Til jord skal du blive…

Bogen rummer en fremstilling af dødens kulturhistorie i Danmark og er baseret på mere end 50 års forskning samt omfattende kildestudier. Den redegør for menigmands forhold til døden, begravelsens skikke og ritualer samt kirkegårdens kultur og symboler fra 1700-tallet til i dag.

Museumsrådet for Sønderjyllands Amt i samarbejde med Aabenraa Museum, 2003