Ramt – en udstilling om de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord

Udstillingen sætter fokus på de mennesker, der er berørt af selvmord - de døde, de overlevende og de efterladte. Udstillingen balancerer mellem personlige fortællinger og konkret viden og fakta. Udstillingen har både været vist i Funebariet og været på turné rundt i landet.

Udstillingsperiode i Funebariet: 

 • 5/7 – 17/9 2021 
 • 26/10 2020 – 26/2 2021 

Hvorfor sætte fokus på selvmord?

Hver dag begår 1-2 personer i Danmark selvmord. Det vil sige, at der hvert år er ca. 600 personer, der tager livet af sig selv – et tal der har ligget stabilt i mere end 10 år.

Selvmord og selvmordsforsøg berører i gennemsnit fem mennesker, hvilket betyder, at over en million danskere i deres liv har været berørt af en selvmordsproblematik. (Kilde: Livslinien)

På trods af de markante tal er selvmord fortsat et af de mest tabubelagte områder i vores samfund. Vi ser det derfor som et vigtigt emne at skabe dialog om i håb om derved at kunne være med til at nedbryde tabuerne.

         

Baggrunden for udstillingen                            

Med udstillingen ‘Ramt – en udstilling om de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord’ vil vi belyse selvmord både fra en personlig og faktuel vinkel. Som besøgende får du mulighed for at kigge på statistik, forskning og fakta, men også at komme bagom og få indblik i nogle af de personlige historier, der gemmer sig bag.

Kirsten Søndergaard, tidligere direktør i Landsforeningen Liv&Død, har i forhold til tabuer om selvmord udtalt:

De tabuer, som der er omkring selvmord, fører til myter og misforståelser om selvmord - og ikke mindst stigmatisering både af dem, der har begået selvmord, dem, der har forsøgt, og dem, der har mistet til selvmord. Det forværrer blot den sårbare situation, som mennesker med selvmord tæt inde på livet befinder sig i, at omverdenen møder dem med berøringsangst, fejlagtige antagelser og tavshed.Kirsten Søndergaard

I forhold til udstillingen har hun sagt:

Med vores nye udstilling, der har fokus på dem, der rammes af selvmord, håber vi at kunne være med til at rykke ved disse tabuer og derved at kunne hjælpe dem, som på den ene eller anden måde er berørt af selvmord.Kirsten Søndergaard

Om udstillingen

Udstillingen består af tre elementer med form som hoveder, hvilke man som besøgende både kan bevæge sig rundt om og ind i. Hovederne repræsenterer hver især de tre temaer, som udstillingen sætter fokus på: De døde, de overlevende og de efterladte til selvmord.

På ydersiden af hvert hoved kan man som besøgende blive klogere på viden og fakta i forhold til hvert tema. Bevæger man sig ind i hovederne, kan man få indblik i de mere personlige aspekter af hvert tema. 

De døde

Ét af vores fokusområder er dem, der er døde af selvmord. Der findes ikke én entydig årsag til, hvorfor et menneske vælger at tage sit eget liv, og det kan være svært at formidle nuancerne.

I udstillingen kan man blive klogere på, hvilke forskellige risikofaktorer der kan lede til et selvmord, og også hvilke risikogrupper der findes i Danmark. Derudover kan man læse enkelte afskedsbreve og derved få et personligt indblik i nogle af de tanker, man kan have forud for et selvmord.

Vidste du at ...

… det er en myte, at det at omtale selvmord er at inspirere til det? Man planter ikke idéen om selvmord i hovedet på andre mennesker, hvis man omtaler selvmord ansvarligt. Faktisk kan ansvarlig omtale af selvmord, både medieomtale og omtale mellem mennesker, være med til at nedbryde tabuet om selvmord.

I udstillingen kan du læse flere myter og få afkræftet flere misforståelser omkring selvmord.

 

De overlevende

I udstillingen har vi også fokus på dem, der har overlevet et selvmordsforsøg. Det anslås, at der i Danmark gennemsnitligt er 20 personer dagligt, der forsøger at begå selvmord, og at der hvert år er mellem 6.000 – 12.000 selvmordsforsøg.

Ligesom med fuldbyrdet selvmord findes der ikke én entydig årsag til, hvorfor et menneske forsøger at begå selvmord. I udstillingen kan man blive klogere på forskellige risikofaktorer, der kan udløse et selvmordsforsøg. Man kan også få indblik i, hvordan det er at være selvmordstruet, og hvordan man kan få lysten til at leve tilbage igen.

En af de personer, hvis fortælling man kan høre i udstillingen, er Sofies.

I forhold til at være selvmordstruet fortæller hun: 

Det var som om, at jeg sad nede i sådan et hul, hvor verden omkring mig var blevet grå og sort, og det var en følelse af, at de farver, der er i verden, de forsvandt og alt var håbløst.Sofie, EN AF OS-ambassadør

I udstillingen kan man høre Sofie og to andre personer fortælle deres historie om at forsøge at begå selvmord.

 

De efterladte

Udstillingens tredje fokusområde er dem, som har mistet til selvmord. Mange personer oplever, at der er et stort tabu og en berøringsangst i samfundet i forhold til at tale om selvmord og den sorg, der følger med. Derudover kan sorgen over at miste til selvmord blive mere kompleks end andre former for sorg.

