At undres ved livets afslutning

”At undres ved livets afslutning. Om brug af filosofiske samtaler i palliativt arbejde” er en fagbog skrevet af Finn Thorbjørn Hansen, professor ved Aalborg Universitet. Bogen sætter fokus på, hvordan sygeplejersker, præster, psykologer og læger gennem filosofiske undringssamtaler kan udvikle et nyt fagsprog, der bedre rummer de oplevelser og den længsel efter nærvær og mening, de møder på hospice og palliative afdelinger på hospitaler og plejehjem.

Bogen henvender sig til professionelle inden for palliativ omsorg på hospice, i patientrådgivning, Kræftens Bekæmpelse m.fl. og til studerende i sygepleje, psykologi, teologi og filosofi.

Forlaget Akademisk Forlag, 2016