2. maj 2018

UDSOLGT: Sidstehjælpskursus – folkeoplysning om døden den 19. juni

Tag på sidstehjælpskursus og bliv klogere på, hvad der sker, når et menneske er døende, og hvordan man kan yde hjælp i den sidste tid.

KURSET ER FULDT BOOKET, MEN DER ARBEJDES PÅ PLANLÆGNINGEN AF ET NYT.

Om kurset

De fleste kender til førstehjælp – men hvad med sidstehjælp? I dag er mange af os uerfarne omkring at være tætte på dødsforløb og oplever, at vi ikke kan indhente erfaringer om livets afslutning hos familie og venner.

I samarbejde med Foreningen for Palliativ Indsats udbyder vi nu et sidstehjælpskursus, der giver viden om døden og palliativ pleje.

På kurset beskrives, hvad der sker, når et menneske er døende, og de processer, der er forbundet hertil. Herunder omtales aspekter som fysiske forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger samt eksistentielle og religiøse temaer.

Kursets formål er at gøre deltagerne bedre i stand til at forholde sig til døden og problemstillinger i et dødsforløb.

Kursets struktur:

Kurset varer i alt 4 timer og består af 4 moduler. Hvert modul varer omkring 45 minutter, som efterfølges af en pause. Herunder ses en kort beskrivelse af hvert modul:

  • Første modul: Det overordnede tema er døden, og hvad “sidstehjælp” er. I modulet uddybes, hvad palliativ pleje er, dødens processer og reaktionsmønster på døden.
  • Andet modul: I dette modul beskrives juridiske rammer og sociale følger af et dødsfald. Herunder beskrives testamenter, sundhedsloven og praktiske forhold i forbindelse med et dødsfald.
  • Tredje modul: Det overordnede tema i dette modul er, hvordan vi kan hjælpe den døende. Modulet berører blandt andet, hvad der kan give den døende velvære, og hvilke gener og problemstillinger, den døende kan have.
  • Fjerde modul: Temaet er afsked og sorg. Ligeledes er der fokus på, hvordan man bearbejder et dødsfald forskelligt.
Underviserne er:
  • Jesper Grud Rasmussen, klinisk sygeplejespecialist, Diakonissestiftelsens hospice
  • Lotte Blicher Mørk, præst, Rigshospitalet
  • Margit Lundager, forstander, Kildevæld Sogns Plejehjem
  • Kirsten Søndergaard, sekretariatschef, Landsforeningen Liv&Død

Kurset er for alle med interesse for emnet.
Kurset er gratis.

Sted og tid

Kurset finder sted hos Landsforeningen Liv&Død d. 19. juni 2018 kl. 17-21 – inkl. 3 pauser med vand, kaffe og te samt mulighed for at købe en sandwich.

Tilmelding: UDSOLGT

KURSET ER FULDT BOOKET, MEN DER ARBEJDES PÅ PLANLÆGNINGEN AF ET NYT.