Rundvisninger for børn og unge

Tag hul på samtalen om døden sammen med børn og unge og hjælp dem med at få et mere naturligt forhold til døden.

Vi glemmer ofte, at børn og unge kan opleve døden fra en tidlig alder og står uforberedte, når en nærtstående dør.

Hvad får I ud af et besøg i Funebariet?

Vores rundvisninger for børn og unge i Funebariet giver dem mulighed for at tage hul på de svære emner død, sorg og begravelse, og det kan hjælpe dem med at tackle død og tab, den dag de selv, eller en de kender, mister.

 • Mange skolelærere besøger Funebariet og får rundvisning sammen med deres klasser som en del af undervisningen. Vi har rundvisninger med både de yngste og de ældste skolebørn.
 • Præster tager konfirmanderne med på et besøg som et supplement til konfirmationsforberedelserne.

Hvordan foregår rundvisningen?

Gruppen bliver vist rundt i udstillingen af en af vores rundvisere og får svar på en lang række spørgsmål omkring død og begravelse, fx:

 • Hvad er forskellen på en begravelse og bisættelse?
 • Hvordan ser en kiste og en urne ud?
 • Hvilke gravsteder findes der?
 • Hvordan mindes en kær, der er død?

Der er en kiste og en urne i udstillingen, og det er også muligt at prøve at ligge i en åben kiste.

Gruppen kan også sætte et blad på Livets Træ. På bladet kan de skrive, hvad der er vigtigt i livet, og hvad de gerne vil nå.

Til rundvisningerne arbejder vi dialogbaseret og har fokus på deltagelse og variation.

Rundvisningen tager ca. 1 time.

Billeder fra Funebariet

Livets træ i Funebariet

Livets træ i Funebariet

Temaet i dette rum er det sidste farvel og begravelsens ritualer. Her kan du se en kiste, en urne og en gravsten m.m.

Temaet i dette rum er det sidste farvel og begravelsens ritualer. Her kan du se en kiste, en urne og en gravsten m.m.

Udtalelser fra besøgende i Funebariet

 • Lærer

  Vi har været i Funebariet med mellemtrinnet på Den Grønne Friskole. Vi var meget imponerede over nærværet og kvaliteten hos underviserne. De fik på en time skabt en relation til børnene og et rum for snakke og viden, som var vigtige.

  Børnene oplevede at blive taget alvorligt og bliver klogere på, hvad der konkret sker, når man dør, men også hvordan vi kan tale med hinanden om det. I vores gruppe har flere haft døden tæt inde på døden, og de fik fortalt, hvordan de oplevede sig mødt af de andre, i en meget fin og åben dialog. Som underviser var det rørende at høre børnenes perspektiv, og jeg kan nu bygge videre på den samtale og det rum, der blev skabt i Funebariet.

  Emma, lærer, Den Grønne Friskole

  ×
 • Mor til konfirmand

  Louise fortalte meget levende om turen, og det virker som en meget fin måde at vise børnene om, hvad der skal ske og afmystificere det, så på Louises vegne – tak for en god oplevelse – emnet til trods.

  Mor til konfirmand

  ×
 
 • Åbningstider og priser

  Åbningtider:

  Hverdage kl. 9-15

  Priser:

  • Enkeltpersoner: 50 kr.
  • Rundvisning for grupper (max. 25 personer): 850 kr.
  • Rundvisninger for grupper uden for normal åbningstid: 1275 kr.
  • Grupper skal bestille en rundvisning – skriv til info@livogdoed.dk
  ×