17. december 2015

Pressemeddelelse: Danskernes fotoalbums forsvinder med glemte passwords

PRESSEMEDDELELSE: En ny undersøgelse viser, at 9 ud af 10 danskere risikerer at miste en stor del af familiebillederne ved dødsfald i familien.

Juletiden er højsæson for hyggelige stunder med familien, og mange benytter lejligheden til at tage billeder, så minderne kan blive gemt for altid. De fleste danskere har adgang til en bærbar computer eller smartphone, og rigtig mange bruger dem til at opbevare personlige papirer og uerstattelige minder i form af billeder, film og breve. Landsforeningen Liv&Død sætter i forbindelse med offentliggørelsen af en ny undersøgelse fokus på digital arv og de fodspor, man efterlader i forbindelse med dødsfald.

Landsforeningen Liv&Død har i samarbejde med Epinion lavet Danmarks første og eneste repræsentative undersøgelse, der belyser danskernes kendskab til digital arv, samt de forholdsregler man bør gøre sig, hvis der skulle opstå et pludseligt dødsfald i den nærmeste familie. Undersøgelsen viser, at både familiebilleder, ferieminder og personlige papirer risikerer, at forsvinde hvis man mister et familiemedlem, da kun lidt over hver 10. dansker har forholdt sig endeligt til, hvad de skal gøre for at få adgang til digital arv ved dødsfald. Det betyder, at den almene dansker overordnet set ikke har forholdt sig til, hvad de skal gøre, når det kommer til at give deres nærmeste adgang til fx computere og telefoner beskyttet af et personligt password. Det betyder også, at familiens vigtigste billeder, videoer og breve ikke længere er sikret ved et dødsfald i nærmeste familie.

Ligeledes har mere end halvdelen af danskerne ikke forholdt sig til, at give andre adgang til computeren og telefonens indhold, og det er ifølge Mogens Balling, direktør for Liv&Død, et stort problem:

Når der sker et dødsfald i familien, kan mange være i vildrede omkring, hvordan de f.eks. får fat i afdødes fotos, e-mails og papirer. De ved måske heller ikke, hvad der sker med deres egne data, når de dør. Det kan få store konsekvenser for de nærmeste, hvis fotos, film og konti er utilgængelige – ferieminder kan gå tabt.

“I den her juletid, hvor rigtig mange dokumenterer gode stunder på smartphones og tablets, er det trist at erfare, at en stor del af minderne kan forsvinde, fordi man simpelthen ikke kan få adgang til den computer eller telefon, hvor de er opbevaret,” siger Mogens Balling og forklarer, at ”hvis man vil sikre, at billeder ikke går tabt, er den letteste løsning at give andre sin kode eller skrive den ned sammen med sine personlige papirer”.

Dog er han også opmærksom på, at alle måske ikke får muligheden for at sikre sig let adgang til en afdøds elektroniske liv. Landsforeningen Liv&Død anerkender den svære problematik og ønsker, at hjælpe danskerne med bedst muligt at kunne tage stilling til digital arv.

”Vi ved, det i forvejen er svært, når man har mistet en pårørende, og vi vil gerne hjælpe, så godt vi kan” fortæller Mogens Balling og henviser til Liv&Døds hjemmeside, hvor der er samlet Danmarks største oversigt over, hvordan du kan få styr på din – og andres – digitale arv.

Fakta om digital arv

 

 • Liv&Død har på deres hjemmeside www.livogdoed.dk, sat fokus på danskernes digitale arv.
 • Liv&Død ønsker at øge danskernes kendskab til digital arv og give gode råd til både den efterladte og den, der vil sikre sin egen arv
 • På Liv&Døds hjemmeside kan du f.eks. finde svar på:
 • Hvad gør du med fotos og dokumenter gemt på computer, tablet eller smartphone?
 • Hvordan får familien adgang til e-Boks og andre offentlige dokmenter?
 • Hvad sker der med konti og profiler på nettet, fx Facebook og Google?
 • På hjemmesiden kan du også læse nærmere om, hvad digital arv er.

 
 

Om undersøgelsen

 

 • Undersøgelsen er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død af Epinion.
 • Den er Danmarks første og eneste repræsentative undersøgelse, der belyser danskernes forhold og kendskab til digital arv
 • Undersøgelsens svar er med udgangspunkt i to profiler ”De erfarne” og ”de uerfarne”
 • Profilerne er udformet på baggrund af danskernes erfaringer med eller kendskab til udfordringer med digitale spor i forbindelse med dødsfald.
 • De erfarne dækker over danskere, der har erfaring med eller har hørt om udfordringer med digitale fodspor i forbindelse med dødsfald. Gruppen af erfarne udgør 29% af de adspurgte danskere og består i højere grad af danskere i aldersgruppen 25-34 år og 35-44 år.
 • De uerfarne dækker over danskere, der ikke har erfaring eller ikke har hørt om udfordringer med digitale fodspor i forbindelse med dødsfald. Gruppen af uerfarne udgør 64% af de adspurgte danskere og består i højere grad af danskere på 55 år eller derover.
 • Fælles for begge grupper er, at størstedelen ikke har gjort noget for at forhindre problemer ift. digital arv.
 • Læs mere om undersøgelsen

 

Tal fra undersøgelsen

Fra undersøgelsen: Oversigt over de nærmestes kendskab og adgang til pårørendes adgangskoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal fra undersøgelsen

Fra undersøgelsen: Oversigt over danskernes kendskab og adgang til deres nærmestes adgangskoder.