4. december 2015

Liv&Død støtter sidstehjælpskurser

Liv&Død støtter økonomisk op om sidstehjælpskurser, der skal give danskerne viden om, hvordan de yder hjælp i den sidste tid.

Vi kender til førstehjælp – men hvad med sidstehjælp? I dag er mange af os uerfarne omkring at være tætte på dødsforløb og oplever, at vi ikke kan indhente erfaringer om livets afslutning hos familie/naboer/venner.

Med et fire timers sidstehjælpskursus kan den brede befolkning få viden om palliation – dvs. viden om hvordan man drager omsorg for en døende. Foreningen for Palliativ Indsats står bag projektet.

Med projektet ser vi i Liv&Død en mulighed for at få gjort døden til noget naturligt igen. Samtidig kan den pårørende og den døende få den bedste tid sammen – forhåbentlig i vante og trygge rammer i eget hjem, som er der, hvor de fleste gerne vil dø.

Vi mener, at sidstehjælpsprojektet er et rigtigt godt initiativ og oplever, at der går en lige linje fra Liv&Døds arbejde for en værdig afsked til projektets formål.

Til at varetage sidstehjælpskurserne uddannes der sidstehjælpsinstruktører, og første instruktørkursus løber af stablen i januar 2016.

Vi glæder os til at følge projektet og vil skrive mere om kurserne, når der er nyt.

Læs pressemeddelelsen om sidstehjælpsprojektet

Hvad synes du om vores hjemmeside?

Har du 2 minutter? Så må du meget gerne svare på en række spørgsmål, der skal hjælpe os med at gøre vores hjemmeside bedre.

Besvar X
Spørgeskemaundersøgelse