev det anderledes i år. Årsmødet blev derfor udskudt til den 24. september, hvor vi heldigvis igen kunne afholde et fysisk møde.

Formand for Landsforeningen Liv&Død, Michael Hviid Jacobsen, bød velkommen til årsmødet.

Repræsentantskabet består af følgende medlemmer:

 • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d.
 • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat
 • Christian Juul Busch, Hospitalspræst
 • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
 • Ane Bonderup, Sygeplejerske
 • Ole J. Hartling, Læge, forfatter og foredragsholder
 • Vibeke Iversen, Cand.jur.
 • Connie Engelund, Sygeplejerske, underviser og foredragsholder
 • Karen Marie Dalgaard, Sygeplejerske og underviser
 • Gitte Lunding, Antropolog, mag.scient.
 • Rikke Høgsted, Psykolog
 • Eva Fryklund, Provstisekretær
 • Astrid Waagstein, Ph.d studerende
 • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
 • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, forskningsleder og professor
 • Bo Snedker Boman, Psykolog
 • Hanne Krogh, Sygeplejerske
 • Anna Wilroth, Sociolog
 • Thomas Gorlén, Læge i almen medicin og praktiserende læge
 • Jacob Birkler, Filosof, ph.d i medicinsk etik

Årsmøde med fokus på ‘Samtalen om døden’ og ‘Den gode og værdige død’

Disse temaer er blandt Landsforeningen Liv&Døds overordnede udviklingstemaer.  Og de er begge temaer, som vi i foreningen har haft fokus på i mange år og fortsat vil have fremadrettet.

På årsmødet blev der med baggrund i temaerne afholdt to oplæg af repræsentantskabsmedlemmerne Jacob Birkler og Thomas Gorlén.

Oplæggene var følgende:

Jacob Birkler holdt oplæg.

Samtalen om døden & den gode og værdige død – fokus på de etiske perspektiver v/ Jacob Birkler etiker, ph.d., fhv. formand for Etisk Råd.

Jacob begyndte sit oplæg med at kommentere på oplæggets overskrift: “Den er lidt svær – for hvad rummer den ikke? Og i forhold til den svære samtale om døden – så har ingen lyst til en svær samtale – vi vil hellere have en let samtale!”

Jacob kom i oplægget ind på mange spændende ting, og heriblandt at man taler bedst eller mest om døden, når vi taler om livet. Og vi ved jo egentlig også meget lidt om døden – da ingen har prøvet det før, understregede han.

Herudover nævnte Jacob, at værdighed også er svær. Man taler mest om værdighed, når noget er uværdigt som fx i forbindelse med debatten om aktiv dødshjælp: ”Det er simpelthen så uværdigt for dig!” Værdighed ligger mest i øjnene, der ser ude fra ifølge Jacob.

Jacob nævnte også, at han ofte er ked af den debat, der har været om værdighed, da man ofte gerne vil flytte værdighed over til noget. Fx som for et par år siden en værdighedsmillion til ældreplejen. Der kommer ikke værdighed ind i et menneske – men ud af et menneske, pointerede Jacob.

Døden er ifølge Jacob den sidste bastion, vi får styr på – og den er svær at udlicitere. Døden råber på os hver dag – tænk, hvis vi får styr på den? Hvis vi får styr på døden – er livet så stadig meningsfuldt/betydningsfuldt, spurgte Jacob.

I forhold til de etiske perspektiver satte Jacob fokus, hvad det er, vi ser, og hvad vi har blik for. “Verden ligger i øjnene, der ser,” sagde han.

Hvad angår etiske refleksioner og prioriteringer berørte Jacob følgende tematikker:

 • Nærhed og/eller Distance
 • Hurtig og/eller Langsom
 • Våge og/eller Overvåge
 • Førstehjælp og/eller Næstehjælp
 • Tilgangspunkt og/eller Udgangspunkt

Thomas Gorlén holdt oplæg.

Samtalen om døden & den gode og værdige død – perspektiver fra en praktiserende læge v/ Thomas Gorlén, læge i almen medicin, praktiserende læge.

Thomas indledte med at nævne, at han ville tale om livet frem til døden, og at han ikke selv kender til den vanskelige samtale.

Thomas kom ligeledes ind på mange spændende ting i sit oplæg, og her skal der blot nævnes nogle enkelte fokuspunkter fra oplægget:

 • Husk, at vi ser det fra forskellige perspektiver.
 • Hvad er vores forestilling om livet?
 • Palliation er en holdning og en opmærksomhed.
 • Svært er det ikke at tale om livet op til døden – men mange læger er bange for at tage håbet fra patienten.
 • Hvis man er en del af den syges/døendes proces – så er det ikke vanskeligt at tale om. Man følger den over tid.
 • Livskvalitet og livssamtaler – hvordan skal livet leves til trods for alvorlig sygdom.
 • Og hvornår er det så relevant at tage denne/disse samtaler – det er det hele tiden!

Efter de to oplæg blev der i grupper drøftet Landforeningen Liv&Døds fremadrettede fokus på de to udviklingstemaer.