6. maj 2015

Ny folder sætter fokus på vores digitale liv og arv

Landsforeningen Liv&Død er nu klar med en ny folder, med fokus på vores digitale liv og digitale arv.

Folderen er en del af Liv&Døds kampagne, med fokus på den digitale arv, som har til formål at øge kendskabet til problematikken om ”den digitale arv” og medvirke til at befolkningen tager stilling til dette

Digital arv er betegnelsen for de personlige, digitale ejendele som tæller alt fra digitale fotos, videoer, elektronisk lagrede dokumenter, hjemmesider m.m., som vi efterlader os ved død på computere eller online på nettet. Fælles for vores digitale ejendele er, at de som oftest er beskyttet af personlige passwords og derfor svære for pårørende at få adgang til efter vores død.
I “Dit digitale liv – din digitale arv” finder du en kort information om følgende punkter:
•    Hvad er Digital arv?
•    Et skematisk eksempel på et digitalt liv.
•    Hvorfor det er vigtigt, at vi forholder os til vores digitale liv, digitale spor og arv.

Hvad man kan gøre for at håndtere den digitale arv, findes der til gengæld ikke svar på i folderen, da det ville være alt for omfattende. Men det kan du læse mere om her på vores hjemmeside.

 

 

Landsforeningen Liv&Død tilføjer løbende relevant information til temasiden ‘Digital arv’.

Den nye folder kan downloades eller bestilles på Liv&Døds hjemmeside, under udgivelser. https://livogdoed.dk/udgivelser/