Videoer fra Funebariet

Her kan du se videoer fra vores faste udstilling om døden.

Nedenfor er der videoer fra fire rum i Funebariet, som på forskellig vis sætter fokus på døden. Når du folder en fane ud, kan du blive vist rundt i det rum, du har valgt, gennem en video.

Til hver video er der en række refleksionsspørgsmål, som du eventuelt kan arbejde med, efter du har set videoen.

Du kan også se billeder med fokus på ritualer omkring døden i andre lande, og her er der også refleksionsspørgsmål.

Livets træ

Tema: Livet og hvordan livet og døden hænger uløseligt sammen.

Til skoler og uddannelser

Her kan I finde refleksionsspørgsmål til rummet, som kan bruges i undervisningssammenhænge.

Refleksionsspørgsmål

Hvad vil du nå, inden du dør?

Hvad er dine drømme for livet?

Form ved gruppearbejde:

Hver gruppe får et spørgsmål, som de skal tale om i gruppen.

Skriv eventuelt noget ned.

I plenum: grupperne skiftes til at præsentere deres spørgsmål og hvad de har snakket om.

Reaktion fra de andre.

Før døden

Tema: Den sidste tid i livet.

Til skoler og uddannelser

Her kan I finde refleksionsspørgsmål til rummet, som kan bruges i undervisningssammenhænge.

Refleksionsspørgsmål

Hvad er en værdig afsked med livet? 

Hvad er en værdig sidste tid?

Hvorfor er døden et tabu?

Hvad kan man gøre for at gøre døden mindre tabubelagt?

Refleksionsspørgsmål særligt til social- og sundhedsfaglige

Hvordan kan man som sundhedsprofessionel hjælpe et menneske i den sidste tid?

Hvordan kan man som sundhedsprofessionel hjælpe de pårørende til en døende i den sidste tid?

Form ved gruppearbejde:

Hver gruppe får et spørgsmål, som de skal tale om i gruppen.

Skriv eventuelt noget ned.

I plenum: grupperne skiftes til at præsentere deres spørgsmål og hvad de har snakket om.

Reaktion fra de andre.

Efter døden

Tema: Afskeden med den døde og begravelsens ritualer.

Til skoler og uddannelser

Her kan I finde refleksionsspørgsmål til rummet, som kan bruges i undervisningssammenhænge.

Refleksionsspørgsmål

Hvorfor afholder vi begravelse/bisættelse?

Hvem er en begravelse/bisættelse til for?

Hvad betyder begravelsen for de efterladte?

Hvilke ritualer har vi omkring døden i Danmark?

Bliver man typisk begravet eller brændt/kremeret i Danmark? Og hvad kan være grundene til at vælge det ene frem for det andet?

Hvad må man, og hvad må man ikke i følge loven? Og hvorfor? 

Form ved gruppearbejde:

Hver gruppe får et spørgsmål, som de skal tale om i gruppen.

Skriv eventuelt noget ned.

I plenum: grupperne skiftes til at præsentere deres spørgsmål og hvad de har snakket om.

Reaktion fra de andre.

Ritualer i andre lande

Tema: Hvordan andre lande og kulturer forholder sig til død og begravelse
(Nogle af billederne kan virke voldsomme på børn og skal derfor ses sammen med en voksen.)

Upernavik i Grønland

Billede 1 af 3

I Grønland nord for polarcirklen ligger kirkegårdene på bygdernes bedste grunde, så fangerne kan ‘kigge’ ud over havet – deres tidligere jagtmarker. På grund af permafrosten er jorden så hård, at man ikke kan begrave sine døde på normal vis. Derfor stiller man kisterne over jorden og klapper cement og sten op omkring dem. Til sidst dekoreres med plastikblomster og et kors.

Om fotografierne

Fotograf Klaus Bo har rejst verden rundt for at tage billeder af ritualer omkring døden, og han har også haft udstillet en række af sine billeder i Funebariet. Billederne giver et godt indblik i, hvordan man andre steder i verden forholder sig helt anderledes til død og begravelse, end vi gør herhjemme.

Billederne ovenfor er en række af dem, som Klaus Bo har taget rundt omkring i verden.  

Refleksionsspørgsmål

Hvilke andre ritualer omkring døden fra andre steder i verden kender I til?

Hvorfor er ritualer omkring døden forskellige fra land til land? 

Hvilke ritualer omkring døden tror I kun, at man har i Danmark?

Hvorfor er nogle ritualer lovlige og andre ikke i Danmark?

Minder og sorg

Tema: Hvordan mindes vi, og hvordan sørger vi.

Til skoler og uddannelser

Her kan I finde refleksionsspørgsmål til rummet, som kan bruges i undervisningssammenhænge.

Refleksionsspørgsmål

Hvordan mindes vi typisk de døde i Danmark?

Har vi behov for flere måder at mindes på i det offentlige rum? Hvorfor, hvorfor ikke?

Hvilken rolle kan minderitualer spille for de efterladte?

Hvorfor kan sorg være et tabu?

Hvorfor kan billeder (af fx hverdagssituationer) være en god måde at mindes den afdøde for den efterladte?

Kan I komme i tanke om andre måder, man kan mindes en afdød på end ved billeder?

Refleksionsspørgsmål særligt til social- og sundhedsfaglige

Hvordan kan man som sundhedsprofessionel hjælpe og støtte mennesker i sorg?

Form ved gruppearbejde:

Hver gruppe får et spørgsmål, som de skal tale om i gruppen.

Skriv eventuelt noget ned.

I plenum: grupperne skiftes til at præsentere deres spørgsmål og hvad de har snakket om.

Reaktion fra de andre.