4. september 2017

Liv&Død Prisen 2017 går til Landsforeningen Spædbarnsdød

PRESSEMEDDELELSE: Liv&Død Prisen går til Landsforeningen Spædbarnsdød for deres enestående og mangeårige arbejde for at hjælpe familier, der har mistet et spædbarn.

Landsforeningen Spædbarnsdød rådgiver og støtter forældre, der har mistet et spædbarn, ligesom de rådgiver de pårørende. Foreningen giver desuden rådgivning og information til faggrupper og bidrager med oplysning om spædbarnsdød.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsforeningen Spædbarnsdød er formidabel til at give den nødvendige hjælp og information til familier og pårørende, som står i den sværeste situation i deres liv: At miste et barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Men ikke nok med det – foreningen formår også at sætte sørgende forældres situation på dagsordenen på en lang række områder, så deres ønsker og behov får taletid. Bl.a. har Landsforeningen Spædbarnsdød medvirket til, at der nu endelig er kommet bedre forhold og rettigheder til fædre og medmødre, der har mistet. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at sikre ligestilling mellem sørgende forældre. 

Foreningen har desuden et stort antal frivillige medarbejdere, der alle selv har mistet, og som med deres engagement i foreningen er med til at hjælpe sørgende forældre gennem en hård tid”.

Landsforeningen Spædbarnsdød yder en uvurderlig indsats og er hver dag med til at hjælpe mange familier tilbage til livet igen efter ufattelige tab.

“Vi er derfor stolte over at kunne tildele foreningen Liv&Død Prisen 2017,” udtaler Inge Nesgård, formand i Landsforeningen Liv&Død.

Om at modtage prisen siger grevinde Alexandra, protektor for Landsforeningen Spædbarnsdød:

 

Det er med stor glæde, at jeg har modtaget nyheden om Liv&Død Prisen 2017. Prisen kommer som 'kronen på værket' på det store stykke arbejde, som Landsforeningen Spædbarnsdød har gjort for at opnå en ligestilling mellem forældre, som har mistet et barn. Et resultat, som ligger mig særligt på sinde, da det kommer til at have stor betydning for de mange mennesker, som gennemlever deres livs største krise. Jeg er meget stolt og beæret over, som protektor, at have haft muligheden for at støtte op om det arbejde.

 

 

 

 

Liv&Død Prisen 2017 overrækkes til Landsforeningen Spædbarnsdød ved en reception den 18. september 2017 kl. 14-16 i Landsforeningen Liv&Døds lokaler på Nikolaj Plads 27, København K. Med Prisen følger 10.000 kr. og et diplom.

Receptionen er kun for inviterede.

Journalister er velkomne til at dække arrangementet.

Du kan læse om receptionen og se billeder på Landsforeningen Liv&Døds hjemmeside, når arrangementet er afholdt.

 

Fakta

Om Liv&Død Prisen

Liv&Død Prisen blev stiftet i 2011 i forbindelse med Landsforeningen Liv&Døds 130 års jubilæum. Prisen hylder personer eller organisationer, der har gjort en særlig indsats for at nedbryde tabuet om døden ved at sætte fokus på den og skabe debat og eftertanke om emnet i det offentlige rum.

Alle kan indstille en kandidat til prisen, som uddeles en gang om året. Bestyrelsen gennemgår alle indstillinger og beslutter, hvem der skal modtage prisen.

Om Landsforeningen Spædbarnsdød

Landsforeningen Spædbarnsdød rådgiver og støtter forældre, der har mistet et spædbarn – enten under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller inden for det første leveår. Foreningen rådgiver også deres pårørende.

Om Landsforeningen Liv&Død

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, der arbejder for en værdig afsked med livet og for at nedbryde tabuet om døden.

For yderligere information – kontakt:

  • Inge Nesgård, formand for Landsforeningen Liv&Død, telefon 40 14 91 94
  • Mogens Balling, direktør i Landsforeningen Liv&Død, telefon 20 22 64 15