Sorgbogen

‘Sorgbogen’ af Rikke Høgsted er til personer i sorg, som har mistet en nærtstående ved dødsfald. Bogen fungerer som en slags dagbog, der via de mange spørgsmål, oplæg og øvelser giver den sørgende mulighed for på individuel vis at bearbejde sorgen og leve videre med den.

Dansk Psykologisk Forlag, 2008