I udstillingen kan man blive klogere på, hvilke følelser efterladte efter selvmord ofte står tilbage med. Derudover kan man få et personligt indblik i, hvordan det er at miste til selvmord. Fx fortæller Maria i udstillingen om, hvordan det har været at miste hendes søn til selvmord:

Jeg synes at folk reagerer forskelligt. Nogle er dygtige til at snakke med mig om det, og andre vil slet ikke snakke om det.Maria

I udstillingen kan man høre Maria og tre andre personer fortælle om deres oplevelser med at miste til selvmord.

Udstillingen er udviklet i samarbejde med Livslinien og udstillingsarkitekterne Kurtzweil.

 

Se videoer om udstillingen i Funebariet

 • Kirsten Søndergaard fortæller om formålet med udstillingen

  Kirsten Søndergaard, tidligere direktør i Landsforeningen Liv&Død, fortæller om, hvorfor vi har valgt at sætte fokus på selvmord.

 • Jeppe Kristen Toft fortæller om Livsliniens forhold til udstillingen

  Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien, fortæller om, hvordan udstillingen kan bidrage til at nedbryde tabuet om selvmord.

 • Nikolaj Heiselberg Trap fortæller om designets formål i udstillingen

  Nikolaj Heiselberg Trap, scenograf og designer, fortæller om udstillingens udformning.

Se billeder af udstillingen i Funebariet

Fotos af Klaus Bo

Plakat for udstillingen. Illustration: Pernille Strøm Øster.

 

Læs Julie Elzes artikel om at miste til selvmord og at se udstillingen 'Ramt'

“Det hele startede med, at jeg så, at Liv&Død netop nu turnerer Danmark rundt med en udstilling om de døde, de overlevende og de efterladte til selvmord. Endelig er der nogen, som vil bryde tabuet om selvmord, tænkte jeg (…)  Det er så vigtigt, at der findes udstillinger som denne, så folk har mulighed for at opsøge viden.”

Sådan siger Julie Elze blandt andet i sin artikel, som handler om at miste sin mor til selvmord – og om hendes oplevelse af at se vores udstilling ‘Ramt’.

Læs Julie Elzes artikel her

 

FAQ og hjælpemuligheder

 • Hvad er selvmord?

  Der findes flere forskellige definitioner på, hvad selvmord er.

  World Health Organization (WHO), Verdenssundhedsorganisationen, definerer selvmord som:

  En handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer.World Health Organization

  ×
 • Hvad er selvmordsforsøg?

  Der findes flere forskellige definitioner på, hvad selvmordsforsøg er.

  World Health Organization (WHO), Verdenssundhedsorganisationen, definerer selvmordsforsøg som:

  En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der ville være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser.World Health Organization

  ×
 • Om vores holdning til selvmord

  Formålet med vores virke er at arbejde for en værdig afsked med livet samt at medvirke til at nedbryde tabuer om døden. Vi anser det som en forpligtelse at medvirke til at informere og nuancere forståelsen af selvmord og medvirke til at fremme en bred og saglig debat om selvmord.

  Vi er neutrale i spørgsmålet om, hvad der er rigtigt eller forkert i forhold til selvmord.

  ×
 • Hjælp for selvmordstruede

  Er du selvmordstruet? Og har du brug for hjælp og råd til at tackle den situation, du befinder dig i? Du skal huske, at du ikke er alene, og at der altid er hjælp at hente. 

  Du kan bl.a. kontakte Livslinien. Livslinien tilbyder anonym rådgivning og hjælp fra mennesker, der har erfaring med at tale om selvmord. 

  Livslinien har telefonisk rådgivning og kan kontaktes på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11.00-05.00.

  De har også netrådgivning og chatrådgivning, hvilket du kan læse mere om på Livsliniens hjemmeside.

  Hvis du er akut selvmordstruet skal du kontakte alarm 112.

  ×
 • Hjælp for pårørende og efterladte

  Er du efterladt eller pårørende til selvmord og selvmordsforsøg – og har du brug for hjælp og råd til at tackle den svære situation, du befinder dig i?

  Landsforeningen for efterladte efter selvmord har samlet en række forskellige hjælpemuligheder – fra rådgivningstilbud til hjemmesider der tilbyder viden og råd. 

  Du kan se listen her.

  I vores bogliste, som du finder her, kan du også finde faglitteratur og personlige beretninger om at miste til selvmord. 

  ×
 • Tak til

  Vi vil gerne takke alle de mennesker, der har bidraget til udstillingen med deres personlige historier og oplevelser om at være ramt af selvmord på den ene eller anden måde.

  Vi vil derudover også gerne takke:

  • Kurtzweil
  • Livslinien
  • Nefos
  • Landsforeningen for efterladte efter selvmord
  • Center for selvmordsforskning
  • En af os
  • Psykiatrifonden
  • Danmarks Radio
  • Pernille Strøm Øster
  ×

 

Presse

Nedenfor finder du pressemeddelsen om udstillingen udsendt i forbindelse med åbningen i Funebariet i oktober 2020 - samt udvalgt omtale.

'Ramt' - Folkekirkens Hus - 1. marts - 28. april 2022

'Ramt' - Herning Bibliotekerne 25. januar - 10. februar 2022

'Ramt' - Odense Hovedbibliotek 3. - 30. juni 2021

'Ramt' - Dokk1 Aarhus 12. maj - 1. juni 2021

 • Nyhed
 • Billeder af udstillingen i Aarhus

  ×
 • Tema-eftermiddag om selvmord i Aarhus + billeder

  I forbindelse med, at udstillingen vises i Dokk1, afholdt Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med Livslinien en tema-eftermiddag om selvmord i Dokk1. Det skete den 21. maj kl. 16-18.

  ×

 

 

(Kilder: Psykiatrifonden, Livslinien, Sundhed.dk)