Mindebogen

Bogen er til personer, som for nylig eller for flere år siden har mistet en nærtstående, og som ønsker at skabe et varigt og levende minde om afdøde. Bogen kan udfyldes af én person, men den lægger op til, at familie, venner, bekendte, kolleger og andre kan bidrage til det nuancerede minde om afdøde, som kan gives videre til andre generationer.

Dansk Psykologisk Forlag, 2008