18. september 2020

Læge Thomas Gorlén modtog Liv&Død Prisen 2020

Ved en reception hos Landsforeningen Liv&Død blev dette års Liv&Død Pris overrakt til læge Thomas Gorlén.

Prisoverrrækkelsen fandt sted torsdag den 17. september kl. 15-17.

Thomas Gorlén er til daglig praktiserende læge og derudover underviser på Københavns Universitet, hvor han videreformidler viden om palliation til sundhedsprofessionelle. I over 20 år har han arbejdet for at hjælpe uhelbredeligt syge og deres familier.

Det er for denne mangeårige og dedikerede indsats for uhelbredeligt syge mennesker og deres familier, at han modtog Liv&Død Prisen.

Om at modtage prisen – interview med Thomas Gorlén

 

Taler ved Liv&Død Pris overrækkelsen

Formand for Landsforeningen Liv&Død, Michael Hviid Jacobsen, bød gæsterne velkommen og sagde i talen om dette års prismodtager bl.a.:

I år går Liv&Død Prisen til en person, der om nogen har gjort en kæmpe forskel for de mennesker, der har krydset hans vej – nærmere bestemt hans lægepraksis. En person der uden tvivl kan betegnes som en af hverdagens helte, som har ydet en uvurderlig hjælp til nogle af de mest sårbare i vores samfund: De døende patienter og deres pårørende.

Liv&Død Prisen 2020 går derfor til dig, Thomas Gorlén, for din mangeårige og dedikerede indsats for uhelbredeligt syge mennesker og deres familier.

Den praktiserende læge er vores hyppigste kontakt og primære indgang til sundhedsvæsenet. Det er den praktiserende læge, som vi møder i vores hverdag, som vi kontakter omkring stort og småt, hvad angår vores helbred – og som kender til vores eventuelle sygdomme. Den praktiserende læge spiller en hovedrolle i forhold til at sikre os både tryghed og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet.

Når vi rammes af uhelbredelig sygdom, bliver den praktiserende læges centrale rolle kun skærpet - og den omsorg, de yder, og den behandling, de giver, endnu mere vigtig.

Thomas, du er netop et forbillede i det arbejde, den praktiserende læge skal udføre i mødet med de døende patienter og deres pårørende.

Læs hele formandens tale her (pdf).

Efter formandens tale fik Thomas Gorlén ordet. Han sagde bl.a.:

Først og fremmest, stor tak til Landsforeningen Liv&Død for at de har valgt at give prisen til en som arbejder i felten – en pris jeg tillige vil tildele alle “de varme hænder”. Dette er en pris til alle i den basale palliation – dvs. alle os som ikke har palliation som hovederhverv, men som pallierer, men også har andre faglige opgaver, dvs. almen praksis, kommunalt ansatte på plejehjem, hjemmepleje og andre lægelige specialer.

Vores liv er fyldt med ukendte hændelser, men der er 2 helt sikre livsbegivenheder. Vi fødes og vi dør. Det er nemt at tale om fødsler - smerter, musik, skal det være i vand etc. Det er “in” at føde hjemme. Kvinder taler ofte om sine fødselsoplevelser, men det er sjældent den sidste tid bliver udfoldet i de sociale sammenhænge.

Måske ikke så mærkeligt. Det er langt rarere at sige goddag end farvel. Døden er også omgivet af frygt- frygt for det ukendte, frygt for smerter, frygten for den pinefulde død. Her kommer palliationen ind. Hvad er så palliation – palliativ behandling er et tilbud til patienter, borgere med livstruende sygdom om en 360 graders opfølgning af deres situation. Eksistentielt, psykologisk, fysisk og socialt til både patient og deres nære pårørende.

For ca. 10 år siden skulle jeg lave et indlæg for pårørende på mine svigerforældres plejehjem. Vi sloges med at finde en god overskrift til mødet – der endte med at blive ”den sidste tid på plejehjem”. Det kom faktisk ret mange pårørende, stemningen var intens, men modstanden mod at tale om døden var det som fyldte rummet. Det gik op for mig hvor vigtig det var at få sat ord på den frygt som både pårørende og patient har for den sidste tid. Få planlagt den sidste tid. Skabt den tillid som skal til så pårørende tør være til stede og være pårørende.
Så er der en situation hvor vi som sundhedsprofessionelle kan gøre en forskel, er det i livets sidste tid både for den døende og pårørende.

Læs hele Thomas Gorléns tale her (pdf).

Undervejs til receptionen spillede Dawn og Adam fra det normalt otte mand store band Fastpoholmen.

Herefter var der kage og kaffe til gæsterne.

Se billeder fra dagen

Om Liv&Død Prisen

Læs mere om Liv&Død Prisen og se, hvem der også har modtaget prisen gennem tiden, her.